Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved sous- chef Said Akrim

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved sous- chef Said Akrim"— Præsentationens transcript:

1 Ved sous- chef Said Akrim
”Udfordringer ved integreret behandling af mennesker med dobbeltdiagnose” i ambulant regi /KASA Ved sous- chef Said Akrim

2 Disposition Præsentation KASA´s målgruppe mm.
Udfordringer ved integreret behandling ved ambulant regi/ KASA Vigtigheden af relationsbehandling/ case manegement Hvad er god behandling set fra brugernes perspektiv?

3 KASA/specialafdeling under KABS
- Kombineret medicinsk og psyko-social behandling af den psykiske lidelse og misbrug - Diagnostisk udredning - Skadesreduktion (Harm reduction) - reducere fysiske, psykiske og sociale belastninger og skader - øge livskvalitet og mestring - reducere akutte henvendelser og kvalificere behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling

4 Målgruppe Psykiatri: Skizofreni Svære personlighedsforstyrrelser
Affektive lidelser Depressive tilstande Angst Misbrug: Opioidafhængighed Centralstimulantia Cannabis Benzodiazepiner Alkohol

5 27 indskrevet 7 kvinder hvor af 2 har en anden etnisk baggrund 20 mænd herunder 3 med anden etnisk baggrund. 3 med dom til psykiatrisk behandling

6 Udfordringer Psykiatrisk - Ofte manglende sygdomsindsigt/erkendelse
- Kompliance - Fastholdelse i antipsykotisk behandling især for ikke behandlingsdømte - Samarbejde med psykiatrien Case om Ebrahim Case om Ghassem Case om Henrik B Samarbejde med psyk. er dog blevet bedre. Der desværre fortsat psyk. Afdelinger som har ring forståelse for hvad substitutionsbahndling er for noget.

7 Socialt Bolig situation Manglende evne til at bo alene
Manglende dobbeltkompetence i socialpsykiatrien/ SKP og hj. Plejen Manglende botilbud til denne målgruppe Økonomi Netværk? Henrik S

8 Misbrug Blandingsmisbrug Ofte ønske om mere vanedannende medicin
Selvmedicinering/ misbrug Narkogæld Ikke ønske om omsorgsbehandling

9 Vigtigheden af relationsbehandling
Den tætte relations fordele - Brugerne oplever kp. Som en der gider dem og holder af dem - Ansvar for at afdække behandlingsbehovene hos brugeren - Koordinere de forskellige behandlingstiltag og sikre at brugerne benytter dem - Kan evt. bruges til at strukturere pårørendekontakten Ulemper ved den tætte relationsbehandling - Det kan være svært for brugerne at etablere relation til andre behandlingstilbud - Personalet får mulighed for kontrol af brugerne

10 Behandling set fra bruger perspektiv
Brugerne er i vid udstrækning meget tilfreds med den tilbudte behandling De fleste synes, de få hjælp til en lang række af deres problemer. Mange af brugerne beskriver at ensomhed og angst som dominerende problemer i deres liv og som er central årsag til deres misbrug. Ensomheden og angsten oplever de , bliver mindre ved at komme i KASA Flere fremhæver det, at det er positivt at man på denne behandlingsinstitution ikke skal går og skjule sit misbrug som de tidligere har gjort i psykiatrien. De oplever den åbenhed der er omkring deres misbrug og får hjælpe til de problemer som misbruget fører med sig Nogle synes har mere brug for mere medicin( Benzodiazepiner) som de fleste af dem har et stort forbrug af


Download ppt "Ved sous- chef Said Akrim"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google