Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Egenbetaling på sygeplejeartikler til sårbehandling i Odder Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Egenbetaling på sygeplejeartikler til sårbehandling i Odder Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Egenbetaling på sygeplejeartikler til sårbehandling i Odder Kommune.

2 Baggrund. Som et led i kommunens spareplan, blev der fra august 2010 indført egenbetaling for sygeplejeartikler.

3 Lovgrundlaget: Kapitel 38 – Hjemmesygepleje.
§ 138. ”Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen”. § 5. ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udøverne af hjemmesygepleje har adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, således at behandling umiddelbart kan iværksættes”.

4 Vi opkræver betaling for:
Sygeplejeartikler til sårbehandling udover en uges varighed, og al kompressionsbehandling. Opkræver ikke til opstart af behandling. Opkræver ikke for personalets arbejdsredskaber som ex. handsker, pincetter, swabs og lignende. Opkræver ikke hos de borgere som har et forbrug på under 50 kr. over 3 måneder.

5 Forløbet. Arbejdsgruppe nedsat med ledelses-repræsentanter og sår ressourcepersoner. - mange diskussioner om faglig forsvarlighed. - arbejdsgange ift. borgerens indkøb, administration, depot og medarbejderne. - afklaring af muligheder for økonomisk tilskud. - informationsmateriale. - bestillingsliste. - prisliste.

6 Arbejdsgange. Udfyldning af bestillingsliste hos borgeren / på arbejdspladsen vha. prislisten. Produkterne pakker på depotet. Der tages kopi af bestillingslisten til administrationen. Produkterne bliver lagt til personalet som bringer det ud til borgeren sammen med bestillingslisten. Administrationen sender en gang om måneden faktura til borgeren – betales enten via PBS eller posthus. Vi anbefaler at borgeren gemmer bestillingslisten, for at kunne sammenligne med fakturaen.

7 Resultater. I perioden aug – aug har: borgere modtaget hjælp til sårbehandling og/eller kompressions- behandling, og i gennemsnit betalt 140 kr. pr. borger pr. måned. - 5 borgere haft en gennemsnitlig egenbetaling over 250 kr. pr. måned. - 2 har haft udgift mellem 250 – 300 kr. pr. måned. - 2 har haft udgift mellem 300 – 500 kr. pr. måned. - 1 har haft en udgift på 1452 kr. pr. måned gennem de seneste 12 mdr. med en maksimal betaling på kr kr. for en enkelt måned.

8 Resultater. Indtægt på 120.000 kr. det første år.
Besparelse på sygeplejedepotet på kr. det første år. Gavnlig effekt af bevidstheden om produkternes priser. Gavnlig effekt af mindre udvalg i sygeplejedepotet. Gavnlig effekt af at der bringes mindre ud til borgerne, og deraf mindre spild. Projektet har skabt et øget fokus på effektfuld sårbehandling. Blev modtaget langt bedre end forventet hos både personale og borger.

9 Hvem sørger for materialer?
Skal der være betaling fra dag et? Hvilke materialer skal borgeren betale for? Hvad siger loven om sygepleje? Hvordan skal betalingen foregå? Hvad får man bestilt produkterne på depotet? Hvad gør vi hvis borgeren ikke køber via os, og ikke selv har købt når vi kommer?

10 Ved brug for mere information:
Spørgsmål til praksis: Spørgsmål til organisering:


Download ppt "Egenbetaling på sygeplejeartikler til sårbehandling i Odder Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google