Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om forældre som rollemodeller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om forældre som rollemodeller"— Præsentationens transcript:

1 Om forældre som rollemodeller
Strandby Skole 9. februar 2010 Farsøvej 13 9640 Farsø V/ Bente Sloth University College, Nordjylland Forældres roller og ansvar De professionelles roller og ansvar Drenges situation i skolen Sproget vi bruger skaber virkelighed Forældre har ansvar for hele klassen Forældre er skolens vigtigste ressource. 1

2 Dagens temaer Hvilken kultur vil vi have?
Hvad siger forskning om forældres roller? Hvilken betydning har sproget? Drenge i skolen Fællesskaber Den usynlige klassekammerat Forældres roller og ansvar De professionelles roller og ansvar Drenges situation i skolen Sproget vi bruger skaber virkelighed Forældre har ansvar for hele klassen Forældre er skolens vigtigste ressource.

3 Hvad er kultur? Hargreaves
Værdier, traditioner, relationer, måder at tale på, måder at handle på, ”Sådan plejer vi at gøre tingene her” Kulturen gives ubemærket videre til nye pædagoger, lærere, forældre og børn Kulturen er ofte ubevidst Kulturen er rammen for trivsel og læring – på godt og ondt Efter få måneder er du ’indfanget’ af kulturen Hver SFO/skole eller klasse har sin egen kultur Forældre påvirker i høj grad kulturen i en klasse 3

4 Hvilken kultur vil vi have? Hargreaves
Den samarbejdende kultur: Fællesskab, tillid, åbenhed, forskellighed Tætte samarbejdsrelationer Udviklingsorienteret, ’bevægelighed’ Engagement og arbejdsglæde Forældreinddragelse Bedre læringsmiljøer 4 4

5 Kultur og sprog hænger sammen
5

6 ”Vi er den historie, som fortælles om os”
…for sproget skaber virkeligheden, Wittgenstein ”Vi er den historie, som fortælles om os” K. E. Løgstrup: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” Eksempler fra praksis: Skoler/SFO (lærere, pædagoger) Forældremøde i 1.a (Jens) Forældremøde i 2.b (Ulrik) ”At tale om - eller at tale med” 6

7 Skolen/SFO’en skal skabe fællesskaber for: Elever Forældre Ansatte
Du afleverer dit barn til håndbold, men i skolen/SFO melder du dig ind i et forpligtende fællesskab 7 7

8 Den værste straf: At være udenfor
Fællesskaber Den værste straf: At være udenfor Rækker dit ansvar udenfor dit eget barn? Tag debatten i ’fredstid’ Lav et beredskab: ’Hvad gør vi hvis..’ Al læring og udvikling finder sted i relationer Voksnes fællesskaber er rollemodeller for børn Jeg-identitet – vi-identitet Åbenhed – om børns problemer 8 8

9 Mathias vender tilbage
Forældre er den usynlige klassekammerat Mathias vender tilbage usynlige-klassekammerat/index.html Hvordan kan vi som forældre være med til at skabe accept og ’plads’ til en dreng som Mathias? Diskutér udsagnet: ”Forældre kan tale et barn ud af et fællesskab” 9 9

10 Dilemmaer: Fællesskaber De forældre, der ikke er med..
De forældre, der siger: Hvad kan jeg få ud af det her? Husk: Dit barn kan ikke trives ’alene’ Børn, der er udenfor, finder ind i andre fællesskaber, og hvilke…? Forældre har en del af alle børns liv i deres hænder… 10 10

11 Skolens system - fælles ansvar – fælles løsninger
11 11

12 Hvad skal de voksne kunne?
12

13 Kunne skabe en social relation til børn – rumme ’alle’ børn
Hvad skal voksne kunne? Kunne skabe en social relation til børn – rumme ’alle’ børn Skal kunne lede samværet og aktiviteter – være tydelige voksne 13

14 Relationskompetence handler om…
14

15 Den professionelles autoritet, Qvortrup
Klasseledelse Asymmetrisk forhold mellem lærer og elev Børn har brug for autoritet og ledelse En god lærer er ’skrap og retfærdig’ Det handler om autoritet – ikke om at være autoritær Autoritet kan ikke undværes Det gælder alle voksne – også forældre Lærere og pædagoger er eksperter i pædagogik Forældre er ekspert i deres eget barn Forældre og professionelle skal give hinanden autoriteten Elever ønsker sig asymmetri, Mange voksne opretholder den ikke Strategisk – at være forberedt, kende mål og indhold Situationsbestemt, at vælge her og nu, intuition 15

16 Hvad siger forskningen om forældrenes roller?
Engelske undersøgelser om elevernes faglige præstationer i skolen viser, at for børn i 7- årsalderen er det, forældre gør hjemme langt vigtigere end det, det sker i skolen Først i 16-årsalderen ser skolen ud til at blive mere betydningsfuld for læringsudbyttet end støtten fra forældrene Det er ikke nok at spørge: Hvordan gik det i skolen i dag? 16

17 Forældrenes betydning for elevernes præstationer i skolen
Et godt samarbejde mellem hjem og skole og forældrestøtte har en positiv sammenhæng med: Børns skolefaglige præstationer Børns trivsel i skolen Relationen mellem elev og lærer Relationen mellem eleverne i en klasse/ gruppe Læring af sociale færdigheder 17

