Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordisk konferens 14 – 15 november 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordisk konferens 14 – 15 november 2012"— Præsentationens transcript:

1 Nordisk konferens 14 – 15 november 2012
Aarhus universitetssjukhus - Tre sjukhus blir ett Tak for invitationen Kristjar Skajaa Head of Department, PhD Department of Clinical Medicine, Aarhus University

2 - Varför slås dessa sjukhus samman ?
- Hur ser er planeringsprocess ut ? - Kan du berätta hur ni integrerar forskning, utbildning och klinisk verksamhet ?

3 Cand.med. 1983 Speciallæge i obstetrisk og gynækologi 1996 1998 Overlæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus. 2002 Ledende overlæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus 2005 Cheflæge, Skejby Sygehus 2011 Centerchef(læge), Århus Universitetshospital 2012 Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

4 Hospitaler i Aarhus indtil 2011
Århus Sygehus, THG Marselisborg Hospital Århus Sygehus, NBG Psykiatrisk hospital Skejby Sygehus

5 2011: Aarhus Universitetshospital
Århus Sygehus, NBG Århus Sygehus, THG Marselisborg Hospital Hvorfor blev hospitalerne fusioneret: Det skulle gøres på et tidspunkt nogle år i fremtiden, når DNU er færdigt Besparelser her og nu – man sparer en del på det administrative personale Og så husk på: at der stort set kun var én afdeling pr speciale samlet set på alle matriklerne – få undtagelser: 2 kardiologiske afdelinger, 2 radiologiske afdelinger, 2 klinisk biokemiske afd Psykiatrisk hospital Skejby Sygehus

6 2018: Aarhus Universitetshospital

7 Indtil 2018 stadig geografisk spredt på flere matrikler

8 Driftsbudget 2012 Knap 10.000 ansatte 6 mia. kr. Øvrig drift Løn
Medicin Knap ansatte 8

9 Organisationsskitse Hospitalsledelse Adm. Centerledelse
Afdelingsledelse Centerledelse Adm. En handlekraftig ledelseskreds er væsentligt for at vi kan sætte retning og kurs

10

11 Alt var forskelligt !!! Den største viden – den bedste behandling
Århus Sygehus Skejby - et professionelt og veldrevet universitetshospital med høje mål og i fortsat udvikling Skejby

12 Større konstituerende elementer ifm. Fusionen
Ledelsesstruktur MED-struktur Rådstruktur Visionsproces i god gænge Personalepolitik snart færdig Grundlæggende økonomiske spilleregler Ledelsesinfo, herunder centervise ’datapakker’ Fast mødestruktur i ledelsessystemet Ny kvalitetsorganisation Proces igangsat vedr. fremtidigt servicekoncept (”Serviceprojektet”) Fælles AUH-intranet (hjemmeside i luften omkring årsskiftet) Fælles introduktion for nyansatte primo 2012 Trykt AUH-personaleblad Fælles elektronisk journal ( ) …”Sikker drift”

13

14 Strategi: Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne
Effekt Forskning for fremtidens behandling Vi: Omsætter forskningsresultater til forbedring af behandlingen Publicerer forskningsresultater i anerkendte internationale tidsskrifter Ydelser Forskning er en del af dagligdagen Forsker kliniknært inden for alle fag og alle specialer Forsker indenfor alle dele af patientforløbet Organisation Rammer for forskning Prioriterer forskning af høj faglig standard Har en infrastruktur, der understøtter alle dele af forskningsprocessen Har et integreret samarbejde med Aarhus Universitet og et samspil med andre forskningsinstitutioner

15 - Varför slås dessa sjukhus samman ?
- Hur ser er planeringsprocess ut ? - Kan du berätta hur ni integrerar forskning, utbildning och klinisk verksamhet ?

