Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Axelborg 27/3 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Axelborg 27/3 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T"— Præsentationens transcript:

1 Registrering, standardisering og kvalitetssikring af ydelser på stofområdet
Axelborg 27/3 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

2 REGISTRERING OG STANDARDISERING
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

3 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

4 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

6 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

7 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

8 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

9 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

10 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

11 Registrering og overholdelse af behandlingsgarantien
Første kontakt/anmodning Telefonisk eller fremmøde Afklarende samtaler Visitation, ASI, udredning, indledende, opstart, indskrivning, social udredning, forsamtale, forbesøg med flere. Påbegyndelse af behandlingstilbud 14 dage A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

12 Vejledning til behandlingsgarantien
Første henvendelse: Datoen for første henvendelse skal betragtes som den dato, hvor klienten første gang henvendte sig med ønske om behandling hvad enten dette foregik: ·   telefonisk , eller ·   fysisk  Det er således ikke datoen for første samtale, såfremt der tidl. har været eksempelvis telefonisk eller anden henvendelse.  Der er også tale om første henvendelse, hvis stofmisbrugeren tidligere har været behandlet og behandlingsforløbet blev afsluttet.  Hvis stofmisbrugeren har henvendt sig anonymt og først senere er blevet registeret (eksempelvis ved første samtale) er datoen for første henvendelse den dato, hvor stofmisbrugeren henvendte sig første gang som anonym. Iværksættelse af behandling: Kræver en udredning og en visitationsbeslutning. Med andre ord et struktureret tilbud. Stofmisbrugeren er således ikke i behandling så snart første samtale er gennemført.  Datoen for iværksættelse af behandling kan tidligst være dagen efter at evt. tidligere behandling er afsluttet.  Hvis en borger er i et behandlingsforløb, der starter med ambulant behandling men senere ændres til døgnbehandling, så er det i forhold til behandlingsgarantien alene afgørende, hvornår den første behandling påbegyndes. Det er således ikke afgørende, hvornår der visiteres til døgnbehandling og hvornår denne påbegyndes, når blot den indgår i et samlet behandlingsforløb. A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

13 Ydelsesregistreringen
CPR og mulighed for sammenkædning med SIB Mulighed for belastnings-monitorering og dermed identificering af specifikke målgrupper Sammenkædning med ikke mindst Tilbudsportalens leverandøroplysninger A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

14 KVALITETSSIKRING A A R H U S U N I V E R S I T E T
Center for Rusmiddelforskning

15 …erfarings- baseret praksis
Kvalitet kræver en… …erfarings- baseret praksis Erfaring med… - socialt arbejde/behand- ling generelt - målgruppen Træning i… - indsatsmetoder, håndte- ring af målgruppen - organisering, koordine- ring og planlægning - Kommunikation Basisuddannelse, enci-ennitet, supervision MÅL: Learning by doing A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

16 …erfarings- baseret praksis
Kvalitet kræver en… At udvikle den… …erfarings- baseret praksis Erfaring med… - socialt arbejde/behand- ling generelt - målgruppen Træning i… - indsatsmetoder, håndte- ring af målgruppen - organisering, koordine- ring og planlægning - Kommunikation Basisuddannelse, enci-ennitet, supervision MÅL: Learning by doing …evidens baseret praksis Guidelines Metoder Viden om forskning Forskning i viden MÅL: Øge viden og tekniske kompetencer A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

17 …erfarings- baseret praksis …evidens baseret praksis
Kvalitet kræver en… At udvikle den… …erfarings- baseret praksis Erfaring med… - socialt arbejde/behand- ling generelt - målgruppen Træning i… - indsatsmetoder, håndte- ring af målgruppen - organisering, koordine- ring og planlægning - Kommunikation Basisuddannelse, enci-ennitet, supervision MÅL: Learning by doing …evidens baseret praksis Guidelines Metoder Viden om forskning Forskning i viden MÅL: Øge viden og tekniske kompetencer …organisatorisk praksis Ledelse Beslutningsprocesser kapaciteter - Indtagskapacitet - Dekoblingskapacitet - Selvevalueringskap. Arbejds/klima-forhold Ressourcer/lønforhold Med mere MÅL: Øge den organi-satoriske kompetence A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

