Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan søger man om optagelse?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan søger man om optagelse?"— Præsentationens transcript:

1

2 Hvordan søger man om optagelse?
Går du i grundskolen eller 10. kl og vil starte efter sommerferien skal ansøgningen afleveres på din nuværende skole – du skal bruge skema for dem som går i skole Går du i andre skoler eller er allerede er færdig med skolen skal ansøgningen sendes til den ønskede institution – du skal bruge skema for dem som ikke går i skole Skemaerne findes på Der gælder særlige regler for ansøgere fra Grønland, Norden, Europaskolen og øvrige udenlandske skoler Alle andre skal rette henvendelse til lederen på den ønskede institution – fx ved optagelse på studenterkursus, optagelse på studieforberedende enkeltfag, skift mellem gymnasiale uddannelser, optagelse efter ansøgningsfristens udløb mv.

3 Hvornår har man krav på optagelse? (STX)
Ingen har krav på optagelse på en bestemt studieretning ved en bestemt institution, men alle som opfylder følgende betingelser har ret til en plads på en gymnasial uddannelse For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du have: Afsluttet 9. kl eller tilsvarende undervisning Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. kl eller 10. kl Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver – dvs. to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning Haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog, og have aflagt prøve i det hvis det har været valgfag Udarbejdet en uddannelsesplan Har du gået i 10. kl på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole skal du foruden ovenstående have: Modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10.klasse Aflagt prøve i fagene efter 10.klasse i enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasse prøver Er du: I din uddannelsesplan indstillet til optagelsesprøve af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning kan du ikke umiddelbart optages uden prøve

4 Hvornår har man krav på optagelse? (2-årigt HF)
Ingen har krav på optagelse på en bestemt institution, men alle som opfylder følgende betingelser har ret til en plads på en gymnasial uddannelse For at blive optaget på 2-årigt HF skal du have: Afsluttet 10. kl eller tilsvarende undervisning Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. kl Aflagt folkeskolens 10. klasses prøver i dansk, engelsk og matematik – både mundtligt og skriftligt i alle 3 fag Aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi Haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) Været indstillet til prøve i 2. fremmedsprog og aflagt prøven både mundtligt og skriftligt (Folkeskolens afgangsprøve hvis den udtrækkes, eller 10 kl. prøve) Udarbejdet en uddannelsesplan Er du: I din uddannelsesplan indstillet til optagelsesprøve af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning kan du ikke umiddelbart optages uden prøve

5 Du kan ønske uddannelse og studieretning ved ansøgningen
Du skal i ansøgningen til STX: Angive mindst ét uddannelsesønske - dvs. en bestemt uddannelse ved en bestemt institution Angive en forhåndstilkendegivelse af: Ønske om studieretning 2. Fremmedsprog Kunstneriske fag Du kan: Kun ønske en bestemt institution én gang - medmindre uddannelserne udbydes på flere forskellige adresser Angive samme uddannelse flere gange ved forskellige institutioner

6 Du kan ønske uddannelse og studieretning ved ansøgningen
Du skal i ansøgningen til 2-årigt HF: Angive mindst ét uddannelsesønske - dvs. en bestemt uddannelse ved en bestemt institution Angive en forhåndstilkendegivelse af: Praktisk/musiskfag Valgfag i 1. HF – hvis det udbydes ved det søgte kursus Valgfag – hvis det valgte kursus udbyder valgfag i tematiserede grupper Du kan: Kun ønske en bestemt institution én gang – med mindre uddannelserne udbydes på flere forskellige adresser Angive samme uddannelse flere gange ved forskellige institutioner

7 Optagelsesprøver mv. Optagelsesprøven er mundtlig og består af delprøver i dansk, engelsk og matematik, samt en delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi valgt af institutionen For STX er det et niveau som svarer til folkeskolens afgangsprøver For 2-årigt HF er det det for dansk, engelsk og matematik et niveau som svarer til 10. klasse prøver, mens det for 2. fremmedsprog eller fysik/kemi er folkeskolens afgangsprøve Du skal som hovedregel til optagelsesprøve hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde betingelserne, for at blive optaget når skoleåret er slut. Du skal ligeledes til optagelsesprøve hvis du er indstillet til optagelsesprøve af din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning – med mindre institutionens leder vurderer du er egnet og du i øvrigt opfylder kravene. Prøven holdes i maj måned Forventer du at opfylde betingelserne, men det alligevel ikke sker, skal du hurtigst muligt orientere institutionens leder. Prøver afholdes efter sidste prøvedag i folkeskolen og inden institutionen går på sommerferie – mulighed for dispensation hvis man opholder sig i udlandet på prøvetidspunktet

8 Optagelsesprøver mv. Du skal altid til optagelsesprøve når du:
For STX: Ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver For 2-årigt HF: Ikke opfylder prøvekravene Dog er der særlige regler: For ansøgere fra Grønland, Norden, Europaskolen og øvrige udenlandske skoler Hvis prøver ikke er aflagt pga. lægedokumenteret sygdom I øvrige tilfælde vurderer institutionens leder om der skal aflægges optagelsesprøve, og om betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldte


Download ppt "Hvordan søger man om optagelse?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google