Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Transportvaneundersøgelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Transportvaneundersøgelsen"— Præsentationens transcript:

1 Transportvaneundersøgelsen
4. september 2014 Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

2 Hvad er Transportvaneundersøgelsen?
En unik datakilde: Metoden er at spørge tilfældigt udvalgte danskere om dagen før. TU er repræsentativ både kalendermæssigt, geografisk, aldersmæssigt etc. 365 dage pr år, hele landet, år TU er unik I international sammenhæng Tidshorisont, datamængder, … I dansk sammenhæng ved at være ”eneste” kilde til bla: Gang/cykelture Turformål Sammenhæng mellem transport og person Alle transportarter opgøres efter samme principper 4. september 2014

3 Hvordan samler vi data? TU samples via det Danske Folkeregister (CPR)
stratifikation efter køn, alder og geografi efterfølgende søgning efter telefonnumre Hver respondent tildeles en tilfældig dato, ”dag0” TU er en kombination af internet (20%) og telefon (80%) TU gennemføres helt kontinuerligt alle årets 365 dage, alle dage siden 12. maj 2006 mulighed for internetinterview er 24 timer, 365 dage om året telefoninterview gennemføres alle dage, altid med ”dagen før” 2 undtagelser 24. og 31. december: ingen interview efter kl Svarprocent ligger generelt omkring 60% 4. september 2014

4 Det spørger vi om Spørgeskema Arbejds-plads Øvrige husstand
Generelt om transport-muligheder Socio-økonomi Ejerskab af: Cykel Bus/togkort Kørekort År for erhvervelse Delebil Handikap Biler til rådighed i husstanden: Årgang Brændstof Ejerskab Boligadresse Fødeår Køn Primær beskæftigelse Uddannelse Indkomst Boligtype Øvrige husstand Relation Arbejds-plads Adresse Offentlig/privat Arbejdstimer Mulighed for hjemmearbejde Generelt om transport til hoved-beskæftigelse Sædvanlige daglige udgangspunkt Antal pendlerdage per uge Parkeringsforhold Tur-dagbog Afgangstid Destination Formål Antal medrejsende Transportmidler med længde og tid Fører/passager Kollektiv rejser Ventetid (Bus) linje Fra/til (tog) station Billettype/pris Erhvervs-transport 2 efterfølgende stop med erhvervstransport -> ny side om erhvervs-transport Internatio-nale rejser Supplerende spørgsmål om grænseovergange og formål i udlandet 4 4. september 2014

5 Hvordan samler vi data? TU har en lang forhistorie
Enkelstående undersøgelser er gennemført i 1975, 1981 og 1986 Fra 1992 er undersøgelsen gennemført årligt, dog med pause i I perioden siden 1992 er foretaget ca interviews Med registrering af transportadfærden på næsten enkeltture Undersøgelsens kerne er stort set uforandret siden 1992, dog med løbende ændringer og forbedringer Først fra ca er der præcis geografisk fastlæggelse af tures start- og slutpunkter 4. september 2014

6 Organisering Parterne bag TU: Transportministeriet Vejdirektoratet
Trafikstyrelsen Movia Danske Regioner Rådet for Sikker Trafik Region Hovedstaden Dansk Industri DTU Transport 23 kommuner - dækkende omkring 50% af Danmarks befolkning (Albertslund, Ballerup, Billund, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, Herning, Hjørring, Kolding,  København, Middelfart, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus) Projektledelse, databehandling og kvalitet: DTU Transport Praktisk interviewarbejde: Epinion Budget = ca. 2½ mio. kr./år 4. september 2014

7 Disproportional sampling
Antal interview per år Landstrafikmodellen Oversampling Aalborg Disproportional sampling ”Normalt” niveau: ca pr år 2. september 2014

8 Interviewfrekvens Kommuneniveau Oversampling Aalborg 4. september 2014

9 I alt interview Eller næsten ture 4. september 2014

10 Trafikarbejde Kommuneniveau
Trafikarbejde (fører af personbil og varebil), personer bosiddende i Næstved Kommune År Km per dag Km per år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Regionaliseret trafikarbejde kan blandt andet benyttes til kommunens CO2 regnskab og til trafiksikkerhedsberegninger. 4. september 2014

11 Børns transport i Næstved kommune
Børn (< 18 år) bosiddende i Næstved Kommune. Ture til uddannelse og fritid fordelt på primærtransportmiddel 4. september 2014

12 Hvem handler ind i Roskilde?
Andel af indkøbsture Cykel 13% Fører af andet motorkøretøj 1% Gang 20% Kollektiv bus 3% Personbil passager Personbilfører 48% Tog 10% 4. september 2014

13 Cykling i Roskilde Alle ture
Cykelandel af ture med start eller slut i Roskilde Kommune Alle ture Korte ture (< 5 km) Andel af km Andel af ture 3% 12% 25% 21% Personer bosiddende i Roskilde (danskere år) cykler i gennemsnit 1,5 km per person per dag

14 Pendling 4. september 2014

15 Begrænsninger og muligheder
TU er en stikprøveundersøgelse, så datagrundlag skal altid overvejes Men med velvalgt metode kan man nå langt endda Gruppere over år, kommuner m.m. Udviklingstendenser skal behandles varsomt, især år til år Mulighed for at købe ekstra interviews i et udvalgt område Mulighed for at bruge TU-spørgeskemaet til specialundersøgelser i en særlig målgruppe (webinterviews) 4. september 2014

16 Hvad får man som TU-partner?
Normalt medlemskab Fuld adgang til datasæt (normalt nye data 2 x pr. år) Teknisk support i en startfase Introkursus Mulighed for standardrapporter på regions-/kommuneniveau Plads i Brugergruppe = indflydelse på undersøgelsen Bindingsperiode min. 2 år Data må bruges til egne analyser og rapporter m.m. Data må videregives til konsulent mhp. konkret opgaveløsning Detaildata må ikke offentliggøres elektronisk eller lign. uden aftale 4. september 2014

17 ?


Download ppt "Transportvaneundersøgelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google