18 …erfarings- baseret praksis …evidens baseret praksis
Kvalitet kræver en… At udvikle den… …erfarings- baseret praksis Erfaring med… - socialt arbejde/behand- ling generelt - målgruppen Træning i… - indsatsmetoder, håndte- ring af målgruppen - organisering, koordine- ring og planlægning - Kommunikation Basisuddannelse, enci-ennitet, supervision MÅL: Learning by doing …evidens baseret praksis Guidelines Metoder Viden om forskning Forskning i viden MÅL: Øge viden og tekniske kompetencer …organisatorisk praksis Ledelse Beslutningsprocesser kapaciteter - Indtagskapacitet - Dekoblingskapacitet - Selvevalueringskap. Arbejds/klima-forhold Ressourcer/lønforhold Med mere MÅL: Øge den organi-satoriske kompetence A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

19 Den erfaringsbaserede praksis - Noget om uddannelse og træning -
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

20 Betydningen af at have et diplom (STOF)
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

21 Den Evidensbaserede praksis - Noget om metoder og guidelines -
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

22 Evidensbaserede behandlingsmetoder - STOF
Kognitiv adfærdsterapi/ herunder adfærds par terapi Contingency management Multi Systemisk Behandling Motivational Interviewing Familieterapi (Stanton & Shadish 1997)(Systemisk orienteret familieterapi?) 12-trinsbehandling Psykodynamisk set som den supportative-expressive metode Metadon og Subutex Med flere A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

23 Guidelines NIDA: Principles of Drug Addiction Treatment: A Research Based Guide NIDA: Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations Brannigan et al. (se Vind p.41) Austin et al. (se Vind p.43) NDARC (Australske guidelines) Danske MTV Og mange flere A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

24 Eksempel på guidelines kan indeholde (australske NDARC)
Sceening Assessment (multifaktoriel behovsanalyse) Bl.a. identificering af risikogrupper Matchning til den rette behandling Abstinens-håndtering Begrundelse/standarder for valg af behandlings-modalitet Medicinsk behandling Psykosociale intervention Tilbagefaldsforebyggelse Behandling af specifikke grupper Særlige risikogrupper Unge Kognitivt funktionsnedsatte Dobbeltdiagnoser Køn Etniske grupper Gravide Afhængige i arbejde mm. A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

25 NIDA: Principles of Drug Addiction Treatment: A Research Based Guide
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

26 NIDA: Metoderne (gennemgås enkeltvis)
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

27 Og hvad har kvalitetssikring så med registrering og standardisering at gøre
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

28 Behandlings-trekanten
PRAKSIS KLIENTEN YDELSEN Identificering af klienternes særlige behov - Veldefineret ydelse som kan gennemskues på tværs af kommunegrænser - Praksis der bygger på en evidensbaseret praksis (metoder og guidelines), adækvat erfaringsbaseret praksis og adækvat organisatorisk praksis A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

29 KLIENTEN Identificering af risikogrupper Assesment/multifaktoriel behovsanalyse
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

30 Stofmisbrugere i døgnbehandling 1
Risiko-index A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

31 Variable som anvendes på forskellig måde i risiko-index.
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

32 Forbrugs-grupper A A R H U S U N I V E R S I T E T
Center for Rusmiddelforskning

33 Belastningsgrupper A A R H U S U N I V E R S I T E T
Center for Rusmiddelforskning

34 Variable der kan forudsige behandlings-effekt/arbejdsevne
A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning

35 PR9-Male A A R H U S U N I V E R S I T E T
Center for Rusmiddelforskning

36 PR6-Female A A R H U S U N I V E R S I T E T
Center for Rusmiddelforskning


Download ppt "Axelborg 27/3 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google