Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digitale læringsmuligheder – Velfærdsteknologi, E-Læring og simulationsrum Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Seminar for AMU udbydere 15. august 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digitale læringsmuligheder – Velfærdsteknologi, E-Læring og simulationsrum Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Seminar for AMU udbydere 15. august 2014."— Præsentationens transcript:

1 Digitale læringsmuligheder – Velfærdsteknologi, E-Læring og simulationsrum Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Seminar for AMU udbydere 15. august 2014 – Fokus på E-learning Irene Ravn Rossavik Leder af Afklaringsteam & Carecenter, Sundhed & Omsorg

2 Det Nære Sundhedsvæsen 2016

3 Længst muligt aktiv i eget liv
Synergi af indsatserne Mere sundhed for pengene Det hele menneske er i centrum – ikke systemet – alle 3 sektorer i beredskab – resourcer inddrages – større synergi af indsatserne – mere sundhed for pengene. Et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde Vi er sammen om borgerne

4 Det nære sundhedsvæsen

5 Det nære sundhedsvæsen
KL har tidligere sagt at al behandling skal foregå i sygehusregi – men ikke længere. Flere og flere behandlings opgaver overgår til kommunalt regi. Porth a Cath CVK Intravenøse behandlinger

6 Træning - mestring Rask - syg

7 Eksempler på aktuelle tiltag

8 Afklaringsteam & Carecenter – Velfærdsteknologi for både borger og medarbejder

9 Call-Center Kommuner Praktiserende Læger Shared Care Sygehuse Utryghed
Blodtryk Medicinindtag Receptfornyelse Blodsukker Kalender M.v. Call-Center Vi har samarbejdet med Next Step Citizen omkring udvikling af en digital velfærdsplatform til de mange forskellige devices, hvor de kan kobles på. Sideløbende arbejdes der den digitale landevej, i et samarbejde med Region Syddanmark og Next Step Citizen omkring den digitale infrastruktur, hvor data kan deles mellem sektorer og devices i borgernes hjem kan anvendes af flere.

10

11

12

13 Medicinhåndtering – E-læring anvendt som kompetence udvikling for SOSU personalet

14 E-læring - Medicinhåndtering

15 E-læring - Medicinhåndtering

16 E-læring - Medicinhåndtering

17 Test – Efter kurset

18 Simulationsrum Partnerskabsprojekt mellem Esbjerg kommune og SOSU skolen Pædagogisk indlæring Tænkte scenarier udspilles og filmes Anvendelse af figuranter og dukker Praksisnært Debriefing og evaluering efterfølgende ETIK

19

20 Hvad kan simulationen bruges til?
I uddannelse og kompetenceudvikling Der kan være single task, som er enkelte mål hvor en praktisk færdighed øves Simulation: full scale, her efterlignes en situationen med patient/borger fuldt ud mono/eller tværfagligt Realistiske situationer i realistiske omgivelser trænes, uden at borger skades-påvirkes

21 Fordele ved metoden Integration af teori og praksis
Patienten/borger skades ikke Kompleksiteten kan kontrolleres og justeres Fejl er tilladt – gentagelse er muligt Teamtræning, tværfaglige opgaves kan trænes

22 Facilitators rolle og ansvar
Styrer scenariet Guider igennem scenariet og tager time-out ved behov Skaber struktur og overholder tidsplan Stille åbne og refleksive spørgsmål Lytte omhyggeligt til deltagerne Støtte den enkelte deltagers læringsproces

23

24


Download ppt "Digitale læringsmuligheder – Velfærdsteknologi, E-Læring og simulationsrum Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Seminar for AMU udbydere 15. august 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google