Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde 9. klasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde 9. klasse"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde 9. klasse
Valg af uddannelse

2 Uddannelser efter 9. og 10. klasse
Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år F.eks murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser 3 år STX HHX HTX HF (2 år) Flere muligheder Op til 2 år Produktionsskole, Erhvervsgrunduddan-nelse (egu), Kombineret Ungdoms-uddannelse 9. eller 10. klasse

3 10. klasse Mål med 10. Klasse? Obligatorisk del:
Fagligt løft Større modenhed Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdoms uddannelse Obligatorisk del: Fagene dansk, matematik og engelsk Brobygning/praktik Selvvalgt opgave Uddannelsesplan  Valgfri del: Tilbudsfag, fx fysik/kemi og tysk eller fransk Valgfag, fx idræt, samfundsfag eller naturfag 10. klasse kan tages på et 10. klassecenter eller på efterskole

4 Erhvervsuddannelser Giver adgang til job og videre uddannelse
Bygningskonstruktør Ingeniør Sygeplejerske mm. Adgangskrav: Man skal opfylde undervisningspligten efter folkeskoleloven Bestå afgangsprøverne i dansk og matematik (med mindre man har en uddannelsesaftale) Eleven skal vurderes uddannelsesparat

5 Erhvervsuddannelser Indgange
Teknologi, Byggeri og Transport Kontor, Handel og Forretningsservice Fødevarer, Jordbrug og Oplevelse Omsorg, Sundhed og Pædagogik

6 Erhvervsuddannelser Tre måder at gennemføre en EUD på
1 – Skoleadgangsvejen Grundforløb 1 (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Grundforløb 2 (Skole) 9. klasse 10. klasse 2 – Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) 3 – Mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Hovedforløb (Praktik og skole)

7 Grundforløb 1 er KUN for elever der kommer direkte fra 9. eller 10
Grundforløb 1 er KUN for elever der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse Man tilmelder sig indgangen og snuser til de uddannelser der er inden for det område. Endeligt uddannelsesvalg sker ved afslutningen af forløbet Man kan kun starte på grundforløb 1 én gang Grundforløb 2 er for alle der er gået ud af grundskolen for mindst et år siden Man kan kun starte på grundforløb 2 tre gange

8 EUX EUX giver mulighed for at opnå gymnasialt niveau samtidig med at man gennemfører en erhvervsuddannelse. Med EUX opnår man generel studiekompetence, der betyder, at man kan læse videre på samme vilkår som hvis man har taget en gymnasial uddannelse. Svendebrev og studenterhue i én uddannelse Tilmelding er til en erhvervsuddannelse

9 Gymnasiale uddannelser
Giver adgang til videregående uddannelse STX - Alment gymnasium HF - Højere forberedelseseksamen (2 år) HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen

10 Gymnasiale uddannelser opbygning
GRUNDFORLØB ½ ÅR STUDIERETNINGSFORLØB 2 ½ ÅR Studieretning vælges inden start Mulighed for skift før opstart af studieretningsforløb

11 Gymnasiale uddannelser
STX (HF) NATURVIDENSKABLIG SAMFUNDSFAGLIG SPROGLIG KUNSTNERISK HHX MARKEDSORIENTERET ØKONOMISK ORIENTRET INTERNATIONALT ORIEN- TERET HTX NATURVIDENSKABELIG TEKNOLOGISK BIOTEKNOLOGISK Almendannende læring Casepædagogik Projekt/forsøgspædagogik

12 Gymnasiale uddannelser
STX (HF) OBLIGATORISKE FAG: - Dansk Historie Andet fremmed sprog Engelsk Oldtidskundskab Religion Idræt Matematik Fysik Samfundsfag 1 kunstnerisk fag Biologi, kemi HHX OBLIGATORISKE FAG: - Dansk Engelsk Afsætning Erhvervsret Andet fremmed sprog International økonomi Virksomhedsøkonomi Samtidshistorie Samfundsfag VALGFAG HTX OBLIGATORISKE FAG: Dansk Teknikfag Engelsk Fysik Kemi Matematik Teknologi Biologi Kommunikation – IT Samfundsfag Teknologihistorie STUDIERETNING = obligatoriske fag / valg af 2 fag på A niveau

13 Gymnasiale uddannelser Adgangskrav til STX, HHX og HTX
Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft tilsvarende undervisning Have søgt om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og have aflagt prøve Eleven skal parathedsvurderes

14 Obligatoriske fag og faggrupper:
HF Højere forberedelseseksamen Giver adgang til videregående uddannelse Obligatoriske fag og faggrupper: Dansk Engelsk Matematik Idræt Et praktisk/musisk fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe Andet: Et introduktionskursus En større skriftlig opgave Projektperioder og eksamensprojekt Værkstedsundervisning Valgfag (højst 4): Erhvervsøkonomi Fransk Kemi Matematik Multimedier Teknologi M.fl.

15 HF Adgangskrav Man skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve Søge om optagelse direkte efter 10. klasse Eleven skal parathedsvurderes

16 Parathedsvurdering De faglige forudsætninger Karaktererne
De personlige forudsætninger Motivation for uddannelse og lyst til læring. Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ til opgaveløsning. Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne. Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse. De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker. Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

17 Andre muligheder Produktionsskole Afsluttet 9. kl Skoleydelse
Praktiske værksteder Kan gå der ét år Kombineret ungdomsuddannelse For årige 2-årig uddannelse Er for dig, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Giver jobtitlen erhvervsassistent.

18 Parathed og det videre forløb
UU-vejlederen skal i samarbejde med lærere, forældre og eleven vurderer om eleven er uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne Unge der ikke vurderes uddannelsesparate vil få tilbudt hjælp til tilmelding til andre aktiviteter, der senere kan føre til uddannelse (f.eks. 10. kl. eller produktionsskole) Alle uddannelsesparate skal selv sørge for tilmelding til uddannelse sammen med forældrene Frist for tilmelding til uddannelse/10. klasse er 1. marts (også efterskoletilmeldinger)

19 Procedure og tidsplan:
Alle elever laver en uddannelsesplan i Skal være færdig senest 6. februar UU hjælper efter behov UU overfører uddannelsesplanen til Forældre og elever udfylder uddannelsesønske og sender tilmelding til 10. kl / uddannelsesinstitution. Skal sendes senest d. 1. marts 2015

20 UU Nordvestsjælland, www.uunvs.dk
Nyttige link UU Nordvestsjælland, Her finder I link til Uddannelsesguiden E-vejledningen Optagelse.dk UnoUng (uddannelsesplan)


Download ppt "Informationsmøde 9. klasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google