Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

P ISA, NATIONALE TESTS OG BESPARELSER – HVAD RAGER DET MIG ??!! Skolebestyrelsens årsberetning for 2010/2011 – og årene, der kommer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "P ISA, NATIONALE TESTS OG BESPARELSER – HVAD RAGER DET MIG ??!! Skolebestyrelsens årsberetning for 2010/2011 – og årene, der kommer."— Præsentationens transcript:

1 P ISA, NATIONALE TESTS OG BESPARELSER – HVAD RAGER DET MIG ??!! Skolebestyrelsens årsberetning for 2010/2011 – og årene, der kommer

2 P ISA, NATIONALE TESTS OG BESPARELSER M ÅLBAR FAGLIGHED ? Pisa-undersøgelserne Baggrund Resultater Nationale tests Baggrund Resultater Eksamener Resultater Social-faglige målinger Resultater Besparelser Konsekvenser

3 P ISA - UNDERSØGELSERNE Gennemført hvert 3. år siden 2000 Tester 15-årige på udvalgte skoler Testen tager ca. 3½ time 2 ½ time til at løse testopgaver 45 minutter til at udfylde et spørgeskema om deres baggrund, holdninger m.v. Tester Matematik – DK dalende, men gennemsnitligt Læsning – DK fortsat gennemsnitligt Natufag – bedre, men kun gennemsnitligt Relative resultater, dvs. et lands elever kan godt blive bedre, men er alle blevet bedre, er dets placering den samme … Ikke specifikt Skovbyskolen, men politisk fokus

4 N ATIONALE TESTS Evalueringsværktøj til brug for Lærerens tilrettelæggelse Synliggørelse af den enkeltes niveau Da formen ikke er entydigt bundet, kan en lærer f.eks. godt hjælpe en elev med at læse op, eller en elev, der læser langsomt og kun når at besvare halvdelen af spørgsmålene, men gør det rigtigt, bliver i testsammenhæng vurderet at være lige så dygtig som den, der når at læse og besvare alle spørgsmål, men kun har halvdelen rigtigt … Omfatter Dansk, læsning (2., 4., 6. 8.) Matematik (3., 6.) Engelsk (7.) Geografi / Biologi / Fysik og kemi (8.) Gennemført 2010 og 2011 for nogle af testene Specifikt for Skovbyskolen – ikke alle test gennemført endnu Men det har reelt også kun relevans for den enkelte elev …

5 E KSAMENER 9. KL. Obligatoriske afgangsprøver i Dansk - to prøver Matematik - en prøve Engelsk - en prøve Fysik/kemi - en prøve En prøve til udtræk inden for hhv. Naturfag (biologi og geografi) Humanistiske fag (engelsk, kristendom historie, samfundsfag og evt. tysk) Dertil evt. valgfag udbudt af ungdomsskolen i Fransk Håndarbejde Søjd Hjemkundskab Specifikt for Skovbyskolen som det objektivt eneste målbare ’instrument’ – gennemsnitligt før, men væsentlig fremgang

6 S OCIAL - FAGLIGE MÅLINGER Undervisningsmiljø-undersøgelse blandt eleverne (’APV’) Foretages hvert 3. år, sidst 2008 og næste gang 2012 pga. lignende undersøgelse i december 2010 Rimeligt almindeligt billede på Skovbyskolen (2008) Kommunal læseundersøgelse Foretaget hvert år 2007-2010 for 1. og 3. kl. Ca. 70 % sikre læsere i 1. kl. i gennemsnit Ca. 80 % sikre læsere i 3. kl. i gennemsnit Skovbyskolen – gennemsnitligt ’Bryd den sociale arv’-undersøgelse fra Cepos Seneste fra 2010 var baseret på 2007-eksamensresultater Skovbyskolen i den tunge ende i det brede midterfelt – men en undersøgelse baseret på mange antagelser om forhold mellem forældres uddannelse og børns karakterer …

7 B ESPARELSER Kommunal timetildeling den afgørende faktor Tæt på Undervisningsministeriets minimumstimetal (som stort set alle andre ….) Færre timer til specialområdet, men opgradering på det forebyggende Læsevejleder Matematikvejleder DSA-vejleder (dansk som andetsprog) IT-vejleder Større rummelighed, dvs. mere inklusion af elever med forskellige behov i klasserne

8 UDFORDRINGER Endnu bedre (målbare) faglige resultater Fortsat stor social og faglig bredde Endnu bedre trivsel Endnu mere effektive læringsprocesser Endnu mere effektivt ressourceforbrug og IKKE kun at have fokus på testresultater Alt kan ikke måles … Læringsparathed forudsætter trivsel Social ansvarlighed

9 B ESTYRELSENS SVAR : V ISION 2015 Alle interessenters medejerskab i projekt ’endnu bedre skole’ – fælles ansvar Indbyrdes forventningsafstemning Fokus på at udvikle et endnu bedre læringsmiljø på baggrund af høj faglighed og god trivsel som komplementære størrelser For hele skolen som enhed For den enkelte klasse For den enkelte elev For medarbejderne Åben og konstruktiv dialog med respekt for hinandens fagligheder og indsigter i den enkelte elev

10 B ESTYRELSEN I DET KOMMENDE ÅR Arbejde videre med at udmønte Vision 2015 i principper og politikker Medinddragelse af relevante interessenter Opdatere eksisterende principper og politikker ift. både Vision 2015 og udefrakommende politikker Sparring med ledelse og medarbejdere om, hvordan vi gør hverdagen og dermed trivslen og læringsmiljøet endnu bedre, bl.a. vha. en endnu mere udviklet evalueringskultur af indsatser


Download ppt "P ISA, NATIONALE TESTS OG BESPARELSER – HVAD RAGER DET MIG ??!! Skolebestyrelsens årsberetning for 2010/2011 – og årene, der kommer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google