Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Artsvalg og etablering af kløvergræs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Artsvalg og etablering af kløvergræs"— Præsentationens transcript:

1 Artsvalg og etablering af kløvergræs
Specialkonsulent Inger Bertelsen Projektet er støttet af midler fra FødevareErhverv og Fonden for Økologisk Landbrug

2 Jeg vil fortælle om; Udlæg af kløvergræs i foråret
Efterårsudlagt kløvergræs Artsvalg i kløvergræsmarken

3 Kløvergræs udlagt i foråret
Udlæg i foråret i Vårbyg Vårhvede Markært Ital. rajgræs Renbestand Oversigt over Landsforsøgene 2009, s. 290

4 Konklusion for forårsudlæg
Udlægsmetode Anvend dæksæd af grønkorn eller grønært Ingen effekt af udlægsmetode på udbyttet i første brugsår Kløvergræsblanding pct. større udbytte i Ø42 end Ø22, med lavere foderenergi

5 Udbytte - 1. brugsår 13 forsøg 2007-2009
Udbytte, Fe pr. ha Oversigt over Landsforsøgene 2009, s. 290

6 Efterårsudlagt kløvergræs 4 forsøg 2009
Såtidspunkt Medio august Primo september Udlægsmetode Renbestand 50 kg vinterhvede 100 kg vinterhvede Udsædsmængde udlæg 25 kg/ha med dæksæd 35 kg/ha uden dæksæd Oversigt over Landsforsøgene 2009, s. 292

7 Efterårsudlagt kløvergræs – 1. slæt
Udbytte, Fe pr. ha Uden dæksæd Vinterhvede 50 kg/ha 100 kg/ha Sået medio august Uden dæksæd Vinterhvede 50 kg/ha 100 kg/ha Sået primo september Oversigt over Landsforsøgene 2009, s. 292

8 Arter i kløvergræsmarken
Græs/cikorie Alm. rajgræs Alm. rajgræs + rajsvingel Alm. rajgræs + strandsvingel Alm. rajgræs + cikorie Bælgsæd Hvidkløver Hvidkløver + rødkløver lucerne rundbælg Hvidkløver + kællingtand Oversigt over Landsforsøgene 2009, s. 292

9 Forholdstal for udbytte (Fe pr. ha)
brugsår Alm. rajgræs + rajsvingel + strandsvingel + cikorie Hvidkløver 100 110 107 101 + rødkløver 116 121 122 117 + lucerne 106 111 112 108 + kællingetand 118 115 2. brugsår Alm. rajgræs + rajsvingel + strandsvingel + cikorie Hvidkløver 100 108 105 + rødkløver 120 121 + lucerne 96 112 97 Udbytte hvidkløver + alm. rajgræs 7.600 Fe/ha i 1. brugsår 8.100 Fe/ha i 2. brugsår

10 Protein Proteinudbytte (hkg pr. ha) Ingen forskel mellem græsserne
Faldende proteinudbytte: rødkløver => kællingtand/lucerne => hvidkløver

11 Proteinindhold – sum af slæt
Protein pct. af tørstof alm. rajgræs strandsvingel hvidkløver rødkløver lucerne rajsvingel

12 Proteinprocent i 1. slæt 1. brugsår 2. brugsår Rajgræs/hvidkløver 13,5
13,1 + rajsvingel 10,5 12,2 + rajsvingel + rødkløver 12,1 14,3 + strandsvingel + rødkløver 13,6 14,8

13 Sammenfatning Rødkløver Rajsvingel og standsvingel
større udbytte af foderenheder og protein højere proteinindhold lavere energiindhold Rajsvingel og standsvingel større udbytte af foderenheder lavere proteinindhold Afstem grovfoderproduktionen efter artvalg i kløvergræsmarken

14 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Artsvalg og etablering af kløvergræs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google