Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klar til barn Et tilbud til kommende fædre og mødre.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klar til barn Et tilbud til kommende fædre og mødre."— Præsentationens transcript:

1 Klar til barn Et tilbud til kommende fædre og mødre

2 Formål Styrke deltagernes forældrekompetencer, så de 1) kan forholde sig til deres barn på måder, der fremmer tilknytningen til barnet, 2) får indsigt i sig selv som kommende forældre og 3) give mere sikkerhed i forhold til barnets trivsel, udvikling og sundhed. Lære forældrene, hvordan de tackler situationer, hvor de har impulser til at behandle barnet hårdhændet. Fædre og mødre begge styrkes aktivt, så de støtter barnet i sin udvikling – og at de samarbejder og får styrket deres fællesskab om barnet. Mødre og fædre lærer, hvordan de hver for sig og sammen håndterer spidsbelastninger, der kan stresse forældrene. Give forældrene handlemuligheder i de afmagtssituationer, som alle forældre står i på et eller andet tidspunkt. Give forældrene viden om, hvor de kan få hjælp til sig selv og deres barn, og at de opsøger hjælpen, hvis de har behov for den.

3 Målgruppen Målgruppen er alle forældre, som vil kunne profitere af kurset, således at hensigten med kurset opnås. Afgrænsningen ud fra et udviklingsperspektiv kan ske ved at tage at tage udgangspunkt i forældrenes ønsker om og lyst til at udvikle yderligere kompetencer som forældre. Afgrænsningen ud fra et forebyggelsesperspektiv kan ske ved at tage udgangspunkt i ønsket om at undgå situationer, hvor der er risiko for at forældrene behandler barnet uhensigtsmæssigt. Afgrænsningen ud fra et handlingsperspektiv kan ske ved at fagpersoner, der har kontakt med familien, vurderer, at familien har brug for flere redskaber, så forældrene skaber gode relationer til og støtter deres barns udvikling.

4 Hvad er Klar til barn? Klar til barn er et undervisningskoncept. Klar til Barn er et tilbud, et kursus og ikke en foranstaltning/behandling. Klar til barn er for kommende forældre – både far og mor. Enlige kan godt deltage. Det er godt at tilmelde sig, når kvinden er omkring graviditetsuge 20 til 24.

5 Materialet består af En undervisermappe med vejledning til undervisere En bog til forældre Film til undervisningsbrug En hjemmeside med en mediepakke, kundskabsopsamlinger, baggrundsmateriale, formidling til forældre, baggrundslitteratur, film m.m. En rådgivningsfunktion Gå ind på www.klar-til-barn.dk

6 Teoretiske tilgange i konceptet Barnets normale og sunde udvikling Relationsteori (tilknytning mellem forældre og barn) Udvikling af handlekompetence Voksenpædagogisk tilgang – relationer imellem medlemmer af en gruppe Påvirkning af - viden – holdning – handling hos deltagerne, samt hos underviserne, viden om børn og forældrevold, og hvad en undertrykkende opdragelse kan betyde for et barns udvikling Engagement – undervisning i ”øjenhøjde” – og pædagogisk viden om ændringsprocesser i en pædagogisk kontekst Undervisere der kan indtage en nye positioner overfor forældre, hvor der indgår både tillæring af nyt og aflæring, som ikke passer til det, der skal ske gennem konceptet.

7 Koncepter ”der virker”… Hvad ved vi? (1) Tidlige interventioner Bygger på teoretisk base og tydelige modeller for forandring – ”Hvor vil vi hen?” – og ”Hvorfor?” Målelige og konkrete målsætninger Vægt på at fastholde og engagere Mange henvisningsveje Forskellige interventionsstrategier Gruppetilbud hvor den sociale dimension – fællesskabet i gruppen - er medtaget

8 Koncepter ”der virker”… Hvad ved vi? (2) Fastlagte programmer med manualer for, hvordan forløbet er tænkt, hvad der skal ske – sørge for at fastholde programmets integritetVeluddannet og trænet stab, der bakkes op af god ledelse og støtte. Interventioner med mulighed for opfølgning af forældre i højrisikogrupper. Korte, basale programmer, der formidler faktuel viden og faktabaseret viden – øger kendskab til børns udvikling med vægt på opmuntring – og ”simple” adfærdsformer. Adfærdspåvirkning der fokuserer på specifikke sider af forældreskabet – praktiske ”tag-med-hjem-tips”. Kognitive interventioner til at ændre overbevisninger, holdninger og selvopfattelser om det at være forældre. Hjemmebesøg understøtter virkningen….

9 Klar til barn – de fire undervisningsgange 1.Barnet og forældreskabet 2.Barnet i familien 3.Barnet og det gode samvær 4.Det gode børneliv Fra Barnet og forældreskabet Velkomst og program 1. At vente barn 2. Det robuste og det skrøbelige barn 3. Spædbarnet har brug for… 4. Spædbarnet taler til os med sit helt særlige sprog 5. Spædbarnets hjerne udvikles og modnes 6. Om at være hårdhændet over for spædbarnet

10 Rekruttering Der er mange veje til Klar til barn. De væsentligste er: Forældre henvender sig selv og ønsker at deltage Professionelle anbefaler forældrene at deltage De professionelle kan være: Jordemødre, praktiserende læger (konsultations- sygeplejersken, socialforvaltning, dagtilbud, familiehuse, skolelærere, dagplejere osv.

11 Mediepakken Mediepakken består blandt andet af: En annonceringspakke med forslag til mediebrug (bannere), annonce og plakat layout – klar til både tryk og elektronisk brug En kort tegnefilm på ca. 3 minutter Materiale der kan lægges på kommunens hjemmeside Udkast til pressemeddelelse til brug for diverse lokale medier Udkast til artikel om klar til barn Udkast til lille pjece, der fortæller om Klar til barn.

12 Spørgsmål Hvordan kan I bidrage til, at der skabes kontakt til de kommende forældre? Hvordan kan I bidrage til, at der skabes en bæredygtig og etisk forsvarlig rekruttering af forældre til kurserne?


Download ppt "Klar til barn Et tilbud til kommende fædre og mødre."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google