Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapacitetsstyringens beskrivelsesmetoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapacitetsstyringens beskrivelsesmetoder"— Præsentationens transcript:

1 Kapacitetsstyringens beskrivelsesmetoder
Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 6 Kapacitetsstyringens beskrivelsesmetoder Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Styringsområder Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Kapaciteten som nøglen til økonomisk styring af aktiviteten
Aktivitet (omsætning) medfører træk/disponering af kapaciteten (maskiner, bygninger, medarbejdere mm.) Kapaciteten er de ressourcer, som er en forudsætning for at skabe aktivitet, men som ikke i enhver situation kan tilpasses aktiviteten Det tilstræbes at tilpasse kapaciteten til aktiviteten. Dette kan gøres ved enten at - påvirke aktiviteten - påvirke kapaciteten Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Kapacitetsstyringens opgaver
Kapacitetsfordeling (allokering, rentabilitet) Kapacitetsudnyttelse (dimensionering, beredskab, fleksibilitet) Kapacitetsanskaffelse (hensyntagen til finansielle forhold, herunder afkast) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Kapacitetsudnyttelsesopgaven
Bør omfatte alle virksomhedens kapacitetsressourcer som f.eks.: - produktion - salg - distribution - udvikling - planlægning - ledelse - administration - IT Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 Sammenhæng mellem mål og omkostninger
Kapacitetsfordeling Præstationer Kapacitetsudnyttelse Kapacitetsenheder Kapacitetsanskaffelse Kapacitetsomkostninger Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Kapacitetsudnyttelsesopgaven
Der er tale om en kæde af interne aktiviteter, der skal fungere sammen, og som trækker på kapaciteter rundt om i de enkelte funktioner Styringen består også i at finde ud af, i hvilket omfang der overhovedet er knappe eller måske ledige ressourcer Ofte er ressourceknaphed et skinproblem, som måske skyldes, at organisationen gennem lang tid har vænnet sig til at arbejde med rigelige ressourcer Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 Styring af kapacitetsudnyttelsen
Planlægge virksomhedens hovedaktiviteter Nedbryde hovedaktiviteter i delaktiviteter Vurdere nødvendigheden af at gennemføre aktiviteterne samt prioritere disse set i forhold til trækket på kapaciteten Fastlægge principper og metoder for udførelsen af aktiviteter med henblik på at reducere kapacitetstrækket pr. aktivitetsenhed (produktivitetsforbedring) Tilrettelægge produktionen i den rigtige rækkefølge med henblik på at begrænse spildtid mv. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 Styring af kapacitetsudnyttelsen
Udjævne produktionen, således at kapaciteten bliver jævnt udnyttet Sætte kapaciteten ind i de perioder, hvor der er størst belastning Fremskaffe reservekapacitet udefra eller indefra i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt Flytte arbejdsopgaver derhen i organisationen, hvor man råder over det bedst egnede/mest effektive kapacitetsapparat Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Situationer hvor behovet for styring af kapaciteten vil være særligt stort
Virksomheder der producerer mange sammensatte serviceydelser, f.eks. offentlige servicevirksomheder Virksomheder hvis produkter og produktion er underkastet betydelig teknologisk udvikling  forudsætninger ændrer sig Virksomheder med store udsving i aktivitet over tid  tæt koordination mellem aktivitet og kapacitet Virksomheder hvis afsætning er stagnerende eller i tilbagegang  kapacitetstilpasning er en betingelse for overlevelse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Forøgelse af kapaciteten ved større variable omkostninger pr. enhed
Knaphed på kapacitet er økonomisk betinget (man kan købe sig til mere kapacitet) Kapaciteten kan ofte øges gennem ekstra variable omkostninger i form af overarbejdstillæg, skifteholdstillæg eller det, det koster mere at købe ude De ekstra variable omkostninger ved at øge kapacitetens belægning skal altid kunne bæres af de mindst lønsomme aktiviteter målt med kapaciteten som målestok Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

12 Forøgelse af kapaciteten ved øgede kapacitetsomkostninger
Dette er kun optimalt, hvis de mindst lønsomme produkter, kunder, markeder og salgskampagner mm. giver et dæknings-bidrag, der kan dække de ekstra omkost-ninger ved at udvide kapaciteten Det er også vigtigt at gøre sig klart, hvor længe man har det opnåede merdæknings-bidrag. Når først kapaciteten er anskaffet, så er man afhængig af aktiviteten Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Kapacitetsstyringens beskrivelsesmetoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google