Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

: 2KSS 17.06.2002 Lærerroller i det virtuelle læringsmiljø Robin Cheesman 17. juni 2002 Københavns Socialpædagogiske Seminarium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ": 2KSS 17.06.2002 Lærerroller i det virtuelle læringsmiljø Robin Cheesman 17. juni 2002 Københavns Socialpædagogiske Seminarium."— Præsentationens transcript:

1

2 : 2KSS 17.06.2002 Lærerroller i det virtuelle læringsmiljø Robin Cheesman 17. juni 2002 Københavns Socialpædagogiske Seminarium

3 : 3KSS 17.06.2002 Erfaringer  InterKomm+ 1996   Faget Kommunikation Åbent Universitet (RUC + Søminestationen)  MCC 2000   Master of Computer-Mediated Communication (Bornholm)  RUC 2000   Kurser  Projektstøtte

4 : 4KSS 17.06.2002 Arbejdsformer  Kurser  Opgaver  Seminarer  Workshops  Projekt >50%  Selvstændigt  Vejledning  Internater  20%  Netbaseret  80%  Grupper

5 : 5KSS 17.06.2002 Hv…  Hvorfor  Hvem  Hvordan  Hvad vil vi opnå  Hvad kan gå galt

6 : 6KSS 17.06.2002 Hvorfor?  Fordi! Tiden kræver det!  For at forbedre den nuværende undervisning  For at nå nye grupper af studerende  For at levere indhold der kræver netbaseret undervisning

7 : 7KSS 17.06.2002 Hvorfor?  For at forbedre den nuværende undervisning  For at nå nye grupper af studerende  For at levere indhold der kræver netbaseret undervisning

8 : 8KSS 17.06.2002 Hvem?  Hvem skal studere?  Dagstuderende  Fjernstuderende  Heltid/deltid  Hvem skal undervise?  Faste interne undervisere  Faste eksterne undervisere  Ad hoc-undervisere, gæster

9 : 9KSS 17.06.2002 Hvordan?  Ved at supplere undervisningen med materialer på net  Ved at supplere undervisningen med aktivitet/interaktion på net  Ved helt eller delvis at erstatte F2F-undervisning

10 : 10KSS 17.06.2002 Hvad kan vi opnå?  Mindre frafald  Bedre kvalitet  Nye kompetencer  Erfaringsudveksling  Netværksdannelse  Internationalisering

11 : 11KSS 17.06.2002 Hvad vil gå galt?  Alt:  Undervisere vil ikke  Undervisere kan ikke  Studerende vil ikke  Studerende kan ikke  Systemet er uegnet  Systemet går ned

12 Alt er ikke sort

13 : 13KSS 17.06.2002 Overvejelser  Hvilke læringsmål?  Træning  Forståelse  Hvilken pædagogik?  Instruktivistisk  Konstruktivistisk  Hvilke interaktionsformer?  Information  Samarbejde

14 : 14KSS 17.06.2002 Interaktionsformer  Information/distribution  fra lærere og administration  Kommunikation  mellem lærere og studerende  mellem studerende  mellem lærere  Samarbejde  mellem studerende (grupper)  mellem lærere (planlægning, evaluering)

15 : 15KSS 17.06.2002 To tilgange  Distribution  Kommunikation  Undervisers oplæg og plancher på nettet  Opgaver lægges ud, løsninger retur  Meddelelser til studerende  Synkron (chat)  Asynkron

16 : 16KSS 17.06.2002 Svært på nettet, fx  Struktur  Aftaler, tovholder  Beslutninger  Ansvarsfordeling, møder  Informationssøgning  Kursus, udvidet biblioteksservice

17 : 17KSS 17.06.2002 Fordele i netmiljø, fx  Skriftlighed  Dokumenteret forløb, arkiv  Synlighed  Grupper, lærere  Fleksibilitet  Tid og sted  Studerende og lærere  Ny kompetence

18 : 18KSS 17.06.2002 Nærvær  Parallelle aktiviteter  Seminar  Kursus  Pensum  Evt. projekt  Dominerende kommunikation  Mundtlig  Mundtlig/lytte  --  Mundtlig/skriftlig oversættes til …

19 : 19KSS 17.06.2002 Netvær Start/møde Slut/møde  Få parallelle aktiviteter:  Opgaver  Respons  Netseminarer  Dialog  Workshops  Konstruktion  Projektarbejde  Samarbejde

20 : 20KSS 17.06.2002 Scenarier Aktiviteter ▼▼ Interaktion ▼▼ TræningSøgningKonstruktion CSCW 123 Fjern- undervisning 456 F2F 789

21 : 21KSS 17.06.2002 Scenarier Aktiviteter ▼▼ Interaktion ▼▼ TræningSøgningKonstruktion CSCW 123 Fjern- undervisning 456 F2F 789

22 : 22KSS 17.06.2002 Eksempel 1: Netstøttet forelæsning Noter og slides/materiale lægges ud på nettet De studerende kan stille spørgsmål indenfor en given tidsramme Underviser samler op og besvarer rejste spørgsmål. Underviser holder foredrag

23 : 23KSS 17.06.2002 Eksempel 2: Seminar-forløb Netstøttet undervisning og kommunikation De studerende kommenterer hinandens indlæg/fremlæggelse – evt. sparring De studerende (evt. i grupper) forholder sig til materialer, søger evt. mere information – og kommer med indlæg/fremlægger i forhold til temaet og læst litteratur Igangsættende oplæg fra underviser til tematiseret debat med udgangspunkt i emne ( case ) og relevante dele af litteraturen Underviser opsummerer og afrunder temaet i relation til litteraturen De studerende diskuterer - evt. udvalgte indlæg/fremlæggelser Casematerialer, data (digitalt), litteratur mm. De studerende læser pensum. Et almindeligt forløb: Undervisnings-seance Tidsforløb 2-3 uger

24 : 24KSS 17.06.2002 Eksempel 3: Gruppe-opgave/projekt Netbaseret undervisning og kommunikation Definition af gruppens projekt eller opgave, rollefordeling ("ordstyrer", "referent", "researcher",…), deadlines,… Gruppediskussioner (indlæg) i forhold til de definerede opgaver og projektets aktuelle status. Opsamling og "udlæg" til opponent-gruppe. Spørgsmål som ønskes diskuteret Intern debat om egen opponering. Afrunding og opsamling på egen opponering Vejleder er aktiv i forhold til aftalte deadlines. Opsamling og "udlæg" til vejleder. Materialer fra anden gruppe Fremlæggelse, opponering, diskussion af projektets status, fornyet rollefordeling osv. Evt. vejledning fra underviser.

25 : 25KSS 17.06.2002 Undervisningskultur  Planlægning, struktur  Disciplin: frekvens, deadlines  Ledelsesansvar  Hurtig respons  Skriftlig præcision  Skriftlig aktivitet

26 : 26KSS 17.06.2002

27 : 27KSS 17.06.2002 www.mcc.ruc.dk www.cncl.ruc.dk www.ruc.dk/~robin Links


Download ppt ": 2KSS 17.06.2002 Lærerroller i det virtuelle læringsmiljø Robin Cheesman 17. juni 2002 Københavns Socialpædagogiske Seminarium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google