Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PULS Workshop for udviklere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PULS Workshop for udviklere"— Præsentationens transcript:

1 PULS Workshop for udviklere
2. marts 2012 PULS Workshop for udviklere

2 Dagsorden Velkomst, præsentation Danmarks Miljøportal - præsentation
PULS præsentation Projektets målsætninger PULS Webservice og testklient

3 Hvad er Danmarks Miljøportal?
Et partnerskab mellem Miljøministeriet, KL og Danske Regioner miljoeportal.dk er indgang til landsdækkende fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet

4 Vision for Miljøportalen
Danmarks Miljøportal skal være den foretrukne adgang til pålidelige fællesoffentlige miljødata i Danmark 4

5 Adgang til data via services
Myndigheder Basal brugergrænseflade Sagsbehandler

6 Præsentation af ”PULS” PunktkildeUdLedningsSystem

7 Baggrund Ved etableringen af DMP videreførtes en række vandfagsystemer fra de tidligere amter – herunder WinRIS WinSPV Magic Dambrug Disse systemer: er komplicerede at anvende kræver fortrolighed med systemerne mangler funktionalitet Ingen kvalitetsmærkning ringe sikkerhed og sporbarhed er ustabile høje driftsomkostninger

8 Formål med projektet At effektivisere myndighedsbehandling og dataproduktion for myndigheder, laboratorier, forsyningsselskaber og virksomheder At reducere driftsomkostninger ved at udfase gamle systemer At sikre en juridisk holdbar løsning med brugerrettighedsstyring og logning At skabe et bedre administrationsgrundlag og dermed hurtigere sagsbehandling og planlægning

9 Hvilke databaser lukkes?
WinRIS WinSPV Magic Dambrug

10 RBU – i dag Excel To veje Spildevandsplaner DANDAS Datamodel WinRIS
system Excel WinRIS To veje Spildevandsplaner Manuel indtastning Manuel indtastning

11 RBU – fremover To veje Spildevandsplaner DANDAS Datamodel PULS
system PULS To veje Spildevandsplaner Brugerflade Manuel indtastning

12 Nyt udvekslingsformat for analysedata
StanLab Nyt udvekslingsformat for analysedata

13 Danmarks Miljøportal National prøveID-generator PULS ID= 2 ID= 2 ID= 2 Feltmålinger: pH Temperatur Vandføring Web ID= 2 Analyseresultater ID= 2 Prøvetagning Laboratorium ID= 2 Spildevandprøve ID= 2

14 Planer 2012 April 2012 er det nye udvekslingsformat endeligt fastlagt og klar til afsluttende samlet test. Maj 2012: Det nye udvekslingsformat erstatter det gamle format og data migreres endeligt fra WinRIS til punktkildedatabasen. WinRIS lukkes. September 2012 vil StanLab endeligt erstatte STANDAT når WinSPV lukkes ned.

15 Rækkefølge for leverancer
Maj 2012: Regnvandsbetingede udledninger (WinRIS lukkes) September 2012: Spildevand og industri med særskilt udledning (WinSPV lukkes) Februar 2013: Ferskvandsdambrug og spredt bebyggelse (Magic Dambrug lukkes)


Download ppt "PULS Workshop for udviklere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google