Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST MidtEPJ – Do’s and Don’ts - Den juridiske vinkel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST MidtEPJ – Do’s and Don’ts - Den juridiske vinkel."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST MidtEPJ – Do’s and Don’ts - Den juridiske vinkel

2 Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk Baggrund  Øget digitalisering – adgang for flere om mere.  Patienters retssikkerhed vs. læringshensyn/praktik – kvalitet.

3 Hospitalsenheden VEST 3 ▪ www.vest.rm.dk Adgang til MidtEPJ Sundhedsloven (§ 42 a stk. 1) Sundhedspersoner ”….kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.”

4 Hospitalsenheden VEST 4 ▪ www.vest.rm.dk Hovedregelen:  Der må indhentes oplysninger i ”fornødent omfang”.  Der må indhentes oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med ”aktuel behandling” (Patient-behandler relation).  Patienten må ikke have udnyttet sin ”ret til at sige fra” (mundtligt eller skriftligt).

5 Hospitalsenheden VEST 5 ▪ www.vest.rm.dk Fornødent omfang  Det er kun de nødvendige oplysninger – til brug for behandlingen, der må indhentes.  Dog: det er foreneligt med reglerne at se oplysninger igennem med det formål at finde det, der er relevant.

6 Hospitalsenheden VEST 6 ▪ www.vest.rm.dk Aktuel behandling  Der skal være en patient/behandler relation.  Der skal være tale om en egentlig behandlingsindsats for patienten.  Sundhedslovens definition af behandling: Aktuel undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

7 Hospitalsenheden VEST 7 ▪ www.vest.rm.dk Samtykkekrav  Ikke samtykkekrav.  Patienten skal være bekendt med sin ret til at sige fra overfor, at der indhentes journaloplysninger – men må selv bære den behandlingsmæssige konsekvens af at sige fra.

8 Hospitalsenheden VEST 8 ▪ www.vest.rm.dk Undtagelserne: Samtykke ”med patientens samtykke endvidere ved opslag i elektroniske systemer indhente oplysninger.. i forbindelse med behandling af patienter” (sl § 42a stk. 6)  Patientens samtykke:  Skriftligt eller mundtligt.  Generelt eller konkret.  Skal noteres i journalen.

9 Hospitalsenheden VEST 9 ▪ www.vest.rm.dk Undtagelserne: 6-måneders regel  Læger og jordemødre  umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter patienten er afsluttet eller viderehenvist  omfatter oplysninger i forlængelse af den behandling, som den pågældende læge eller jordemoder har udført.  Indhentningen skal være nødvendig og relevant til brug for lægens eller jordemoderens evaluering af egen indsats.  Patienten skal have mulighed for at frasige sig, at helbredsoplysninger kan indhentes til brug for læring og kompetenceudvikling.”.

10 Hospitalsenheden VEST 10 ▪ www.vest.rm.dk Undtagelserne: Dokumentation for kompetencer  Uddannelseslæger  indhentning er nødvendig til dokumentation efter reglerne om speciallægeuddannelsen  dokumentation for, om lægens vurdering af patienten har vist sig at være på et sådan fagligt niveau, at vejlederen vil kvittere herfor i logbogen.  Indhentningen skal være nødvendig og relevant som dokumentation for, hvilke kvalifikationer en uddannelseslæge har erhvervet som led i speciallægeuddannelsen.  Patienten kan frabede sig, at der bliver indhentet oplysninger

11 Hospitalsenheden VEST 11 ▪ www.vest.rm.dk Undtagelserne: Værdispring  Indhentning nødvendig til berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller væsentlige hensyn til patienten, andre patienter eller sundhedspersoner.  Restriktiv fortolkning i den konkrete situation.  Skal noteres i journalen (årsag og omfang af indhentelse af oplysninger).

12 Hospitalsenheden VEST 12 ▪ www.vest.rm.dk Værdispring - eksempler  Væsentlig risiko for smittefare (f.eks. ved stikskade).  Sammenlignelige helbredstilstande (sjældent forekommende, alvorlige sygdomme – væsentlighedskravet).  Nødvendigt i forbindelse med tvangsmæssig behandling efter epidemilogilovgivningen (åbenbar almen interesse).

13 Hospitalsenheden VEST 13 ▪ www.vest.rm.dk Eksempler fra hverdagen  En patient er overflyttet til en anden afdeling/et andet hospital efter endt behandling på afdelingen/hospitalet – og man ønsker at følge op på patientens videre forløb.

14 Hospitalsenheden VEST 14 ▪ www.vest.rm.dk Eksempler fra hverdagen  Undervisning.  Kvalitetssikring.  Egen journal.  Nærtståendes journaler.

15 Hospitalsenheden VEST 15 ▪ www.vest.rm.dk HUSK Er du inde i en journal af andre årsager end den aktuelle behandling:  Notér i journalen hvorfor du har slået op på den pågældende patient (f.eks. på grund af aktindsigt).  Husk: Dit navn vil fremgå af loggen – så du skal kunne huske årsagen til opslaget.

16 Hospitalsenheden VEST 16 ▪ www.vest.rm.dk Konsekvenser - overtrædelse Det er IKKE ”farligt” at bruge MidtEPJ – DET ER EN PLIGT  Arbejdsmæssig brug, som er godkendt af ledelsen, har ikke ansættelsesmæssige konsekvenser – der kan være tale om et ledelsesmæssigt ansvar.  Det er tilfælde, hvor man er ude over det arbejdsmæssige brug af MidtEPJ, der kan få ansættelsesmæssig konsekvenser – f.eks. når man lige skal se, hvordan det går en syg kollega, eller se, hvorfor ægtefællen var til undersøgelse mv.

17 Hospitalsenheden VEST 17 ▪ www.vest.rm.dk I tvivl?? – SPØRG DIN LEDER!!


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST MidtEPJ – Do’s and Don’ts - Den juridiske vinkel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google