Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse"— Præsentationens transcript:

1 Session 10: Rammer for behandlingen Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

2 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Program Velkommen Siden sidst Dagens emne: Rammer for behandlingen Indlæggelse Tvang og rettigheder Introduktion til hjemmeopgave Tak for i dag Pause når det passer Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

3 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tanker siden sidst Hvordan er det gået siden sidst? Hjemmeopgave Hjemmeopgaven var: Har du nogen sinde været indlagt? Hvis ja, hvordan var din oplevelse? Hvis nej, hvad er din forestilling om indlæggelse? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

4 Behandling i Psykiatrien
Ambulant behandling Forebyggende, let til moderat grad af sygdommen Indlæggelse Under sygdomsepisoder, når der er Selvmordsrisiko Psykose Ingen væske/føde Ikke tage vare på sig selv Behov for skærmning Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 4

5 Behandling efter Psykiatrien / eller i andet regi
Praktiserende læge Praktiserende psykiater Tilbud fra kommunen Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 5

6 Beskyttelse Støtte Grundlæggende
behandlingsprincipper under indlæggelse Beskyttelse Beskyttelse mod at skade andre eller sig selv Beskyttelse mod uhensigtsmæssig adfærd Støtte Omsorg for basale behov vedrørende mad og drikke, hygiejne, orden Samtaler Afgrænsning af kontakter, aftaler, planer, ideer Begrænse valgsituationer Reducere stress Reducere stimuli Manual for psykoedukation - Bipolar affektiv lidelse Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 6 6 6

7 Grundlæggende behandlingsprincipper under indlæggelse
Struktur Fastholdelse af døgnrytme Formel husorden Plan for indlæggelsesforløbet Medicinsk behandling Sikre at den ordinerede behandling gennemføres og observeres for virkning og bivirkning Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

8 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Skærmning Når man skærmes fra omgivelserne på baggrund af en grundig vurdering af sygdom og behov Formål: Beskyttelse og støtte Kan være fysisk afskærmning Eller observation og samvær i varierende grad Som patient skal man så vidt muligt inddrages i valg af skærmningsmåde og -niveau Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

9 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Samtykke og tvang Undersøgelse og behandling må kun sættes i gang med din tilladelse Der kan dog være undtagelser. Disse er reguleret i Lov om tvang i psykiatrien Tvang er, når man anvender foranstaltninger, som der ikke er givet informeret samtykke til Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

10 Betingelser for tvangsindlæggelse
Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling Det er tilfældet, når: Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet Patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

11 Regler for anvendelse af tvang
Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og sygehuse Tvang må først anvendes når det er gjort alt hvad der er muligt for at få patienten til at medvirke frivilligt Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang Patienten får beskikket en patientrådgiver [Udlevering af pjecen Dine Rettigheder som patient i Psykiatrien] Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

12 Forskellige former for tvang
Tvangsindlæggelse Tvangsbehandling Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Personlig skærmning ud over 24 timer Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

13 Patientrådgiver og klager over tvang
Klage over tvang fremsættes mundtligt eller skriftligt overfor én af personalet eller direkte til sygehusmyndigheden Patientrådgiveren kan hjælpe med at fremsætte klagen Klagen behandles i det psykiatriske patientklagenævn Tvangsindbegrebet må ikke udstrækkes ud over det i loven fastsatte tidsrum Patientrådgiver skal rådgive og vejlede patienten vedrørende indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

14 Hvordan forebygges tvang?
Der vil ofte være en periode inden tvang, hvor situationen kan blive mere og mere anspændt. Her kan der sættes ind for at undgå tvangssituationer. Hvad kan hjælpe? Samvær og samtale Ro eller stimuli Aktiviteter Fast vagt som støtte Medicin Skærmning ……….. Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

15 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Hjemmeopgave Har du indtaget, alkohol, hash, kokain, speed, designer stoffer eller lignende? I hvilken hensigt? Hvor hyppigt? Hvordan tror du, det påvirker din sygdom? Oplever du andre psykiatriske symptomer uden for de bipolare faser? Hvilke? Har du nogen fysiske sygdomme foruden den bipolare lidelse? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

16 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende? Hvad tager I med jer fra i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Evt. evalueringsskema] Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse


Download ppt "Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google