18 Drenge i skolen 18 18

19 Hvem samarbejder med skolen ?
Moren samarbejder mest med skolen 53 % Faren samarbejder mest med skolen 6 % Vi samarbejder lige meget med skolen 41 % 19

20 Hvad siger ny dansk forskning om drengene?
28,3 % af drengene vurderes til at have et skoleproblem og 3 % af drengene er allerede udskilt…. 9,4 % - adfærdsproblem eller en ADHD-diagnose 8,9 % - specifik indlæringsvanskelighed 13,9% - specialundervisning (piger 7,8%) Er det noget galt med drengene? Er der noget galt med forældreopbakning? Fædre! Hvilken rolle har de mange kvinder i drengenes liv? Hvilken rolle har fædre i forhold til drenges skoleliv? Er der noget galt med de øjne der ser? 20 20

21 Hvad kan fædre gøre for drengene i skolen?
Far på banen Se filmen: Far på banen Diskutér: Hvad kan fædre gøre for drengene i skolen?

22 Begrundelser for forældreinddragelse
Forældrene har hovedansvaret for opdragelsen Skolen kan ikke tage ansvaret for opdragelsen. Lærere og pædagoger er eksperter i pædagogik Forældrene er eksperter på deres eget barn Pædagoger og lærere har brug for denne viden om barnet f Samarbejdet er særlig vigtig i dag, fordi børn tilbringer en stadig større del af opvæksten i pædagogiske institutioner Forældrene er af stor betydning for, hvordan børnene har det og hvordan, de klarer sig Skolen/SFO har et stort ansvar for forældresamarbejdet 22

23 Forældrenes erfaringer med samarbejdet
Forældre med positive erfaringer med skole-hjem- samarbejdet har som regel et barn uden problemer i skolen og en god relation til de ansatte Mange forældre har negative erfaringer fra samarbejdet med skolen Skolen tillægges meget magt, og disse forældre oplever ofte afmagt I interviews udtrykker ca. halvdelen af forældrene en frygt for sanktioner fra skolens side 23

24 Principper for samararbejdet
Mindst halvdelen af forældresamtalerne bør gennemføres uden at barnet er til stede I samtaler mellem skole og forældre bør fokus være på fremtiden ikke på fortiden Vær sandfærdig, det er grundlaget for en god dialog Der bør lægges stor vægt på at skabe et godt miljø mellem forældrene 24

25 Mange forældre er uvidende om at
Forældre er uhyre vigtige for deres barns skolegang – herunder læring, udvikling og trivsel Skolen kan ikke kompensere for forældrenes rolle og betydning Forældrene udgør majoriteten i skolen Forældrene udgør en enorm og vigtig ressource og er de professionelles ’bedte støtte’ i skolearbejdet 25

26 De 3 perspektiver – LP-modellen
26 26

27 Systemteori 27 27

28 LP, eksempel på skole-hjem-samarbejde
28 28

29 Vigtig viden for forældre
Følg op på dine børns skolegang, men du bør også formidle klare forventninger til skolen Snak aldrig negativt om skolen, pædagoger og lærere når dine børn lytter med. Forældre er også en del af ’systemet’ Spørg barnet om, hvordan det har været i skolen, og giv klart udtryk for, at skolen er vigtig Tal ofte om skolen og skolegangen hjemme ved middagsbordet Forældres støtte til skolen er vigtigere, end det, der sker i klassen 29

30 Vigtig viden for forældrene
Vis interesse for skolearbejdet Hav mere fokus på arbejdsindsats end på resultater. Brug ros og opmuntring Gode rutiner hjemme for skolearbejdet og lektielæsning. Dette gælder både hvornår det skal foregå og hvor Forældre bør så vidt muligt være til stede, når der læses lektier derhjemme 30

31 Den bedste skole for alle.. Jens Andersen
Kampen for fællesskab og venskaber Dit barn er en del af skolens system – også forældre Humor og optimisme ”Intet barn er et problem i sig selv” Hvis et barn marginaliseres, så er der nogen der skubber Mange børn tales ud af skole eller institution Børn kan også tales ind i et fællesskab ”Ekskluderende børn er omgivet af ekskluderende voksne” – eller anerkendende børn er omgivet af anerkendende voksne Forskellighed er en styrke 31

32 Plads til Jeppe usynlige-klassekammerat/index.html Diskuter udsagnene: Forskellighed er en styrke Kan I rumme Jeppe, så kan jeres børn også 32 32

33 Jeres ressource er uundværlig Skolen/SFO er et fælles projekt
Til forældrene.. I er de fleste Jeres ressource er uundværlig Skolen/SFO er et fælles projekt Skab et støttende netværk I er en del af systemet Forældre og professionelle kan også være en opretholdende faktor – voksne mobber fx også Den støtte, I giver jeres barn i forhold til skolen, er vigtigere end det, der sker i klassen Hvis I vil, kan I forældre sammen med lærere og pædagoger skabe den bedste skole eller klasse – for alle… 33

34 Skolen har aldrig været vigtigere end nu
Skolens betydning Skolen har aldrig været vigtigere end nu De børn der lykkes i skolen, lykkes også for det meste med livet som helhed De børn, der mislykkes i skolen, mislykkes for det meste med livet som helhed Bare én voksen gør en forskel.. De børn, vi ikke rummer, søger ofte negative fællesskaber Forældre har et ansvar for ALLE børn Hvis hjem og skole ’finder hinanden’ kan alt lade sig gøre… 34 34


Download ppt "Om forældre som rollemodeller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google