Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU vejleder Lene Skovgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU vejleder Lene Skovgaard."— Præsentationens transcript:

1 UU vejleder Lene Skovgaard

2 Hvem er UU-Lillebælt Uafhængigt vejledningscenter i Fredericia og Middelfart Vejlede i valg af ungdomsuddannelse Kollektiv vejledning og udvidet vejledning Grundskolevejledning og ungevejledning

3 Uddannelsessystemet 10. kl. 9. kl. 10. kl. EUD erhvervsudd.
EUX- EUD med gym. fag. 4 indgange (grundforløb) Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Færdig uddannelse – Udlært f.eks.: Frisør, smed, tømrer, social- og sundhedsassistent mv. 10. kl. 9. kl. Professionsbachelor/ Erhvervsakademi-uddannelse f.eks.: Maskinmesterskolen, ingeniør udd. Sygeplejeskolen mv. Færdig uddannelse f.eks.: Maskinmester, bygningskonstruktør, syge plejerske, pædagog, finansøkonom mv. GYM (gymnasial uddannelse) HTX (teknisk) HHX (handel) STX (almen) IB (international) HF (højere forberedende) Bachelor (universitet) f.eks.: medicin, geologi, jura mv. Kandidat (universitet) f.eks.: medicin, geofysik, jura mv. Færdig ud- dannelse f.eks.: læge, meteorolog, jurist mv. 10. kl.

4 UddannelsesGuiden og eVejledningen
Søg viden på

5 Hvad er uddannelsesparathed?
Personlige forudsætninger Faglige forudsætninger Sociale forudsætninger Motivation, Selvstændighed, Ansvarsfuldhed, Mødestabilitet, Valgkompetence mv. Gøre opmærksom på, at det er en helhedsvurdering. Skolen foretager vurderingen. Samarbejdsevne, Respekt og Tolerance mv. Karakter snit på 4 og derunder

6 Fælles ung - fælles ansvar!
UU-vejleder UNG Forældre Skole Løbende info på intra Læs mere i forældrefolderen

7 Vejledningsprocessen i 10. klasse
Kollektiv vejledning i klassen Indblik i uddannelsse-systemet,krav, workshops, obligatorisk brobygning og praktik. HUSK: Tilmelding til obligatorisk brobygning den 10. september Opstarts vejlednings-samtale (september/oktober) Skole / hjem samtaler – kun for ikke uddannelses parate og hvor der er behov Indv. vejledningssamtaler for ikke uddannelsesparate elever. Mulighed for individuel erhvervspraktik (skaffer selv praktikplads) Husk praktikaftale hos UU-vejleder. Tilmelding (ansøgning udfyldes) til ungdomsuddannelse på inden den 1. marts. Skills og mobication er ikke endeligt planlagt endnu, så forældre og elever må afvente yderligere info. Det er uvist om det bliver tilbudt alle skoler. Datoer og uger kan slettes, hvis man ikke har den viden endnu.

8 Optagelse.dk – I er ansvarlig for tilmelding og lave ansøgning, inden den 1. marts 2015

9 Aktivpligten! De 15-17 årige følges tæt
ALLE årige unge har pligt til at være i uddannelse beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. UU kontakter forældre og den unge, så snart vi bliver bekendt med, at den unge afbryder eller ikke følger planen fra optagelse.dk

10 Fakta www.uu-lillebaelt.dk www.ug.dk www.eVejledning.dk
Guide til uddannelse og job Individuel vejledning Tlf Introkursus / brobygning Info om tilmeldte introkurser Erhvervspraktik I skal tilmelde – også til efterskole, high school m.m.

11 Start uddannelsesrejsen – sæt i gang!


Download ppt "UU vejleder Lene Skovgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google