Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde samfundsfag - matematik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde samfundsfag - matematik"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde samfundsfag - matematik
EU i undervisningen Samarbejde samfundsfag - matematik

2 Matematiske og statistisk emner
Kernestof i matematik, som vi SKAL bruge i samfundsfag Læsning af grafer Procentregning og indekstal-beregning Lineær regression Chi-i-anden-test Kernestof og supplerende stof i matematik, som vi KAN få brug for i samfundsfag Mål for fattigdom og ulighed eksponentiel- og potensregression – hvordan laver man prognoser Multiplikatoren forstået som et resultat af en uendelig kvotientrække

3 Problemer i at sammensætte tværfaglige forløb
At emnerne ikke ligger på de samme tidspunkter i forhold til den traditionelle progression i fagene Løsning 1 – at det tværfaglige undervisningsforløb aftales i så god tid at den traditionelle faglige progression kan brydes Løsning 2 – at det ene fag er støttefag til et undervisningsforløb i det andet fag matematiklæreren lægge støttende opgaver ind i hjemmeopgavesættene på de relevante tidspunkter samfundsfag kan have afleveringer af ”undersøg”-opgaver på tidspunkter hvor man i matematik gennemgår lineær regression eller hypotesetest At beslutte hvilket fag der er styrende for undervisningsforløbet

4 Aflæsning af grafer Danskernes holdning til EU-medlemsskabet

5 Stil skarpt på slutningen af 90-erne
Matematik : Find tallene i Eurobarometer – lav et søjlediagram med pct.vis inddeling Samfundsfag: Find artikler fra – hvordan kan man forklare det man ser i figurerne

6 Procent og procentpoint

7 Indekstal Lønudviklingen inden for eurozonen – Indeks basisår 2000

8 Vækst Faste priser BNP-vækst og – faste priser

9 Købekraftkorrigeret Andel af globalt BNP – købekraftkorrigeret

10 Prognoser Betalingsbalanceudvikling 1990-2016
Pct-andel af verdensøkonomien

11 Spørgeskema En formiddag på en studietur til Bruxelles 2012
Nationalitet Køn Alder Ansat i EU? Skal EU hjælpe Grækenland med deres gæld Skal Tyrkiet være medlem af EU Fungerer EU demokratisk

12 Spørgeskemaet

13 Resultaterne

14 Spørgeskemaundersøgelse Bruxelles
Mener du at EU fungerer demokratisk? Er du ansat i en EU institution? ja nej ved ikke 38 7 5 50 162 95 63 320 1 Hovedtotal 200 102 69 371 Skal EU hjælpe Grækenland med deres statsgæld Hvilken aldersgruppe tilhører du -30 78 17 19 114 30-50 108 39 30 177 50-65 37 18 8 65+ 10 4 2 16 233 59 370

15 Nulhypotese: Ansættelse i en EU-institution gør ingen forskel på folks holdning til om EU er demokratisk EU-demokratisk.tns

16 Nulhypotese: Der er ingen sammenhæng mellem alder og holdning til om Grækenland skal hjælpes af EU med deres statsgæld

17 Samarbejdet mellem de to fag Eksempel 1
Samfundsfag har et forløb om økonomiske og politiske forskelle på medlemslandene Matematik har et forløb om deskriptiv (beskrivende) statistik, procentregning og indekstal og mål for fattigdom og ulighed

18 Samarbejdet mellem de to fag Eksempel 2
Samfundsfag har et forløb om holdninger til EU – i Danmark og andre EU-lande Matematik har et forløb om analytisk statistik – herunder chi-i-anden test

19 Samarbejdet mellem de to fag Eksempel 3
Samfundsfag har et forløb om EU i den globale økonomi Matematik har et forløb om vækstformer (lineær, eksponentiel og potensvækst) og regression

20

21 Politikens bagside 11/2-2015

22 Politikens bagside 11/2-2015

23 Opgave Lav en tabel med de datapunkter som grafen er lavet ud fra. Undersøg med lineær regression om påstanden om de 50 medlemslande i 2076 holder. Undersøg om andre fremskrivninger passer bedre med datapunkterne. Forklar hvad baggrunden er for de påstande som fremsættes i artiklen om konsekvenserne af stigningen i antallet af medlemslande – se de to citater.

24 Citater

25 Lineær regression

26 Eksponentiel regression

27 Logistisk regression

28 Polynomie-regression (fjerdegrads)


Download ppt "Samarbejde samfundsfag - matematik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google