Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kommer du ind/ud af stalden uden smitte? Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kommer du ind/ud af stalden uden smitte? Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kommer du ind/ud af stalden uden smitte? Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth

2 • MRSA hos mennesker v. Tinna R. Urth • Hvad er stafylokokker • Hvad er MRSA • Undgå smitte med MRSA • MRSA hos svin v. Jan Dahl

3 Stafylokokker

4  Stafylokokker findes hos ca: • 25% om morgenen • 50% bliver forurenet i løbet af dagen • 75% er forurenet om aftenen

5 Stafylokokker  Stafylokokker findes hos ca: • 25% om morgenen • 50% bliver forurenet i løbet af dagen • 75% er forurenet om aftenen

6 Stafylokokker Infektioner hos mennesker • børnesår • bylder • blærebetændelse • lungebetændelse • blodforgiftning

7 Stafylokokker Behandling af stafylokok-infektioner i Danmark Methicillin

8 Stafylokokker Behandling af stafylokok-infektioner i Danmark Methicillin - Det er derfor, at MRSA kan give problemer!

9 Stafylokokker

10 - infektioner kan i stedet behandles med andre typer antibiotika Stafylokokker

11 MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA?

12 MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA?

13 MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA Hvad er MRSA?

14 MRSA internationalt

15 15 MRSA < 398 398 Humane stammer ”Svinets MRSA”

16 Nye personer smittet med MRSA i Danmark

17 Nye personer smittet med MRSA 398 i regionerne Region:

18 Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland Sundhedsvæsenet 10 (3%) Samfundet 18 (6%) Produktionsdyr291 (91%)

19 Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland Sundhedsvæsenet 9 (3%) Samfundet 16 (6%) Produktionsdyr291 (91%) - Direkte kontakt 177 (72%) - Husstandsmedlemmer 68 (28%)

20 Smittemåde for MRSA 398 i Region Nordjylland Sundhedsvæsenet 9 (3%) Samfundet 16 (6%) Produktionsdyr291 (91%) - Direkte kontakt 177 (72%) - Husstandsmedlemmer 68 (28%) • 31% blev fundet, fordi de have infektion (betændelse i sår)

21 MRSA i svinebesætninger • Udbredelse • Smitteveje • Bekæmpelse • Deklaration? • Hvordan skal besætningsejeren forholde sig

22 Stafylokokker hos svin • Svin har altid haft stafylokokker • Giver anledning til fund af bylder på slagteriet – men aldrig besætningsproblem

23 Udbredelse DK svinebesætninger og slagteri

24 2013/14 • Fødevarestyrelsen har planlagt undersøgelse i slagtesvinebesætninger • Gæt: mindst en tredjedel af besætningerne er positive

25 CC 398 hos andre dyr • Danmark • Svin, kvæg, mink, får • Udland • Mange dyrearter, inklusiv fjerkræ

26 Hvordan smitter MRSA Mellem svinebesætninger ved: • Handel med levedyr (absolut vigtigste) • Mennesker • Skadedyr (rotter) ? • Transport med luften ?

27 Bekæmpelse • Totalsanering måske muligt – det prøves i Norge • Reduktion i besætninger • Kraftig reduktion af antibiotika-forbrug og zinck kombineret med ”super-hygiejne” kan måske reducere • Hollandske erfaringer er at pludselig kan der igen være masser af MRSA • Ingen egentlige afprøvede

28 Deklaration • Poolede næsesvaber-prøver eller øre-svaber-prøver er egnede • VSP ønsker ikke at indføre tvungen deklaration • Undersøgelser skal gennemføres ofte for at give sikkerhed=dyrt

29 Besætningsejer Skal oplyse at besætningen er smittet til 1. Medarbejdere 2. Ved ny-ansættelse 3. Besøgende incl. håndværkere

30 Besætningsejer 1. Skal oplyse at besætningen er smittet 2. Skal informere ved salg af levedyr (Købeloven) • Avl og opformering: supplerende sundhedsdeklaration • Slagteri: ingen oplysningspligt

31 MRSA-vejledning af 15. november 2012 - og dens konsekvenser

32 Hvem skal undersøges for MRSA? • Alle, der indlægges på hospital • Alle, der kommer til ambulant kirurgi • Ved første graviditetskontrol hos praktiserende læge Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

33 Hvem skal undersøges for MRSA? • Alle, der indlægges på hospital • Alle, der kommer til ambulant kirurgi • Ved første graviditetskontrol hos praktiserende læge Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

34 Hvem skal undersøges for MRSA? • Tidligere påvist MRSA og ikke erklæret MRSA-fri • Kontakt med MRSA-positiv person • Modtaget behandling på hospital eller klinik uden for Norden • Dagligt er i et miljø, hvor der kan være forurening fra svin. - Gælder også husstandsmedlemmer Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

35 Hvem skal undersøges for MRSA? • Tidligere påvist MRSA og ikke erklæret MRSA-fri • Kontakt med MRSA-positiv person • Modtaget behandling på hospital eller klinik uden for Norden • Dagligt er i et miljø, hvor der kan være forurening fra svin. - Gælder også husstandsmedlemmer Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

36 Risiko for smitte • når man dagligt arbejder i en svinestald, hvor grisene har MRSA 398, er risikoen for at blive smittet stor • der er en vis risiko for, at du smitter andre i din husstand • risikoen for at smitte andre uden for husstanden er ubetydelig. Man kan således uden risiko have gæster eller besøge andre, dyrke sport eller lignende

37 Hvis der bliver fundet MRSA 398 blandt ansatte eller i besætningen • alle i husstanden undersøges for MRSA én gang om året Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

38 Hvem skal behandles? • personer i husstanden, der ikke jævnligt kommer i stalden • personer der har jævnlig kontakt med grise gennemgår kun behandling hvis • de holder op med at komme i stalden • der er alvorlig sygdom i omgivelserne, drøftes dette med lægen Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

39 Sundheds- og plejepersonale som har MRSA, eller som bor i husstand med en smittet person • gennemgå en behandling, hvis de er positive • undersøges hvert halve år Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

40 Besøg i besætningen • gårde, hvor der er påvist MRSA, kan benyttes som besøgsgårde • ejeren skal sikre, at de almindelige hygiejniske forholdsregler overholdes • overtrækskittel • håndhygiejne når stalden forlades Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

41 Lad MRSA 398 blive i stalden! Sundhedsstyrelsens information om MRSA 398

42 Vask hænder Lad MRSA 398 blive i stalden! Opbevar privat skiftetøj isoleret Papir håndklæder Undgå håndklædet Sprit med glycerol

43 Undgå håndklædet Vask hænder Lad MRSA 398 blive i stalden! Opbevar privat skiftetøj isoleret Papir håndklæder Sprit med glycerol

44 Undgå håndklædet Sprit med glycerol Vask hænder Lad MRSA 398 blive i stalden! Opbevar privat skiftetøj isoleret Papir håndklæder • Ethanol 70-85% • Mindst 2 ml • Fugtige i 30 sekunder

45 Undgå håndklædet Sprit med glycerol Vask hænder Lad MRSA 398 blive i stalden! Opbevar privat skiftetøj isoleret Papir håndklæder

46 Undgå håndklædet Sprit med glycerol Vask hænder Lad MRSA 398 blive i stalden! Opbevar privat skiftetøj isoleret Papir håndklæder

47 • Lad støvet blive i stalden • Personlig hygiejne • Oplys om at du har kontakt med svin, • Hvis du har infektion • Hvis du skal i kontakt med sundhedsvæsenet Konklusion


Download ppt "Hvordan kommer du ind/ud af stalden uden smitte? Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google