Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over mulighederne efter 9. klasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over mulighederne efter 9. klasse"— Præsentationens transcript:

1 Oversigt over mulighederne efter 9. klasse
Erhvervs- Uddannelser 1½ - 5 år EUD fra august 2015 Gymnasiale uddannelser 2-3 år 10. klasse Individuelle uddannelser Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, Styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Merkantil (HG) Bil, fly og andre transportmidler Mad til mennesker Medieproduktion Dyr, planter og natur Bygning- og brugerservice Krop og stil Transport og logistik Øvrige uddannelser (søfart, fiskeri, m.fl.) Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretnings-service Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport HF Højere forberedelses-eksamen HHX Højere Handelseksamen HTX Højere teknisk eksamen STX Studentereksamen IB International Baccalaureate Folkeskole Friskole Efterskole EGU Erhvervs-grunduddannelse KUU Kombineret ungdomsuddannelse STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUX Erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb

2 10. klasse Folkeskole – Friskole – Efterskole
Hvad kan 10. klasse give dig? Fagligt løft Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdomsuddannelse Obligatorisk del: Valgfri del: * Dansk, matematik, engelsk Tilbudsfag, fx. fysik/kemi og tysk * Brobygning Valgfag, fx. idræt, samfundsfag, naturfag. Interesselinjer * Selvvalgt opgave * Uddannelsesplan Praktik

3 Uddannelsesparathed Skolen og UU vurderer, om du har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed) efter 9. klasse/10. klasse. Faglige forudsætninger: EUD: Mindst 2 i dansk og 2 i matematik GYM: 7-4 i alle fag hensigtsmæssigt Personlige forudsætninger: Motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, valgkompetence Sociale forudsætninger: Samarbejdsevne, respekt, tolerance _______________________________________________ Den 1. marts er frist for tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelserne samt sikring af retskrav på optagelse. Hvis det vurderes, at en ung ikke er uddannelsesparat og ansøgningen opretholdes, træffer en institution med uddannelsen afgørelse om optagelse evt. på baggrund af en optagelsesprøve. VEJLEDNING VIRKER

4 Ungdomsuddannelser i Herning Se også www.uddannelsesbyherning.dk
Skoler med erhvervsuddannelser: Herningsholm Erhvervsskole Social- og Sundhedsskolen Agroskolen TEKO Design & Business Skoler med gymnasiale uddannelser: Herning Gymnasium Herningsholm Gymnasium --- HHX = Højere Handelseksamen (Herning og Ikast) --- HTX = Højere Teknisk eksamen Herning HF og VUC Skoler med EUX: VEJLEDNING VIRKER

5 Hvad er en erhvervsuddannelse - EUD?
En uddannelse der indeholder både skolegang på en erhvervsskole og en praktikaftale med en virksomhed – skolepraktik. Afsluttes med et svendebrev Optagelseskrav til alle erhvervsuddannelser: Opfyldt undervisningspligten = 9 års skolegang En positiv uddannelsesparathedsvurdering - herunder minimum 2 i dansk og 2 i matematik

6 EUD veksler mellem skole og praktik
Grundforløb 1. del (20 uger på skole) 2. del Hovedforløb Praktikophold Eleven fortsætter sin uddannelse efter afsluttet grundforløbet direkte i virksomheden afbrudt af en række skoleophold. Virksomheden har alle forpligtelser (praktikuddannelse, løn, m.m.). Skoleophold

7 EUX - Herningsholm Erhvervsskole
Studenterhue og svendebrev på én gang For den fagligt dygtige elev, der har mod på at tage 2 uddannelser på én gang. Herningsholm Erhvervsskole drejer det sig om følgende uddannelser: Tømrer, snedker, murer Klejnsmed, industritekniker Elektriker VVS- og energispecialist Gymnasiale fag: Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi C Teknikfag B Samfundsfag C En erhvervsuddannelse med et EUX-bevis giver adgang til videregående uddannelse på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser.

8 Gymnasiale uddannelser Uddannelsesforberedende
STX = Studentereksamen HHX = Højere handelseksamen HTX = Højere teknisk eksamen ½ års grundforløb + 2½ års studieretning Optagelseskrav: 9. klasses afgangsprøve i alle eksamensfag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi + 2 udtræksfag) En positiv uddannelsesparathedsvurdering Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk.

9 Gymnasiale uddannelser
4. HF = (Højere Forberedelseseksamen) Optagelseskrav Afsluttet 10. klasse (eller tilsvarende) 10. klasses prøver i dansk, matematik, og engelsk Prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi Indstillet sig til FSA eller aflagt 10.kl.prøve i tysk eller fransk En positiv uddannelsesparathedsvurdering

10 Faglige niveauer A niveau = Fag læst 3 år på et gymnasium
B niveau = Fag læst 2 år på et gymnasium C niveau = Fag læst 1 år på et gymnasium _________________________________________ E niveau = 10. klasse prøve G niveau = 9. klasse prøve D og F niveau kan opnås på forskellige EUD og VUC-kurser

11 Gymnasiale uddannelser ½ års grundforløb. Obligatoriske fag
Gymnasiale uddannelser ½ års grundforløb Obligatoriske fag 2 1/2 års studieretning Studieretningsfag Valgfag STX ___________________ Dansk A Engelsk B Historie A ----- 2. fremmedsprog Matematik Naturvidenskab Samfundsfag Kreativt fag Religion Oldtidskundskab Idræt Fag på A-niveau: 4 (5) HHX ___________________ Dansk A Engelsk A ----- 2. fremmedsprog Matematik Afsætning Erhvervsret Virk.økonomi Internati. økonomi Samtidshistorie Samfundsfag Fag på A-niveau: 4 (5) HTX __________________ Dansk A Engelsk B Teknikfag A ----- Matematik Fysik Kemi Biologi Teknologi Kommunikation/it Samfundsfag Fag på A-niveau: 4 (5) HF (2 år) _____________________ Dansk A Engelsk B ----- Matematik Kultur- og samfundsfag Kreativt fag Naturvidenskab Idræt Fag på A-niveau: 1 (2)


Download ppt "Oversigt over mulighederne efter 9. klasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google