Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TATIONpRÆSEN 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET Uddannelse og job inden for fødevaresektoren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TATIONpRÆSEN 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET Uddannelse og job inden for fødevaresektoren."— Præsentationens transcript:

1 TATIONpRÆSEN 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET Uddannelse og job inden for fødevaresektoren

2 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 2 Dagens program › Kort om jordbrugsforskningen ved AU › Uddannelser, tilvalg og kurser › Job inden for sektoren Spørgsmål

3 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET Jordbrugsforskningen ved AU › Fusion 2007: Danmarks JordbrugsForskning  Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (  SciTech) › 3 hovedlokaliteter: Foulum v. Viborg, Årslev v. Odense, Flakkebjerg v. Slagelse, plus en række forsøgsstationer › Mange forskellige discipliner, men altid med relation til jordbrug (inkl. fødevarer og miljø) › Ca. 900 ansatte, heraf 50 % VIP (inkl. 200 PhD-studerende) › Bachelor- og kandidatuddannelser siden efteråret 2008; ca. 100 studerende

4 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 4

5 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 5 BACHELOR I JORDBRUG, FØDEVARER OG MILJØ Bred bacheloruddannelse i jordbrugsvidenskab - Linjevalg i husdyr, afgrøder, fødevarer eller miljø - Valgfrie kurser inden for adfærd, genetik, teknik, statistik, økologisk jordbrug mv.

6 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 6 KANDIDATUDDANNELSER - Undervisning på dansk eller engelsk - 30-60 ECTS på forhånd fastlagte kurser - Holdtimer, laboratoriøvelser, ekskursioner og besøg på forskningscentre - Specialet kan være på 30-60 ECTS afhængig af uddannelsen, og kurserne hver 5-15 ECTS Kurser Speciale Speciale eller kurser 1. år (60 ECTS) 2. år (60 ECTS)

7 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 7 AGROBIOLOGI Biologien bag jordbrug og fødevareproduktion - Studerende specialiserer sig i husdyr, afgrøder eller økologisk jordbrug, suppleret med valgfag - Fokus på fysiologi og sygdomme, ernæring, skadedyr og plantebeskyttelse, adfærd, avl og genetik, bioteknologi, fødevareproduktion mv.

8 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 8 AGRO-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Jordbrugets indflydelse på miljø, biodiversitet og klima - Udbydes i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser - Fokus på agro-økologi, miljøpolitik, analyse og management, kulstofcyklus og klimaforandringer, næringsstof-forurening, GIS og modellering mv.

9 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 9 MOLEKYLÆR ERNÆRING OG FØDEVARETEKNOLOGI Hvordan får vi sikre, sunde og velsmagende fødevarer? - Fokus på bioaktive fødevarekomponenter, molekylær og klinisk ernæring, enzymer i fødevareproduktionen, råvarekvalitet og konservering mv. - Samarbejde med fødevareindustrien samt undervisere fra naturvidenskab, sundhedsvidenskab og handelshøjskolen

10 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 10 BIOSYSTEMTEKNOLOGI Teknologiske løsninger på problemer i fødevareproduktion og miljøbeskyttelse - Forskellige programmer for civilingeniører og bachelorer i biologiske fag - Studenterne specialiserer sig i automation eller miljøteknologi - Fokus på markrobotter, GPS-teknologi, bioenergi, luftfiltre, malkemaskiner, artsgenkendelse ved billedanalyse mv.

11 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 11 ADGANG OG INFORMATION UddannelseAdgangskrav AgrobiologiB.Sc. i biologi eller jordbrugsvidenskab Agro-Environmental ManagementB.Sc. i biologi eller jordbrugsvidenskab (GIS anbefales) Biosystems EngineeringDiplomingeniør eller B.Sc. i biologi/jordbrugsvidenskab Molecular nutrition and food technologyB.Sc. med mindst 60 ECTS i biokemi/molekylærbiologi Uddannelserne starter i august og ansøges 1. april Besøg vores hjemmeside: www.agrsci.au.dk/uddannelse

12 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET 12 JOB I FØDEVARESEKTOREN - Produktions- og miljørådgivning (f.eks. DLBR, ingeniørfirmaer) - Innovation, udvikling og salg (f.eks. AgroTech, Arla, Danisco) - Offentligt tilsyn og sagsbehandling (f.eks. kommuner, miljøcentre, styrelser) - Undervisning (f.eks. landbrugsskoler) - Alt muligt andet


Download ppt "TATIONpRÆSEN 8. OKTOBER 2010 AARHUS UNIVERSITET Uddannelse og job inden for fødevaresektoren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google