Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

14. Kapacitetsstyring Kapacitetsbegrebet: Eksempler:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "14. Kapacitetsstyring Kapacitetsbegrebet: Eksempler:"— Præsentationens transcript:

1 14. Kapacitetsstyring Kapacitetsbegrebet: Eksempler:
Den ramme indenfor hvilken virksomheden må gennemføre sine aktiviteter. Måles ofte i mængdeenheder. Kan udnyttes i større eller mindre grad. Planlægges for en fremtidig periode. Kapacitetsomkostninger. Eksempler: Teknisk kapacitet, f.eks. lokaler, maskiner og biler. Menneskelig kapacitet, f.eks. administrative medarbejder og salgsmedarbejdere. Økonomisk kapacitet, dvs. kapital.

2 14. Kapacitetsstyring Ved anvendelse af handlingsparametre
Rigelig kapacitet: Vælger aktiviteter med størst totale dækningsbidrag Knap kapacitet Man vælger de aktiviteter, der giver mest i dækningsbidrag i forhold til kapacitetsforbruget Ændring i DB i alt (MFB i alt) Differensbidrag pr. kapacitetsenhed = Ændring i forbrug af kapacitetsenheder

3 14. Kapacitetsstyring Prioritering efter størrelsen af DIFB pr. time Ændring i DB ialt DIFB pr time = Ændring i maskintid Æfsætning x minutter Maskintid = Knap kapacitet – med brug af handlingsparametre – eksempel: A/S DESIGN fremstiller bl.a. tre forskellige metallysestager AVA, PIA og TEA. Lysestagerne fremstilles på den samme maskintype. Man har en maksimal maskinkapacitet på maskintimer pr. år. Produktionstiden er henholdsvis 6, 3 og 5 minutter for AVA, PIA og TEA. For 20x7 har man opstillet følgende afsætningsalternativer for de tre produkter. Alternativ Pris Afsætning DB ialt Maskintid DIFB. pr. time Prioritet nr. kr. stk. kr. timer kr. nr. A1 A2 A3 P1 P2 P3 T1 T2 T3 260 248 238 300 294 286 234 220 208 10.000 15.000 25.000 30.000 40.000 60.000 24.000 36.000 54.000 1.000 1.500 2.500 2.000 3.000 4.500 600 240 230 800 320 200 888 384 288 3 7 8 2 5 9 1 4 6

4 14. Kapacitetsstyring Knap kapacitet – eksempel fortsat
Da man kun har timer til rådighed, må man vælge de aktiviteter, der giver størst DIFB pr. time indtil timerne er opbrugt. Den mest lønsomme afsætningsplan må altså blive A1, P2 og T3. Knap kapacitet – eksempel fortsat Alternativ Maskintid DIFB. pr. time Prioritet Priori-tet Alterna-tiv DIFB pr. time Antal timer nr. kr. Ekstra I alt nr. timer kr. nr. A1 A2 A3 P1 P2 P3 T1 T2 T3 1.000 1.500 2.500 2.000 3.000 4.500 600 240 230 800 320 200 888 384 288 3 7 8 2 5 9 1 4 6 888 800 600 384 320 288 2.000 1.500 1.000 500 2.000 3.500 4.500 5.500 6.000 7.500 T1 P1 A1 T2 isf T1 P2 isf P1 T3 isf T2 1 2 3 4 5 6 Produkt Pris Afsætning Maskintid DB i alt kr. stk. timer AVA-1 PIA-2 TEA-3 260 294 208 10.000 40.000 54.000 1.000 2.000 4.500 7.500

5 14. Kapacitetsstyring Udvidelse af kapaciteten:
Ved en tilvækst i de variable enhedsomkostninger Overarbejde/skifteholdsarbejde eller køb hos underleverandør Lønsomt hvis DIFB pr. time > meromkostningen pr. time Ved en tilvækst i de kontante kapacitetsomkostninger F.eks. leje af maskine eller lokaler Lønsomt hvis merindtjeningen > meromkostningerne ved leje Ved investering (binding af likvide midler) F.eks. køb af en maskine Udarbejdelse af investeringskalkule – kapitel 15

6 14. Kapacitetsstyring DB ialt DIFB pr time = maskintimer Prioritering efter størrelsen af DIFB pr. time Maskintid = Æfsætning x timer pr. ton. Knap kapacitet – uden brug af handlingsparametre – eksempel: A/S PRANA fremstiller bl.a. tre forskellige kemikalier BIO, CIM og DAO. Virksomheden kan pga. konkurrencesituationen ikke føre prispolitik. Kemikalierne fremstilles på den samme maskintype. Man har en maksimal maskinkapacitet på maskintimer pr. år. Produktionstiden er henholdsvis 3, 4 og 2 timer pr. ton for BIO, CIM og DAO. For 20x8 har man opstillet følgende afsætningsalternativer for de tre produkter. Produkt Maksimal afsætning Salgspris DB ialt Maskintid DIFB. pr. time Prioritet kr. tons kr. timer kr. nr. 2.400 3.500 2.500 1.200 800 1.600 400 500 650 400 200 800 3 2 1 BIO CIM DAO

7 14. Kapacitetsstyring Knap kapacitet – eksempel fortsat
DAO kan altså fremstilles i fuldt omfang. Herefter resterer der 400 maskintimer, som kan anvendes til at fremstille halv- delen af CIM. Da man kun har timer til rådighed, må man vælge de aktiviteter, der giver størst DIFB pr. time indtil timerne er opbrugt. Knap kapacitet – eksempel fortsat Produkt Maskintid DIFB. pr. time Prioritet timer kr. nr. Priori-tet Alterna-tiv DIFB pr. time Antal timer nr. kr. Ekstra I alt 1.200 800 1.600 400 500 650 3 2 1 BIO CIM DAO 1.600 400 1.200 1.600 2.000 2.400 3.600 DAO CIM Rest CIM BIO 650 500 400 1 2 3 Produkt Pris Afsætning Maskintid DB i alt kr. tons timer CIM DAO 3.500 2.500 100 800 400 1.600 2.000

8 14. Kapacitetsstyring Prisdifferentiering: Definition Forudsætninger
En udbyder tager på samme tid forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare. Forudsætninger Udbyderen må kunne opdele sine kunder i købergrupper med forskellig priselasticitet. Udbyderen må kunne holde købergrupperne adskilte. Optimal pris ved knap kapacitet Beregning af DIFB. pr. stk. Prioritering og afsætningsplan.

9 14. Kapacitetsstyring Nye aktivitetsmuligheder
Når der til en fuldt udnyttet kapacitet opstår en ny aktivitetsmulighed Beregning af DIFB pr. knap faktor for den nye aktivitet. Ny prioritering og afsætningsplan. Afsætningsmæssige sammenhænge Optimal pris ved knap kapacitet Bidragsændring og dermed DIFB beregnes for alle produkterne under et.


Download ppt "14. Kapacitetsstyring Kapacitetsbegrebet: Eksempler:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google