Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktiske erfaringer med efterafgrøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktiske erfaringer med efterafgrøder"— Præsentationens transcript:

1 Praktiske erfaringer med efterafgrøder
OptiPlant LMO’s udviklings og demonstrations projekt Planteavlskonsulent Peter Bach Nikolajsen Tlf

2 Følg med på OptiPlant.dk
OptiPlant og OptiTill Demonstrationsprojekt over 4 år om efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning. OptiPlant At gøre efter og mellemafgrøder til en win-win for miljø, klima og pengepung Optimering inden for de givende rammer og vise vejen for nye muligheder. Vores lejeplads med afprøvning af ideer og nye arter og blandinger Følg med på OptiPlant.dk

3 Hvorfor enlig efterafgrøder?
OptiPlant.dk Hvorfor enlig efterafgrøder? Størst mulig kvælstofoptagelse og mindst mulig kvælstofudvaskning Efterfølgende mineralisering af N til gavn for den efterfølgende afgrøde Forbedret jordstruktur med øget kulstof, afdræning og luftskifte Jordløsning

4 Opsummering af de nuværende regler:
OptiPlant.dk Opsummering af de nuværende regler: Efterafgrøder Olieræddike, gul sennep eller cikorie sået før eller efter høst, dog senest 20. august. Udlæg af rent græs eller frøgræs der fortsætter som efterafgrøder efter høst. Må tidligst nedsprøjtes eller jordbearbejdes efter 20. oktober og skal efterfølges af vårsæd.

5 Opsummering af de nuværende regler:
OptiPlant.dk Opsummering af de nuværende regler: Mellemafgrøder Olieræddike og Gul sennep udlagt senest d. 20 Juli. Frøgræs der bliver på arealet efter høst Må tidligst nedsprøjtes eller pløjes efter 20. september må efterfølges af vintersæd. 2 ha mellemafgrøder erstatter 1 ha efterafgrøder!

6 OptiPlant.dk Forsøgsdesign

7 OptiPlant.dk Forsøgsdesign

8 Valg af efterafgrøder OptiPlant.dk
Blanding 1: Alexandrinekløver, Seradella, Honningurt, Boghvede og Fodervikke Blanding 2: Lupin, Olieræddike, Honningurt, Gul sennep og Alexandrinekløver Blanding 3: Lupin, Boghvede, Olieræddike, foderært, Honningurt, Alexandrinekløver Olieræddike og Vintervikke eller Alexandrinekløver Ærter og Cikorie Structurrator, foderrug forskellige græsser og mange flere

9 OptiPlant.dk

10 OptiPlant.dk

11 OptiPlant.dk Mere biomasse under jorden end olieræddike og gul sennep Mere velgenet til før høst med lille top

12 Olieræddike og Vintervikke
OptiPlant.dk Olieræddike og Vintervikke

13 Olieræddike og Alexandrinekløver
OptiPlant.dk Olieræddike og Alexandrinekløver

14 Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
OptiPlant.dk Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst? Udlæg af græs i vårbyg: nem, billig og sikker metode men ikke nogen stor efterafgrøde. Efter høst Let ophavning og derefter såning med såmaskine, eller el-spreder på harven Sikker etablering, men ofte omkring d. 20 august og midt i en travl periode med høst Før høst Gødningsspreder: Stille vejr og høj tk-vægt er en forudsætning El-spreder. I frontlæsser eller monteret på sprøjtebom, indstilling af el-spreder kan være svært Snittet halm

15 Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
OptiPlant.dk Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst? En stor fordel er at arbejdet ikke forgår midt en travl høstperiode

16 OptiPlant.dk Sået: 18 og 23 juli Før høst: Få, men store planter
Sået: 19 og 26 august Efter høst: Mange, men små planter

17 Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
OptiPlant.dk Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?

18 Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?
OptiPlant.dk Etablering af efterafgrøder. Før eller efter høst?

19 OptiPlant.dk Efterafgrøder sået efter høst har i år haft alle muligheder for at gøre det godt, da vi har haft en tør høst og et langt efterår, men før høst er stadig bedst Forbehold for resultater

20 OptiPlant.dk Både for efterafgrøder sået før og efter høst er der et lavt kvælstofindhold i jorden, med undtagelse af ærter og cikorie *Henholdsvis før og efter høst

21 OptiPlant.dk Gødskning af efterafgrøder, er det en god ide?

22 Mineralisering og nedpløjning af efterafgrøder
OptiPlant.dk Mineralisering og nedpløjning af efterafgrøder Lad efterafgrøderne stå så længe som muligt Jordbearbejdning af efterafgrøder sent efterår på lerjord Jordbearbejdning af efterafgrøder tidligt forår på sandjord

23 Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord
OptiPlant.dk Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord

24 Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord
OptiPlant.dk Eftervirkning af efterafgrøder på sandjord

25 Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland
OptiPlant.dk Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland

26 Gul sennep Blandning 1 Olieræddike Olieræddike+vikke

27 Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland
OptiPlant.dk Eftervirkning af efterafgrøder på lerjord, Lolland

28 Konklusion og opsummering
OptiPlant.dk Konklusion og opsummering Efterafgrøder skal etableres tidligst muligt – måske før høst Lad efterafgrøder stå så længe som muligt i marken. Overvej blandinger med kvælstoffikserende arter (frivillig) Det kan ikke betales sig at gøde efterafgrøder Efterafgrøderne skal blive til noget stort hvis det skal kunne måles året efter.


Download ppt "Praktiske erfaringer med efterafgrøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google