Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ErhvervsPhD initiativet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ErhvervsPhD initiativet"— Præsentationens transcript:

1 ErhvervsPhD initiativet
Et 3-årigt virksomhedsrettet ph.d.-projekt Et samarbejde mellem en privat virksomhed, en erhvervsPhD-studerende og et universitet Muligt at tilknytte en tredjepart, fx en offentlig videninstitution Studerende på universitet og ansat/aflønnet i virksomheden

2 Ansøgningskrav Ansøger Uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende
Vægtet karaktergennemsnit kandidatudd. på mindst 8,2 (12-skalaen) Mindst 10 i karakter for afsluttende speciale

3 Ansøgningskrav Virksomhed
I stand til økonomisk at understøtte uddannelsen af den PhD-studerende gennem et treårigt forløb Kunne tilknytte en virksomhedsvejleder Rumme et fagligt miljø, der kan understøtte PhD-projektet (2-3 personer) Sikre at projektet indgår i virksomhedens udviklingsstrategi

4 Ansøgningskrav Universitet
Et universitet eller en højere læreranstalt i DK eller udlandet Fastansat medarbejder med faglig kompetence som hovedvejleder for den PhD-studerende Rumme et fagligt miljø (ph.d.-skole) inden for projektets fagområde

5 Finansiering og løn Finansieringen består af tre dele...
1. Et tilskud fra ErhvervsPhD-sekretariatet til universitetet (dækker overhead) 2. Et løntilskud til den studerende på kr./md. i 3 år. fra ErhvervsPhD-sekretariatet 3. Virksomhedens løn til den PhD-studerende (minimum overenskomstmæssig løn)

6 Ansøgning Beskrivelse af involverede parter (cv mm.) Eksamensbeviser
Budget for projektet Beskrivelse af projektet (state of the art, målsætning, nyhedsværdi) Foreløbig tidsplan

7 Elementer i forløbet 1. år Studieplan 2. år Forskningsperiode
(+ kurser og undervisning) 3. år Skriveperiode Efter aflevering Godkendelse og forsvar

8 Udenlandsophold Korte ophold i ind- og udland (tilskud på kr. 75.000)
Mellemlange udlandsophold (> 2 mdr.) (tilskud på kr ) Lange udlandsophold (hele perioden) (tilskud på kr til rejser og kr dokumenterede udgifter

9 Kurser & undervisning Kurser
Ph.d.-kurser svarende til ca. 30 ECTS-point Kurser kan tages på forskellige institutioner Undervisning Gæsteforlæser, øvelsesvejledning Bør være relateret direkte til projektet Svarer til ca. ¼ årsværk

10 Erhvervskurset 3 moduler af 2 dages varighed.
Afsluttende erhvervsrapport Formål At give den studerende praktiske redskaber til styre sit forskningsprojekt i krydsfeltet mellem virksomhed og universitet At øge den studerendes forståelse for de kommercielle aspekter af et forsknings- og innovationsprojekt i relation til en privat virksomhed At give den studerende en introduktion til ikke faglig forskningsformidling samt sikring af IPR og patenter

11 Udfordringer... At stå med et ben i virksomheden og et ben på universitet (50/50) Vejledere - samarbejde og udbytte Huske at det er en forskningsuddannelse Holde tidsfristerne...

12 Patent-aspektet Patenter er virksomheder og universiteters vigtigste indtægskilde Rettigheder til patenter som fremkommer under ph.d-forløbet tilfalder universitet. Vigtigt at afklare patent-aspektet før projektet starter! (forhandling ml. virksomhed og uni.)

13 Efter ph.d'en Forskningsrelateret arbejde i virksomheden
Underviser på universitet Post Doc Noget helt fjerde...

14 Flere oplysninger Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lov om teknologi og innovation (nr. 419 af 6. juni 2002) Ph.d.-bekendtgørelsen (nr af 7. dec. 2007) ErhvervsPhD Foreningen Erik Schmidt,


Download ppt "ErhvervsPhD initiativet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google