Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6. Lektion: Ligestilling med politologiske briller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6. Lektion: Ligestilling med politologiske briller"— Præsentationens transcript:

1 6. Lektion: Ligestilling med politologiske briller
1.lektion i undervisningsforløbet ”Samfundet og samfundsfagets fagområder” baseret på kapitel 1 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus 2010

2 Diskuter følgende udsagn:
Det er vigtigere at kvinder tager barsel end mænd gør det. Jeg vil hellere aflevere min bil til en mandlig mekaniker end en kvindelig. Kvindelige pædagoger er mere kvalificerede end mandlige pædagoger. Kvinder er dårligere landmænd end mænd. Hvis jeg skal have lagt en manicure, så vil jeg aldrig have en mand til at gøre det.

3 Fagområder POLITOLOGI ØKONOMI SOCIOLOGI Fx socio- økonomi Fx globali-
sering Fx økonomisk politik Fx politisk sociologi POLITOLOGI

4 Introduktion til politologi

5 Politologi – handler om at træffe fælles beslutninger
Private beslutninger Offentlige anliggender Hvem vil du være kærester med? Hvad for noget tøj vil du gå med? Hvilken religion vil du tro på? Hvem vil du stemme på? Hvad vil du købe? Hvad skal vi gøre med fru Jensens brækkede arm? Hvad gør vi med kriminelle? Hvis du bliver invalid? Hvis et andet land truer med at invadere Danmark? Skal Danmark forsvare sig med atomvåben?

6 Definition af politologi
Videnskaben om, hvordan et samfund træffer forpligtende beslutninger i fællesskab. Politologi handler fx om partier og lovgivning, samt politiske holdninger, interesser og konflikter

7 Politisk magt Hvem kan bestemme, hvad der er vigtigt at få på den politiske dagsorden, og Hvilke beslutninger skal der træffes, fx hvilke love.

8 Centrale begreber indenfor politologi
Demokrati er den styreform, hvor befolkningen har indflydelse på beslutningerne. Politiske aktører er sociale enheder, der fx forsøger at påvirke lovgivningen eller befolkningens holdninger i et land. Der kan nævnes forskellige aktører fx: Partier er en vigtig politisk aktør, der forsøger at tage stilling til og påvirker de politiske beslutninger i et land. Folketinget der er den lovgivende magt. Regeringen der er den udøvende magt. Interesseorganisationer forsøger, at påvirke, Folketinget og regeringen til at træffe bestemte beslutninger.

9 Lovgivningen om ligestilling

10 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
Herved bekendtgøres lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 med de ændringer, der følger af lov nr. 558 af 17. juni 2008. § 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

11 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Især når et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på samme kriterier for mandlige og kvindelige lønmodtagere og indrettes således, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn.

12 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.


Download ppt "6. Lektion: Ligestilling med politologiske briller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google