Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aarhus School of Business, ASB DEFF styregruppemøde 16. marts 2006 Tove Bang Fra ASB strategi til DEFF indsatsområder 2006 - 09.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aarhus School of Business, ASB DEFF styregruppemøde 16. marts 2006 Tove Bang Fra ASB strategi til DEFF indsatsområder 2006 - 09."— Præsentationens transcript:

1 Aarhus School of Business, ASB DEFF styregruppemøde 16. marts 2006 Tove Bang Fra ASB strategi til DEFF indsatsområder 2006 - 09

2 Aarhus School of Business, ASB Ét af 12 universiteter i Danmark Nationalt universitet - agerer på internationalt uddannelsesmarked EQUIS akkrediteret, dvs. -blandt de bedste business schools i verden -blandt de 5 største akkrediterede business schools i Europa Facts:485 fastansatte medarb. Heraf 260 VIP 2.750 BA studerende, 7% internationale 2.500 Kandidatstuderende, 20% internationale 1.000 HD 115 Masterstuderende

3 Aarhus School of Business, ASB ASB’s organisering

4 Aarhus School of Business, ASB

5

6 ASB Bibliotekets indsatsområder 2006-09 U1Horisontal / vertikal formidling U2Integration mellem bibliotek og uddannelse U3Kvalitetsmåling og benchmarking af forskningen U4Digitale rettigheder U5Videnkapital / Institutional Repository (IR)

7 Aarhus School of Business, ASB U1 Horisontal -> vertikal integration National (DEFF) strategi Valg og implementering af ”Federated Search” system Integration mellem LMS og services/portaler (forskning,matrikel m.m.) Adgangsstyring (licenser, læringsobjekter) Shared services. Kortlægning og implementering Lokal (ASB) indsats Afdækning og opfølgning på - ”Projekt sømløse” - ”Projekt Brugernes forventninger” Test af samsøgningsværktøjer - ELIN og TDNet implementeret Adding value til ASB - Integration med CampusNet, Alumneportal m.m. - Licensudvidelser (eks. Alumne service) Shared services: Drifts- og systemsamarbejde (ASB-SB/ASB-AAA-DJH)

8 Aarhus School of Business, ASB U2 Integration mellem Bibliotek og uddannelse (jf. ASB strategi 2006-09, Uddannelse) National (DEFF) strategi Understøtte Forskningsnettets valg af LMS Gradvis etablere arkiv for læringsobjekter (eks. EduMedia) Understøtte udvikling af informationshåndterings- metoder set i sammenhæng med læring Udvikle adgangs- og rettighedsstyring Lokal (ASB) indsats Pædagogisk formidling af - undervisning i brug af trykte og elektroniske informationsressourcer - metoder til søgning (Personal Knowledge Management) Integration af biblioteksressourcer i respektive læringsmiljøer (Fagportaler, E-kompendier, CampusNet) Redskaber der understøtter læreprocessen (eks. Referencehåndtering) EU projekt (EADTU: E-move) Uddrag af ASB’s strategi for uddannelse.… … ”ASB’s overordnede mål for uddannelsesområdet er at skabe vækst, fornyelse og integreret internationalisering, at lægge vægt på læring i og kvalitets- sikring af uddannelserne samt at sikre beskæftigelsesegnetheden og imøde- komme aftagernes behov og krav til vores kandidater”…

9 Aarhus School of Business, ASB U3 Kvalitetsmåling og benchmarking af forskningen (jf. ASB strategi 2006-09, Forskning…) Regeringens oplæg vedr. målsætning for fordeling af forskningsmidler… … ” flere forskningsmidler skal i åben konkurrence om kvalitet…” … 50% (i dag ca. 35%) af forskningsmidlerne skal fordeles i åben konkurrence fra 2010…” Uddrag af ASB’s strategi for forskning … ”…ASB’s mål er fremragende forskning om virksomheders og organisationers opståen og udvikling, udtrykt ved anerkendelse og synlighed i det internationale forsknings- samfund. - Relevant og kommunikeret forskning til - virksomheder, organisationer og samfund - Forskning som grundlag for et højt, fagligt - - niveau på uddannelserne…” National (DEFF) strategi Bidrage til etablering af et ”Forskningens kvalitetsbarometer” (se: UHR’s kvalitetsmodel). Algoritme/værktøj/vægtning) Understøtte standardiserede målemetoder (Bibliometri) Standardisere værktøjer der understøtter forskningsanalyse og benchmarking (nationalt og internationalt ) Lokal (ASB) indsats Bidrage til udarbejdelse af forskningsanalyser for ASB (institutter, centre m.m.) Assistere ASB (institutter og centre) med forskningsanalyser Levere forskningsrelevansmålinger (citationsanalyser) (PURE) Afdække måle- og rapporteringsværktøjer der leverer data til årsrapport, udviklingskontrakt, benchmarking og EQUIS Brugertilfredshedsundersøgelser (LibQual )

