Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsorganisationen i Danmark Kompetenceudvikling til tiden K onference 5 oktober 2011 Målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken – forudsætninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsorganisationen i Danmark Kompetenceudvikling til tiden K onference 5 oktober 2011 Målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken – forudsætninger."— Præsentationens transcript:

1 Landsorganisationen i Danmark Kompetenceudvikling til tiden K onference 5 oktober 2011 Målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken – forudsætninger og måder/veje at gå. Anne Bruvik-Hansen, LO

2 Landsorganisationen i Danmark Målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken – forudsætninger og måder/veje at gå Oplæggets disposition: 1.Herfra hvor vi står – de uddannelsespolitiske udfordringer? 2.Målsætninger for kommende indsatser 3.Samlet uddannelsesprogram for Livslang Læring 4.Fremtidsperspektiver for VEU-centrene

3 Landsorganisationen i Danmark 1. Herfra hvor vi står – de uddannelsespolitiske udfordringer? 1.Et samfund ramt af global krise med stigende arbejdsløshed 2.En arbejdsstyrke med alt for mange kortuddannede – såvel unge som ældre – rammes hårdest af krisen 3.Øget fald i fuldførelsen af en ungdomsuddannelse hos unge 4.En egentlig opkvalificering af de mange ufaglærte har ikke fundet sted, FVU-indsatsen lever ikke op til målene, IKV finder sted i ringe grad, og GVU er ikke slået igennem 5.En udvikling i og ændring af forskellige sektorers betydning på arbejdsmarkedet finder sted i hastigt tempo.

4 Landsorganisationen i Danmark Mangel på uddannet arbejdskraft

5 Landsorganisationen i Danmark 2. Målsætninger for kommende indsatser •Øge den aktivitet, som bidrager til reelle uddannelsesløft hos såvel faglærte som ufaglærte – det dobbelte uddannelsesløft •Øge incitamenterne til at voksne og arbejdspladser skal styrke læring og udvikling i et samspil med arbejdet •Øge VEU-centrenes og uddannelsesinstitutionernes incitamenter til at samarbejde om fælles indsatser for at nå specifikke mål •Forbedre koordinationen mellem regionale aktører af betydning for fælles indsats for det dobbelte uddannelsesløft •Forbedre rammevilkårene for deltagelse for især ufaglærte og faglærte

6 Landsorganisationen i Danmark 3. Samlet uddannelsesprogram for Livslang Læring • Sikre, at alle på arbejdsmarkedet har gode grundlæggende kundskaber som forudsætning for efterfølgende kompetenceudvikling. Der er fortsat behov for en fokuseret indsats • Sikre et egentligt opkvalificeringsløft, som reelt løfter ufaglærte til faglært niveau • Sikre faglærte opkvalificering til et videregående niveau • Sikre kontinuerlig kompetenceudvikling for alle LO’s medlemmer, som vil stå over for krav om ajourføring eller skift i kompetencer - flere gange i livet.

7 Landsorganisationen i Danmark Det dobbelt uddannelsesløft De tre strenge i Livslang Læringsprogrammet •Opkvalificeringsstrengen•Videreuddannelsesstrengen•Efteruddannelsesstrengen

8 Landsorganisationen i Danmark Livslang Læring - i dynamik og kontekst Læring i uddannelsesinstitutioner Læring i fritidslivet Læring i arbejdslivet

9 Landsorganisationen i Danmark Samlet uddannelsesprogram for Livslang Læring

10 Landsorganisationen i Danmark 4. Fremtidsperspektiver for VEU-centrene LO vil: Styrke VEU-centrene – de er kommet for at blive. De vil få en central rolle i en national målrettet indsats for arbejdsstyrkens kompetenceudvikling •Øge centrenes opgaver kvalitativt og kvantitativt: -fx i forhold til analytisk kapacitet i samarbejde med øvrige aktører -målrette centrenes initiativer i forhold til fx udvikling af opkvalificeringspakker, RKV/IKV. opsøgende og rådgivende arbejde •Styrke koordinationen mellem VEU-centre, RBR og vækstfora med henblik på fokusering og optimering af indsatser og ressourcer •Kvalificere centerrådenes indsats og kompetencer.

11 Landsorganisationen i Danmark Tak for ordet


Download ppt "Landsorganisationen i Danmark Kompetenceudvikling til tiden K onference 5 oktober 2011 Målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken – forudsætninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google