Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne Centrene er støttet af Undervisningsministeriet i en tidsafgrænset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne Centrene er støttet af Undervisningsministeriet i en tidsafgrænset."— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne Centrene er støttet af Undervisningsministeriet i en tidsafgrænset periode Centrene skal skabe viden og udvikling indenfor specifikke professionsområder – ’professionsforskning’ Centrene skal skabe samarbejde mellem praktikere og forskere Der er indtil nu etableret 21 nationale videncentre, fx Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE), Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND), Nationalt Videncenter for Læsning

3 Hvorfor et nationalt videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning? STORT POLITISK FOKUS PÅ VEJLEDNING: Vejledningsreformen: Professionalisering Velfærdskommissionens anbefalinger Globaliseringsrådets anbefalinger Trepartsudvalgets anbefalinger Nye vejlederuddannelser Nye love om vejledning, modelkommuneforsøg mv.

4 Formålet med VUE •At indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden og dokumentation om vejledning i uddannelse i form af kortlægningsprojekter, udviklingsprojekter og samarbejde med forskere og praktikere •At styrke vejledning i relation til erhverv og arbejdsmarked •At imødekomme aftagernes videns- og udviklingsbehov •At bidrage til udvikling af vejlederprofessionen og vejlederuddannelsen •At understøtte et fleksibelt uddannelsessystem med reduceret frafald •At formidle og dele viden i form af hjemmeside, efteruddannelsesprojekter, publikationer, konferencer og arrangementer •At koordinere og skabe netværksaktiviteter

5 VUE er etableret af CVU Midt-Vest, JCVU og CVU Storkøbenhavn VUE’s samarbejdspartnere DPU, UBC i Canada, DEL, S&E, CVU vita, CVU Vest, CVU Sønderjylland, og en række UU-er, Studievalgscentre, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

6 VUE’s organisationsstruktur STYREGRUPPE Udviklingscheferne fra CVU Midt-Vest, JCVU og CVU Storkøbenhavn CENTERLEDER Carla Tønder Jessing Nationalt referencepanel DRIFTSGRUPPE Karen Paaske Lene Poulsen Solveig Brander CVU Midt-Vest CVU Storkøbenhavn JCVU Projektledere Projektmedarbejdere 16 udviklings-, undersøgelses- og forsknings- projekter EU-projektet ACCED Nye projekter

7 Indsatsområder og projekter i VUE Vejledning i grundskolen Projekt: Kvalitetsudvikling af §9 stk.5/brobygningsforløb Projekt: Forældreinddragelse i UU-ernes vejledning Projekt: Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer Vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Projekt: Identifikation af unge med særlige behov Projekt: Vejledning af unge med særlige behov Gennemførelsesvejledning i ungdomsuddannelser og overgangsvejledning til videregående uddannelser Projekt: Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Projekt: Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledning Projekt: Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelser Gennemførelses- og udslusningsvejledning i de videregående uddannelser Projekt: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er Projekt: Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund i de pædagogiske uddannelser Vejledning af voksne om uddannelse og erhverv Projekt: Strategi for information om VEU-systemet Projekt: Strategier for karrierevejledning Projekt: Realkompetencevurdering og – anerkendelse Videreudvikling af vejlederuddannelsen Projekt: Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og mentorkompetencer Tværgående udviklingstemaer i vejledning Projekt: Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn Projekt: Udvikling af kommunal vejledningsstrategi

8 Hvor er VUE lige nu – april 2007? Centrets organisation er etableret med videncenterleder, sekretariat, driftsgruppe, styregruppe og referencepanel Der er dannet 16 projektgrupper på tværs af konsortiets CVU-er og samarbejdspartnere 12 projekter er påbegyndt i nov. 2006 og jan. 2007 – 4 påbegyndes i august 2007 Der er pt 28 projektmedarbejdere i VUE Der er indgået aftaler om samarbejde med eksterne parter, og der er hyppig kontakt til praksisaktører/-organisationer VUE har deltaget med oplæg på en række konferencer VUE indgår i netværk med 2 andre nationale videncentre Nye opgaver: UVM, EU-LLL-programmet Formidling: Hjemmeside www.vejledning.net, informationsfolder, artikler og nyhedsbrev (juni 07)www.vejledning.net

9


Download ppt "Hvad er et nationalt videncenter? Centrene er knyttet til CVU-erne/professionshøjskolerne Centrene er støttet af Undervisningsministeriet i en tidsafgrænset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google