Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægefaglig prioritering og driftsøkonomiske hensyn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægefaglig prioritering og driftsøkonomiske hensyn"— Præsentationens transcript:

1 Lægefaglig prioritering og driftsøkonomiske hensyn
V/ cheflæge Kristjar Skajaa, ÅUH Skejby Sygehus Konference om det udvidede frie sygehusvalg, d. 28. april 2009

2 Indhold 1. Præsentation af Århus Universitetshospital, Skejby
2. Om styringsvilkår i sundhedsvæsenet Generelle styringsvilkår Lovbestemt prioritering som en hindring for lægefaglig prioritering 3. Udvidet frit valg og driftsøkonomi 4. Lægefaglig prioritering som et styringsværktøj i fremtiden? 2 ▪

3 Århus Universitetshospital, Skejby

4 Århus Universitetshospital
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Skejby Århus Sygehus Århus Universitetshospital Aalborg Sygehus Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov

5 Århus Universitetshospital
Center for højt specialiseret behandling for patienter fra Region Midtjylland, fra Vestdanmark og fra hele landet Varetager regionsfunktioner Behandling på hovedfunktionsniveau (Århus borgere)

6 Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik
Grundlæggende styringsvilkår for sundhedsvæsenet: Udgifter afhænger af efterspørgslen ”Stærekasse-effekten” – når udbuddet øges, stiger efterspørgslen Trade-off mellem økonomiske ressourcer og aktivitet (men ikke nødvendigvis mellem økonomi og ventelister!) DSI/Lægeforeningen, marts 2009

7 Lægefaglig prioritering
Lægefaglig prioritering et værktøj til økonomistyring…. Ventelister !

8 Model for visitation og prioritering af patientgrupper (Vedtaget i Regionsrådet den 22. oktober 2008) Behandlingsfrist/Patientgruppe Regionshospitalet/ Århus Universitetshospital Privat hospital/klinik <1 måned. Patientgruppe 1 Akut/sub-akut behandling Hvis behandlingsfrist ikke kan overholdes på RM hospital  <3 måneder Patientgruppe 2 Behandling indenfor 3 måneder >3 måneder Patientgruppe 3 Behandling kan vente i mere end 3 måneder Hvis rammen ikke bruges via gruppe 1 og gruppe 2 patienter

9 Udgiftspres og lovbestemt prioritering
Lægefaglig prioritering et værktøj til økonomistyring Men: stadig flere nationale krav Kræftpakker Hjertepakker Behandlingsgarantier Ny dyr medicin/behandlinger  Mindre råderum for styring og prioritering 1 måneds garantien er særlig slem !

10 Udvidet frit valg og driftsøkonomi
Den hidtidige model for udvidet frit valg: Manglende indflydelse på prisen takster forhandlet på nationalt niveau Udgifter styret af den enkelte patients behov og efterspørgsel efter sundhedsydelser Forudsætter, at den økonomiske ramme udvikler sig i takt med efterspørgslen  vanskeligt at styre økonomien

11 Udgifter til behandling på privathospitaler Region Midtjylland 2005-08 (mio. kr.)

12 Udvidet frit valg og lægefaglig prioritering
Problemer med 1-månedsfristen: En måned er kort tid! Den lægefaglige prioritering ”kortsluttes” – alle skal behandles med det samme

13 De hyppigste henvisninger fordelt på specialer, januar – november 2008 (Region Midtjylland)
29% Ortopædkirurgi 16% Øjne (primært grå stær) 11% Medicinsk (primært fedme- og hjertepatienter) 7% Urinvejskirurgi 7% Organkirurgi 6% Reumatologi (gigt) 6% Billeddiagnostik (lille andel pga. særaftaler) 3% Neurokirurgi 15% Øvrige

14 Udvidet frit valg og lægefaglig prioritering
Problemer med 1-månedsfristen: En måned er kort tid! Den lægefaglige prioritering ”kortsluttes” – alle skal behandles med det samme Prioritering mellem specialer for at begrænse udgifter til behandling i det private Kirurgiske vs. medicinske specialer Ikke nødvendigvis de mest syge der behandles først

15 En gavnlig suspension Erkendelse af behov for prioritering: ”De mest syge skal behandles først” og suspension af det udvidede frie valg. Det offentlige sundhedsvæsen skal operere inden for en fast økonomisk ramme (”økonomisk ansvarlighed”). Ventelister skal afvikles i samarbejde med private (krav til regioner om køb af ledig kapacitet).  Mulighed for økonomistyring og lægefaglig prioritering

16 Genindførelse af udvidet frit valg
”At skrue tiden tilbage til offentligt prioriterede system, hvor det udelukkende var en lægefaglig vurdering, der bestemte, i hvilket tempo folk skulle behandles – det vil jeg ikke være med til” Sundhedsministeren i Mandag Morgen

17 Mindre råderum for prioritering?
Genindførelse af udvidet frit valg Mindre mulighed for lægefaglig prioritering Prioritering af kirurgiske specialer Flere behandlinger omfattet af pakkeforløb Fortsat vækst i ny dyr medicin/behandlinger Er der vilje til at tilpasse den økonomiske ramme til efterspørgslen, eller skal man prioritere?

18 Århus Universitetshospital, Skejby

19 Århus Universitetshospital, Skejby
Fem velgennemtænkte samlinger af højt specialiserede afdelinger, der er fokuseret på hver sin gruppe af patienter Infektionsmedicinske patienter Hjerte- og lungepatienter Karkirurgiske patienter Urinvejskirurgiske og nyremedicinske patienter Børn, fødsler og gynækologiske patienter.

20 Hvad betyder det for Skejby?
Er der vilje til at tilpasse den økonomiske ramme til efterspørgslen – næppe ! Regionen bliver fattigere – færre penge til universitetshospitalet Universitetshospitalet har særlige vilkår vedrørende produktivitetskrav ! Stor andel akutte af patienter Stor andel af meget syge/komplicerede patienter Komplikationspatienter fra andre incl private hospitaler Avanceret kræftbehandling Vagtberedskaber - subspecialisering Udviklingsopgaver der initialt koster meget mere end DRG taksterne Universitetshospitalet kan ikke producere sig ud af vanskelighederne Universitetshospitalet får sværere ved at opfylde kravene til udvikling, forskning og uddannelse.


Download ppt "Lægefaglig prioritering og driftsøkonomiske hensyn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google