10 Aarhus School of Business, ASB U4 Digitale rettigheder (jf. ASB strategi 2006-09, Uddannelse og forskning) Uddrag af ASB’s strategi … …”ASB’s strategi understøtter de 3 ben: forskning, uddannelse og dialog. Indsatsområde U4 understøtter de 3 områder hvad angår håndtering af digitale rettigheder. ASB’ s aktivitet skal udfolde sig i respekt for rettighedshavere og ophavsmænd på den ene side og i hensynet til frembringelse af faglitterære værker for ASB’s fagområder på den anden side…” National (DEFF) strategi Policy organ, der sikrer at ophavsretten på det digitale område ikke forbliver en barriere Fremme indgåelse af fælles aftaler med rettighedshavere (Copy- Dan). Sikre optimale aftaler Samarbejde med aktører på markedet for e-bøger, e-bogsportal, e- tidsskrifter (DBC, Infomedia, Forlæggerforeningen, Copy-Dan m.m.) Understøtte rettighedshåndtering ifm. IR. Lokal (ASB) indsats Undervisning. Indgå aftaler med rettighedshavere (Copy-Dan), der letter underviserens adgang til kommunikation via LMS (eks. billeder, eksamensopgaver, av). Indscanningsaftale ifm. e-kompendier. Forskning. Håndtering af rettigheder ifm. e-arkiv. Assistere forskere og forfattere. Afdække ASB-relevante danske og udenlandske forlag der tillader publicering af preprints Formidling. Vedligeholde FAQ/website om ophavsret. Workshops, bl.a. adjunkt-pædagogikum sammen med Juridisk Institut, ASB.

11 Aarhus School of Business, ASB U5 Videnkapital / Institutional Repository (jf. ASB strategi 2006-09, Forskning) Fra ASB’s strategi for forskning… ”…ASB’s mål er fremragende forskning om virksomheders og organisationers opståen og udvikling, udtrykt ved anerkendelse og synlighed i det internationale forskningssamfund - Relevant og kommunikeret forskning til virksomheder, - - organisationer og samfund - Forskning som grundlag for et højt, fagligt niveau på --- - uddannelserne - Engageret undervisning og kontinuerlig, faglig udvikling - for de studerende…” ”… ASB Biblioteket stiller et system til forskningsregistrering til rådighed for forskerne på ASB (PURE). Der opbygges et elektronisk arkiv baseret på åbne standarder for dataudveksling(OAI)… … Biblioteket bidrager til det nationale standardiserings- … og koordineringsarbejde indenfor dette felt… … Data høstes af Den Danske Forskningsdatabase … (DDF)…” National (DEFF) strategi DDF i drift. Større synlighed eller afvikling! IR – langtidsbevaringsaspekt Beslutning om OIO.XLM standard (opbevarings- og udvekslingsformat) Lokal (ASB) indsats Nationalt PURE udviklingssamarbejde Standardiserede publikationskategorier (RK nøgletalsprojekt) Research@asb. Videreudvikling Research@asb~ ASB repository (IR) Research@asb~ ASB experts ~ ASB syllabus ~ ASB thesis/Ph.d.

12 Aarhus School of Business, ASB Videndeling og anbefalet håndtering af DEFF projekter

13 Aarhus School of Business, ASB ASB Biblioteket Strategisk fokusering 2006 - 09 ASB Biblioteket prioriterer - medvirken i interne og eksterne udviklingsprojekter (eks. DEFF, RK, EU) der naturligt bidrager til at værdiforøge ASB’s udviklings- og indsatsområder - udviklingsprojekter der kan indlejres i et af bibliotekets strategiske indsatsområder (U1-U5) og bidrage til udvikling af disse Biblioteket er ASB’s partner og leverer det, som er vigtigt for ASB!

14 Aarhus School of Business, ASB

15 ASB Bibliotek organisation


Download ppt "Aarhus School of Business, ASB DEFF styregruppemøde 16. marts 2006 Tove Bang Fra ASB strategi til DEFF indsatsområder 2006 - 09."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google