Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion"— Præsentationens transcript:

1 P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion
9.00: Erfaringsudveksling i tværgrupper 11.00: Poster session i seminarrummet 11.45: Hvordan skriver man en procesanalyse? Efterfølgende skriver grupperne deres P0-procesanalyser, som skal afleveres til storgruppe-sekretæren tirsdag d. 24 september kl !

2 Introduktion HVAD er refleksion? HVORFOR bruge refleksion?
HVORDAN reflekterer man? HVORDAN indgår refleksionen på BU? Oplæg til tværgruppearbejde

3 HVAD er refleksion Eksempler på refleksion:
En studerende reflekterer når: han lægger mærke til at der mangler vigtige informationer i en tekst og tænker over hvorfor de mangler og søger de manglende informationer andet steds hun lægger mærke til at der er noget anderledes ved den matematikopgave hun er i gang med at regne i forhold til bogens typeopgaver, identificerer forskellen og ved hvad hun skal gøre anderledes hun ser tilbage på en projekt-tidsplan, som ikke holdt, identificerer de tidskrævende elementer og tager højde for dem i næste tidsplan

4 HVAD er refleksion Eksempler på manglende refleksion:
En studerende reflekterer ikke når: han indsætter tal i en given formel og udregner et resultat hun omformulerer og videregiver en forklaring som hun ikke selv forstår hun beskriver gruppens tids- og ressourceplan for P0-projektet uden at vurdere og kommentere den

5 HVAD er refleksion Gyldendals fremmedordbog:
tilbagekastning (af lyd/lys) overvejelse, betragtning, eftertanke Fra eksemplerne: lægge mærke til tænke over se tilbage på gøre bevidste iagttagelser planlægge på grundlag af erfaringer Refleksion fremmes ofte af HVORFOR spørgsmål

6 HVORFOR bruge refleksion?
Det står i studieordningen og studievejledningen SO, s. 13: Indenfor projektarbejdets faglighed skal den studerende efter P0 have opnået: 3) kendskab til refleksion af egen læreproces SV, s. 13, formål: At opøve de studerendes evne til at reflektere over læreprocessen og generalisere ud fra det eksemplariske i projektenheden. Refleksion er nødvendig for udvikling af metodiske færdigheder Krav til dagens (og morgendagens) ingeniør: fleksibilitet omstillingsevne forandringsparathed Dette opnås ved: bevidstgørelse om læreprocesser, som igen opnås ved: refleksion af læreprocesser

7 HVORDAN reflekterer man?
Fremkalde bevidste iagttagelser ved at stille spørgsmål: HVAD GIK GODT I P0? HVORFOR? HVAD GIK SKIDT I P0? HVORFOR? I HVORFOR spørgsmålene ligger refleksionen Refleksion som værktøj til udvikling og forbedring af metodiske færdigheder kan anvendes indenfor alle fagområder I dag fokuserer vi på refleksion i forhold til jeres læreprocesser indenfor projektarbejdets faglighed

8 HVORDAN reflekterer man?
Test Generalisering Refleksion Erfaringer P0 har givet erfaringer HVORFOR gik det som det gik = refleksion HVORDAN kan jeg/vi gøre det bedre = generalisering Dette testes i P1 og giver nye erfaringer

9 HVORDAN indgår refleksion på basisuddannelsen?
Refleksion er planlagt som en studieaktivitet 3 gange i løbet af basisuddannelsen Resultatet af hver af refleksionerne dokumenteres gennem Procesanalyserne, som sammenlagt dokumenterer progressionen i læreprocessen

10 HVORDAN indgår refleksion på basisuddannelsen?
Der indgår også 3 refleksioner på det enkelte semester (P1 og P2) som støtte til såvel projekt som læreproces

11 Oplæg til tværgruppearbejde
Start med en kort præsentationsrunde: Navn og P0 projekt Lav runder om jeres projektplanlægning og samarbejde (både internt og med vejleder) Lav runder om spørgsmålene: HVAD er gået godt? og HVORFOR? HVAD er gået skidt? og HVORFOR? Generaliser ud fra 2 og 3 og giv gode råd til P1 projektet (både til medstuderende og vejledere): Det vil vi fortsætte med at gøre Det vil vi gøre anderledes/bedre Det vil vi passe på IKKE at gøre mere Resultaterne af 4 skrives på Flip-over og A4

12 P0 Procesanalysen Forventninger til P0
Beskriv først jeres forventninger til P0. I skal tage alle jeres forventninger til studiet med. Hvordan forløb processen i P0 ? I skal beskrive jeres P0 projektproces så detaljeret som muligt. I må gerne komme ind på alle de aspekter som I finder relevante. I skal komme ind på følgende tre områder: Projektplanlægning og projektstyring Samarbejdet i gruppen Samarbejdet med vejlederen Det er vigtigt at I venter med at analysere jeres erfaringer til efter at I er færdige med alle beskrivelserne !

13 P0 Procesanalysen Projektplanlægning
Ø Har alle i gruppen samme opfattelse af hvad projektplanlægning er ? Find ud af det. Ø Har I haft en projektleder i gruppen ? Hvorfor/Hvorfor ikke ? Ø Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation ? (F.eks. tidsplanlægning - ressourcefordeling - uddelegering af opgaver – motivering – kontakt udadtil - andet) Ø Hvordan udføres de opgaver i jeres organisation ? Samarbejdet i gruppen Ø Efter hvilke kriterier fordeler I arbejdsopgaverne mellem jer ? Ø Har I en samarbejdskontrakt ? Hvorfor/Hvorfor ikke ? Ø Hvor tit holder I møder ? - hvad hvis I kommer for sent/ikke kommer? Ø Har I talt om jeres forventninger til hinanden ? F.eks. om hvad I ville lære i P0 og hvilken arbejdsindsats I forventer af hinanden ? Ø Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe ? Er der nogle der taler hele tiden ? Er der nogen der aldrig siger noget ? Bruger gruppen uforholdsvis lang tid på diskussionerne ? Hvorfor ?

14 P0 Procesanalysen Samarbejdet med vejlederen
Ø Hvordan forbereder I møder med jeres vejleder ? Ø Hvilken type respons ønsker I fra vejlederen ? Ø Har I en samarbejdsaftale med jeres vejleder ? Hvilke forventninger vil I stille til jeres vejledere i P1 ? (Husk at I får to vejledere i P1) Analysen Udfra jeres beskrivelse skal I fremhæve hvad I opfatter som henholdsvis gode og dårlige erfaringer. Gode erfaringer: Dårlige erfaringer: 1. Vi havde det sjovt 1. Tidsplanen holdt ikke 2. Osv Osv. For hver af de dårlige erfaringer skal I komme med forslag til hvordan I vil håndtere dem anderledes i P1 sådan at de bliver til gode erfaringer.

15 Strukturen i P0 procesanalysen
· Projektplanlægning Til hvert punkt I tager op (F.eks. Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation ?) ü Beskriv jeres forventninger til dette punkt (hvis I havde nogle) ü Redegør for jeres analyse - Gode erfaringer - Dårlige erfaringer - Forslag til ændringer i forhold til de dårlige erfaringer. · Samarbejdet i gruppen ü Samme struktur · Samarbejdet med vejlederen En P0 procesanalyse fylder typisk fra 3 – 5 sider.


Download ppt "P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google