Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter – og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter – og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine."— Præsentationens transcript:

1 Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter – og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse og kompetenceudvikling Social – og sundhedsområdet

2 DISPOSITION PRAKSISRETTET OG UDFORDRENDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE  Udfordringer i det borgernære sundhedsvæsen  Formål med indsatserne  Krav til fremtidens sundhedsprofessionelle  Formål diplomuddannelser det sundhedsfaglige område  Hvad kan man så dygtiggøre eller specialisere sig indenfor?  Form - Indhold - Arbejdsformer  Eks. på relevante aktuelle moduler  Struktur  Adgangskrav  Hvordan vurderer de studerende diplomuddannelserne ?  Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger?

3 UDFORDRINGER I DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN PRAKSISRETTET OG UDFORDRENDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Demografiske udvikling -  Hvor der i dag er 4 personer i arbejdsstyrken for hver ældre, vil der om 30 år kun være 2 (Brug teknologien! – muligheder på det sociale område” Socialministeriet og KL.)  Fremtidens accelererede forløb  Behov for større gennemsigtighed/ hvem gør hvad  Behov for nytænkning  Behov for forandring,  Behov for at handle ud fra fremtiden frem for at reagere på fortiden  ?

4 UDFORDRINGER I DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN PRAKSISRETTET OG UDFORDRENDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Formål med indsatsen  Ældre/handicappede/borgere blive længst muligt i eget liv  Borgeren i centrum

5 KRAV TIL FREMTIDENS SUNDHEDSPROFESSIONELLE  Tilegne sig ny viden  Deltage aktivt i udvikling og implementering af velfærdsteknologier, der kan give borgerne større frihed, forbedre arbejdsmiljøet og frigøre tid for den enkelte medarbejder  Faglig dømmekraft  Kunne arbejde kreativt og innovativt, skabe forandring  Gribe det nye, de uforudsigelige udfordringer  Opgaveoverdragelse, hverdags rehabilitering, …..  Læring og aflæring?  Teknisk indsigt – IT færdigheder  Turde – ‘prøve-fejle’

6 FORMÅLET FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE Rammebekendtgørelsens tekst:  Diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for den sundhedsfaglige og ernæringsfaglige praksis samt at udvikle egen praksis.  Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v  http://www.diplomguiden.dk/sundhed.html http://www.diplomguiden.dk/sundhed.html

7 HVAD KAN MAN SÅ DYGTIGGØRE ELLER SPECIALISERE SIG INDENFOR?  Sundhedsfaglige diplomuddannelser Professionspraksis: for dig der vil skærpe din faglige profil eller supplere din faglige ballast med andre perspektiver. Ud over det faglige indhold arbejdes der med analyser og perspektiveringer af din faglighed. Indholdet på de enkelte moduler spænder lige fra inkontinens over palliativ indsats til kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse: for dig, der ønsker at fordybe dig i profylaksen og arbejdet med at støtte borgere og brugere til at forholde sig til og arbejde konstruktivt med egen sundhed. Sundhedsformidling og klinisk uddannelse: for dig, der er optaget af at formilde din faglige viden til andre; vejlede borgere, patienter eller studerende, og formidling er det, der karakteriserer dine interesser.

8 HVAD KAN MAN SÅ DYGTIGGØRE ELLER SPECIALISERE SIG INDENFOR? Eksempler på en række specialiseringer indenfor følgende områder:  Ernæring  Psykiatri  Ældrepleje  Demens  Tværgående moduler f.eks Etik kommunikation med fokus på supervision og vejledning med træning Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

9 FORM OG INDHOLD ARBEJDSFORMER Modul opbygget af 5,10 og 15 ECTS moduler Afvikles som hel- eller deltids studie Udbud eller rekvirerede forløb Studieordning: Formål, læringsmål, indhold og bedømmelse Moduler kan tones indenfor studieordningens rammer Arbejdsformer: undervisning, selvstudie, studieopgaver/-øvelser, vejledning og bedømmelse Tilkoblet studienet – en integreret del på alle mobiler Åben uddannelse Der kan søges SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) ved heltids studie

10  Teknologi i sundhedsvæsenet  Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe  Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov  Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet  Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet  Kvalitetsstyring og innovation  Metoder i klinisk kvalitetsudvikling EKSEMPLER PÅ RELEVANTE AKTUELLE MODULER

11

12

13 ADGANGSKRAV  Kort eller mellemlang videregående uddannelse, som fx sygeplejerske  To års dokumenteret relevant erhvervserfaring efter afslutning af ovenstående uddannelse

14 HVORDAN VURDERER DE STUDERENDE DIPLOMUDDANNELSERNE  ”Jeg oplever, at uddannelsen er udfordrende, og at jeg bruger andre sider af mig selv”.  ”Jeg nyder muligheden for at fordybe mig i et stofområde, men oplever også at det sætter mig bedre i stand til at hæve mig op over min praksishverdag og se den i et nyt og større perspektiv”.  ”Jeg er blevet mere optaget af udvikling og kvalitetssikring i dagligdagen, og jeg involverer mig mere i denne type opgaver”.  ”Jeg oplever, at jeg bliver mere analytisk og mere kritisk i forhold til den praksis, der udøves, men på den gode måde”.  ”Det giver en saltvandsindsprøjtning og masse af fornyet energi, som man kan tage med sig tilbage på arbejdet”.  ”Det er nemt at relatere teorien til praksis. Undervisningen er i høj grad bygget op om at drage praksis ind og underviserne er gode til sætter teorien i relation til deltagernes praksiseksempler”.  ”Diplomuddannelsen har givet mig en større viden om og forståelse for hvilke faktorer, der er i spil, når forandring og nye tiltag skal lykkes i praksis. Her i blandt også metoder til kvalitetsudvikling og implementering”

15 HVOR KAN JEG FINDE OPLYSNINGER? Diplomuddannelser: www.viauc.dkwww.viauc.dk, vælg videreuddannelse => sundhed Kurser: www.viauc.dkwww.viauc.dk, vælg videreuddannelse =>sundhed => kurser Du er endvidere velkommen til at kontakte studievejleder Milter Fly på mail mgfl@viauc.dk eller tlf. 87551868mgfl@viauc.dk Nyhedsbrev: www.viauc.dkwww.viauc.dk vælg videreuddannelse => nyhedsbrev (nederst på siden) eller Inge Møller Madsen; Imm@viauc.dk tlf. 87551958Imm@viauc.dk Kirsten Roelsgaard; Kr@viauc.dk tlf. 87551867Kr@viauc.dk 15


Download ppt "Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter – og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google