16

17 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Health)
Institut for BIOMEDICIN Institut for Folkesundhed Institut for Odontologi Institut for Retsmedicin Institut for Klinisk Medicin

18 Grundforskning Klinisk forskning Implementering af ny
Institut for Klinisk Medicin er ansvarlig for forskning og udvikling samt kandidatdelen af lægeuddannelsen på Aarhus Universitetshospital og på region Midtjyllands øvrige hospitaler Grundforskning Klinisk forskning Alle bliver berørt af forandringen – også de institutter, som ikke lægges sammen med andre Generelt om fordelene ved færre enheder: - Færre interne grænser Bedre mulighed for strategisk udvikling Fleksibilitet ift. tværgående forskning og uddannelse Enkeltvis præsentation af hvert institut med fokus på deres styrker Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Studienævn Forskeruddannelse Kort om organisering på institutniveau Implementering af ny viden i klinikken

19 Somatik Psykiatri Præhospital Folkesundhed
The Department of Clinical Medicine is like an umbrella. We have research facilities at many different hospital locations in Aarhus. The hospitals provide room for labs and research offices and are in charge of the daily running of these facilities. Skejby Psykiatrisk hospital Århus Sygehus

20 Aarhus Universitet , Health
Formel aftale mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland Integreret og forpligtende samarbejdsstruktur mellem universitetshospital og universitet på hvert ledelsesnivau Direktør for Sundhed RM Hospitalsledelse Leder af Institut for Klinisk Medicin Dekan Centerledelser Koordinerende Klinisk lærestolsprofessor Afdelingsledelse Klinisk lærestolsprofessor Professor Overlæger og andre ledere

21 AUH Vi SKABER og IMPLEMENTERER VIDEN Forskning og udvikling
Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin Vi SKABER og IMPLEMENTERER VIDEN Forskning og udvikling Vi DELER VIDEN Uddannelse AUH Vi er et universitetshospital, der har som opgave at give højt specialiseret behandling Vi ANVENDER VIDEN Patientbehandling

22 Forskning for fremtidens behandling:
Der er en uløselig sammenhæng mellem grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling og dermed behandling. Kvalitet og forskning går hånd i hånd i et moderne sundhedsvæsen Uddannelsen skal være forskningsbaseret. Forskningen er grundlag for undervisningen og uddannelserne og dermed medarbejdernes kvalifikationer.

23 Integreret forskning og klinisk aktivitet
Samarbejdet betyder: Integreret forskning og klinisk aktivitet Forskning på højeste niveau lige fra gundforskning til nye behandlinger Et attraktivt og stimulerende arbejds- og uddannelsesmiljø Forskning og uddannelse i alle centre og i alle afdelinger Forskning og uddannelse prioriteres reelt lige så højt som kliniske funktioner. Fastholdelse af de højt specialiserede funktioner på universitetshospitalet These points sum up what charaterises the collaboration between the Department of Clinical Medicine and the hospitals in the Central Denmark Region Læs op fra slide

24 Eksperimentel kirurgi Eksperimentel medicin
Eksempler på vigtige forskningsenheder (core funktion), som er etableret af universitet og hospital i fællesskab og hvor forskning og klinik går hånd i hånd: Eksperimentel kirurgi Eksperimentel medicin Dansk Neuroforsknings Center (DNC) MoMA MRI center I would just like to mention a few of the internationally acknowledged research units at the Department of Clinical Medicine. Læs op fra slide

25 En ting er at flytte kliniske afdelinger - men hvordan flytter man klinisk forskning?

26 Det Nye Universitetshospital i Aarhus

27 Samler en lang række højt specialiserede funktioner og metoder.
Er indgangsporten for forskere, klinikere, borgere og industrien Center Of Research & Education

28

29

30 Er nyt byggeri lig med en god forskningsinfrastruktur?

31 og lad dem så forske i fred…”
”Find de bedste, Giv dem hvad de vil ha’, og lad dem så forske i fred…” . ”Get the best of men, give them the equipment you can afford, and leave them alone” Ernest Starling’s advice to the British Research Council in the 1920s.


Download ppt "Nordisk konferens 14 – 15 november 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google