Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer med smitsomme, resistente eller hypervirulente mikroorganismer i primærsektoren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer med smitsomme, resistente eller hypervirulente mikroorganismer i primærsektoren."— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer med smitsomme, resistente eller hypervirulente mikroorganismer i primærsektoren

2

3 Fakta om Sundhed og Omsorg
Antal indbyggere: Antal plejecentre: 17 Antal plejeboliger: 638 Friplejehjem: 3 Antal borgere i hjemmeplejen: Antal plejehjemspladser pr indbyggere: 6,8 Gennemsnitsalder for beboere på plejecentrene: 81,9 år (2012) Fakta om Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune – tal læses fra sliden.

4 Personalekategorier Antal medarbejdere: Plejecentrene 580 SOSU
Hjemmeplejen 420 SOSU Hele kommunen 150 sygeplejersker Hele kommunen 50 terapeuter Årligt uddannes der 200 SOSU-elever og 150 sygeplejestuderende i kommunen. Læse fakta fra sliden.

5 Hvor mange borgere møder vi med CD?
Siden 2012 har vi haft ca 15 borgere med CD 027 Antal med CD er ukendt

6 Hvordan opfanger vi borgere med CD?
Visitation Borgere med øget plejebehov (2 dages varsel) ”Interview-skema” Plejecentre Borger udskrives udenom visitation i weekenden Hvordan sikrer vi de rette informationer?

7 Oplysninger vedr. borger med CD der indhentes fra udskrivende afdeling
Type CD – vigtigt at vide om der er tale om CD 027 Har borger stadig diarre? Er der svar på seneste afføringsprøve? Behandlingsplan – f.eks. plan for antibiotikabehandling. Skal borgeren have hjælp til personlig hygiejne. Hvis der er andre i husstanden, er de informeret om hygiejniske forholdsregler?

8 Oplysninger vedr. borger med MRSA der indhentes fra udskrivende afdeling
Hvor på borger er der konstateret MRSA (sår, kateter, mv.) Behandlingsplan – f.eks. for antibiotikabehandling og regime for podning Skal borgeren have hjælp til personlig hygiejne. Hvis der er andre i husstanden, er de informeret om hygiejniske forholdsregler?

9 Håndtering af borger med Clostrisium Difficile
Ved mistanke om udbrud håndteres situationen i samarbejde med udskrivende afdeling, hygiejnesygeplejerske og klinisk mikrobiologisk afdeling. ”Isolation” skal opretholdes indtil borger har været uden diarre i 48 timer. Generelt gælder, at borgeren kun må forlade boligen i forbindelse med undersøgelse og behandling. Obs besøg hos borger af andre beboere på plejecenter.

10 Håndhygiejne Håndvask og hånddesinfektion udføres før boligen forlades Borger og besøgende instrueres i korrekt udført håndhygiejne. +

11 Ophævelse af ”isolation
Borgere med påvist CD og CD027: Isolationen ophæves når borger har været uden diarre i 48 timer – aftales ofte med hygiejnesygeplejerske.

12 Hvad har vi af muligheder?
Databasen for håndbøger Instruks for Clostridium Difficile Samarbejde med den udskrivende afdeling Samarbejde med hygiejnesygeplejerskerne på Regionshospital Midt Hygiejneorganisation vedtaget.

13 Hvordan sikrer vi det gode samarbejde?
Hvad mangler I fra hjemmeplejen/plejecenter? Direkte kontakt ved borgere med CD 027 Hvordan sikrer vi de rette informationer i MedCom?

14


Download ppt "Erfaringer med smitsomme, resistente eller hypervirulente mikroorganismer i primærsektoren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google