Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-læring på Virk.dk Præsentation på Myndighedsforum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-læring på Virk.dk Præsentation på Myndighedsforum"— Præsentationens transcript:

1 E-læring på Virk.dk Præsentation på Myndighedsforum
den 2. september 2010

2

3 Læringsmål Det overordnede læringsmål er, at e-læringen som helhed giver virksomhedsbrugerne en god forståelse for virksomhedens muligheder for at opnå administrative lettelser gennem digital kommunikation og indberetning

4 Formål At gøre virksomhedsbrugerne selvhjulpne til digitale indberetninger og registreringer Mindre administrative byrder Aflaste myndighedernes help-desks Udbrede kendskabet til øvrige muligheder for digital kommunikation med det offentlige

5 E-læring på tre niveauer
Awareness, der motiverer Hvorfor digital indberetning, og hvad findes på Virk.dk Guides, der giver overblik Hvordan bruges digital indberetning og i hvilke sammenhænge Træning i selvbetjeningsløsninger Sådan bruges selvbetjeningsløsningen

6 Organisering af e-læringsprojektet
Deltagende myndigheder Opdragsgiver: IT- og Telestyrelsen Virksomheds- og brugerkonsulent: - Center for Virk.dk - Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Ressortmyndighed: Ejer af fagligt indhold i en e-læringsløsning. Leverandør: E-læringsfirmaet Effective Learning

7 Fordele for myndigheden
E-læring til understøttelse af brugen af selvbetjeningsløsninger Definere indholdet i e-læringsløsning indenfor eget ressortområde, - indenfor rammerne af e-læringsprojektet Kvalitetssikre indholdet i e-læringsløsningen Linke til e-læringsløsningen fra myndighedens løsninger Evt. overtage den færdige e-læringsløsning gratis Evt. selv udvikle flere e-læringsløsninger

8 National strategi for IKT-støttet læring (e-læring)

9 Baggrunden for strategien
Stort uudnyttet potentiale for e-læring i Dk Behov for en strategisk indsats Pilotprojekter har givet værdifulde erfaringer Udnyttelse af det teknologiske potentiale Behov for mere fleksible former for kompetenceudvikling De pilotprojekter vi har støttet har været gode og ofte været båret af ildsjæle. Dog er der en tendens til de gode erfaringer fra projekterne forbliver på mikro-niveau, og sjældent når den ønskede udbredelse. Derfor initierer vi med denne strategi stor-skala e-læringsprojekter, der når mange i målgruppen, således at rigtig mange stifter bekendtskab med e-læring og har gavn af e-læringstilbudene.

10 Formål med strategien At øge anvendelsen og kvaliteten af e-læring i Danmark med henblik på at styrke kompetenceudviklingen bredt set E-læring skal være et middel til at hæve kompetenceniveauet – ikke et mål i sig selv For at strategien lykkedes er det nødvendigt med et bredt samarbejde mellem statslige aktører, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, brancheorganisationer m.m.

11 Strategiens fem målgrupper:
Børn og unge Videregående uddannelser Borgere Medarbejdere i private virksomheder Medarbejdere i det offentlige Herudover en række tværgående initiativer

12 Mere information om projektet: E-læring på Virk.dk
Projektleder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bente Glensbjerg, tlf , Projektleder i IT- og Telestyrelsen: Niels Andreasen, tlf ,


Download ppt "E-læring på Virk.dk Præsentation på Myndighedsforum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google