Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

B-boringer og prøvesteder Opsummering af projektet heunder rolle-rettigheder og kvalitetssikring proces Dato: 10-07-2012 Udarbejdet af projektledelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "B-boringer og prøvesteder Opsummering af projektet heunder rolle-rettigheder og kvalitetssikring proces Dato: 10-07-2012 Udarbejdet af projektledelsen."— Præsentationens transcript:

1 B-boringer og prøvesteder Opsummering af projektet heunder rolle-rettigheder og kvalitetssikring proces Dato: 10-07-2012 Udarbejdet af projektledelsen B-boringer og prøvesteder

2 Formål med præsentationen Formålet med denne præsentation er at opsummere de beslutninger som i fase 1 af projektet er besluttet mht. rolle rettigheder samt kvalitetssikring Projektledelsen forbeholder sig ret til at ændre i disse og informationen er tiltænkt 3. part leverandører således at de kan få indblik i design processen i så tidligt stadie af processen som muligt.

3 B-boring og prøvested: roller og rettigheder Rettighed: Rolle: ReadCreateUpdateDelete (not ap- proved) Delete (ap- proved) Kvalitets- sikre Kvalitets mærk- ning Bemærk- ninger Stat* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Stat* b_boring (bruger) XXXX***XX Region* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Region* b_boring (bruger) XXXX***XX Kommune* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Kommune* b_boring (bruger) XXXX***XX LaboratoriumX BorgereX** A Geologi * Rådgivere skal oprettes som myndighed for adgang **Kun læsning af ”approved” data *** Kun boringsejer har lov til at slette data Eksempel: På vegne af Region_bruger opretter Rådgiver boring (geologi), opdaterer denne, finder en fejl og sletter den, opdaterer på ny. Rådgiveren kvalitetssikrer på vegne af Regionen. Regionen ønsker selv at kvalitetsmærke denne og gør det.

4 B B-boring og prøvested: roller og rettigheder Pejling * Rådgivere skal oprettes som myndighed for adgang ** Ligger implicit i metode Eksempel: På vegne af Region_bruger opretter Rådgiver pejling og kunne opdaterer denne. Der er ikke tale om at der kan kvalitetssikres/mærkes på pejlinger, dette ligger implicit i metoden Rettighed: Rolle: ReadCreateUpdateDelete (not ap- proved) Delete (ap- proved) Kvalitets- sikre Kvalitets mærk- ning Bemærk- ninger Stat* b_boring_ godkend (admin) XXX**N/A ** Stat* b_boring (bruger) XXX**N/A ** Region* b_boring_ godkend (admin) XXX**N/A ** Region* b_boring (bruger) XXX**N/A ** Kommune* b_boring_ godkend (admin) XXX**N/A ** Kommune* b_boring (bruger) XXX**N/A ** LaboratoriumXX BorgereX

5 C B-boring og prøvested: roller og rettigheder Prøver/analyser * Rådgivere skal oprettes som myndighed for adgang **Kun læsning af ”approved” data *** Kun analyseejer har lov til at slette data: Dog skal en Region have lov til at kunne slette kommune data og vice versa Eksempel: Laboratorium opretter analyse, opdaterer denne, finder en fejl og sletter den, opdaterer på ny. Laboratorium kvalitetssikrer på vegne af Region_bruger. Regionen ønsker selv at kvalitetsmærke denne og gør det. Rettighed: Rolle: ReadCreateUpdateDelete (not ap- proved) Delete (ap- proved) Kvalitets- sikre Kvalitets mærk- ning Bemærk- ninger Stat* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Stat* b_boring (bruger) XXXX***XX Region* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Region* b_boring (bruger) XXXX***XX Kommune* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Kommune* b_boring (bruger) XXXX***XX LaboratoriumXXXX*** BorgereX**

6 D B-boring og prøvested: roller og rettigheder Dræn/anlæg * Rådgivere skal oprettes som myndighed for adgang **Kun læsning af ”approved” data *** Kun anlægsejer har lov til at slette data Eksempel: På vegne af Virksomhed opretter Stat_bruger anlæg, sletter ved fejl, samt opdaterer. Rettighed: Rolle: ReadCreateUpdateDelete (not ap- proved) Delete (ap- proved) Kvalitets- sikre Kvalitets mærk- ning Bemærk- ninger Stat* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Stat* b_boring (bruger) XXXX***XX Region* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Region* b_boring (bruger) XXXX***XX Kommune* b_boring_ godkend (admin) XXXX*** XX Kommune* b_boring (bruger) XXXX***XX LaboratoriumX** BorgereX**

7 Definition af kvalitetssikring Kvalitetssikring Definition: Aktivitet, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede kvalitetsniveau. Bemærkninger: Målet i kvalitetssikring er til stadighed at minimere variation mellem de eksplicitte kvalitetsmål og det faktisk opnåede niveau. Kvalitetsmærkning Definition: En mærkning af et given produkt (data, datasæt), der fortæller brugeren af produktet (data, datasæt), hvilken grad af ”tillid” der kan knyttes til produktet (data, datasæt). Bemærkninger: Der er tale om en subjektiv faglig vurdering. Vurderingen kan foretages af myndigheder.

8 Forslag til SIMPEL kvalitetssikring af B-boringer/prøvesteder –Kvalitetssikringsniveauer: 1.Kladde 2.Godkendt – ikke offentlig 3.Godkendt - offentlig Udover dette kan data mærkes af myndighed: A.Fagligt sikkert niveau B.Ikke brugbart C.Når data for privat entitet indberettes (dvs. privat person eller virksomhed) skal GEUS sættes til Ejer og systemet sætte kvalitetsmærkningen til ”Private data – ikke vurderede”. Det skal være muligt at vælge kvalitetssikringsniveau 2 eller 3. 1 Godkendt? 2 3 Ja Nej Godkendt – ikke offentlig Ja Godkendt – offentlig

9 Angående delete_approved: Når b-boringsstamdata, geologi og boringsteknik er lagt ind i b- borings databasen og godkendt skal analysedata godkendes for at andre kan se disse data. Hvis data efterfølgende skal slettes, skal data sættes til ”ikke_godkendt” af rollen myndighed b_boring_ godkend (dvs. af administratoren). Derefter kan ”påhæftet data” slettes (dvs. eksempelvis analyser). Når alle ”påhæftet data” er slettet kan først der stamdata slettes.


Download ppt "B-boringer og prøvesteder Opsummering af projektet heunder rolle-rettigheder og kvalitetssikring proces Dato: 10-07-2012 Udarbejdet af projektledelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google