Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Vælg dyrkningsmetoder, som gavner kvælstofforsyningen Elly Møller Hansen 1 Ingrid.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Vælg dyrkningsmetoder, som gavner kvælstofforsyningen Elly Møller Hansen 1 Ingrid."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Vælg dyrkningsmetoder, som gavner kvælstofforsyningen Elly Møller Hansen 1 Ingrid K. Thomsen 1 Asger RoVæer Pedersen 2 Preben Klarskov Hansen 3 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for Genetik og Bioteknologi, forskergruppe for Statistik og Beslutningsteori, Foulum 3 Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg

2 Vårsæd Vintersæd vinterforårsommerefterårhøst vinter Risiko for udvaskning Efterafgrøde

3 Vårsæd Vintersæd vinterforårsommerefterårhøst vinter Risiko for udvaskning Efterafgrøde ? Efterafgrøde

4 Vårsæd Vintersæd vinterforårsommerefterårhøst vinter Efterafgrøde Større kvælstofoptagelse?

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Vinterhvede- sorter

6 Foulum FlakkebjergAskov Boelshøj Brønderslev Durup Grindsted Hobro Holstebro Jyderup Karise Koldkærgård Refsvin- dinge Roskilde Tystofte Udvalgte lokaliteter med observations- parceller*, 2006 *Under ledelse af Tystofte Forsøgsstation.

7 Frument Glasgow Hereward Robigus R10652 Udvalgte sorter på hver lokalitet 2006 Samyl Smuggler Solist Tommi Tritex

8 BoelsHobroHolst GrindJyderAskov BrøndRoski Flakk FouluDurup TystoKoldk Karis Refdv Kvælstofoptagelse (kg/ha) 50 40 30 20 10 BoelshøjHobroHolstebroGrindstedJyderupAskovBrønderslevRoskildeFlakkebjergFoulumDurupTystofteKoldkærgårdKariseRefsvindinge Efteråret 2006 Sået 15/9 Sået 11/10

9 Modelestimeret kvælstofoptagelse ved såning 20. september på en gennemsnitlig lokalitet. SortKvælstofoptagelse (kg N/ha) R1065223,9 a Tommi22,3 a Solist22,0 a Frument21,8 a Smuggler21,5 a Samyl21,3 ab Glasgow20,9 ac Robigus18,8 bcd Tritex18,3 cd Hereward17,5 d Forskel: 6 kg N/ha

10 Kvælstofoptagelse som funktion af såtidspunkt for bedste vinterhvedesort sået på en vilkårlig lokalitet. Modelberegnet Målt Modelusikkerhed (95%)

11 TommiOpus Refsvindinge, 4. april 2007

12 Abika Sået 6. sept. 2006 Deben Sået 23. sept. 2006 Fotos: Frank Bondgaard d. 19/2 2007

13 Abika Sået 6/9 2006 Deben Sået 23/9 2006 Foto: Frank Bondgaard d. 2/11 2006

14 Odder Forsøg hos landmand ved Odder, 2007 20 sorter heraf: 10 vinterhveder 3 vekselhveder 2 franske hveder 1 vårhvede 2 vinterbyg 2 tritikaler 2 såtidspunkter 4 gentagelser

15 Kvælstofoptagelse, november 2007

16 N min i jord, 0-100 cm, november 2007 Ingen statistisk forskel

17 Konklusioner, vinterhvedesorter Statistisk sikker forskel i kvælstofoptagelse mellem sorter Max. forskel i kvælstofoptagelse: 6-12 kg N/ha Fald i kvælstofoptagelse på 5% for hver dags udsættelse af såning Max. forskel i N min : 8 kg N/ha

18 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Olieræddike

19 Odder, lerjord Foulum, sandjord Forsøg med olieræddike 2007-08

20 Forsøg med olieræddike

21 7. august 200715. august 2007 Sået 4 uger før høst

22 24. september 2007 Sået: efter høst og 4 uger før høst

23 22. oktober 2007

24 Kvælstofoptagelse, september 7. august 24. august

25 N min i jord, september

26 N min og kvælstofoptagelse, september

27 Kvælstofoptagelse, november

28 N min i jord, november

29 Konklusioner, olieræddike Kan optage > 40 kg N mellem to hvedeafgrøder N min i jord reduceres tilsvarende Tidlig såning er vigtig

30 Perspektiver Vinterhvedesorter: Udfordring for forædlerne: stor kvælstofoptagelse kombineret med vinterfasthed Olieræddike: Vil umiddelbart kunne anvendes – men kun få resultater

31 N min i jord forår Udbytte ved høst Kvælstofoptagelse Forsøgene fortsætter

32 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Tak for samarbejdet! Forædlere Frøfirmaer Grovvareselskaber Forsøgsværter Konsulenter Laboranter og teknikere

33 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Tak for opmærksomheden! Elly Møller Hansen 1 Ingrid K. Thomsen 1 Asger Roer Pedersen 2 Preben Klarskov Hansen 3 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for Genetik og Bioteknologi, forskergruppe for Statistik og Beslutningsteori, Foulum 3 Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Vælg dyrkningsmetoder, som gavner kvælstofforsyningen Elly Møller Hansen 1 Ingrid."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google