Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Vi udvikler os sammen med dig Møde med Sønderjyske folketingspolitikere Af Anders Andersen, Udviklings- og rådgivningschef i LandboSyd Temaer: Biogas.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Vi udvikler os sammen med dig Møde med Sønderjyske folketingspolitikere Af Anders Andersen, Udviklings- og rådgivningschef i LandboSyd Temaer: Biogas."— Præsentationens transcript:

1 - Vi udvikler os sammen med dig Møde med Sønderjyske folketingspolitikere Af Anders Andersen, Udviklings- og rådgivningschef i LandboSyd Temaer: Biogas Landbrugets rammebetingelser

2 - Vi udvikler os sammen med dig Landbrugets krise - årsager Lave afregningspriser/dårligt bytteforhold på produkter Højere lånemarginaler Kreditopstramning Strammere kreditpolitik Lånegrænser Bobleeffekt – og den psykologiske markedseffekt Grøn vækst Vand- og naturplaner Efterafgrøder Bremmer Pesticidafgifter Miljøgodkendelsesordning

3 - Vi udvikler os sammen med dig Miljøteknologi – skal udviklingen ligge i DK?

4 - Vi udvikler os sammen med dig Anlæg ved Sønderborg Placering ud fra en kørselsradius på 14 km fra anlæggene. Figur Viser opland h.h.v. for placering i Blans og Glansager, hvorfra tilgængelig husdyr- gødning fremskaffes. Radius på 7 og 14 km omkring hvert anlæg.

5 - Vi udvikler os sammen med dig Økonomisk resultat – årligt Resultat uden majs ved 4 kr./Nm 3 metan og uden behandlingsgebyr- 3.546 t kr. Balanceprisen for gas i forhold til elprisen på 77,2 øre er ca. 3,60 kr./Nm 3 metan Behandlingsgebyr 3 kr./ton og gassalg- 3.018 t kr. Krav til gaspris 5,80 kr./Nm 3 metan Kun svinegylle (181.500 t)- 4.888 t kr. Krav til gaspris 7,95 kr./Nm 3 metan, elpris 1,60 kr./kWh Kun kvæggylle (181.500 t)- 2.890 t kr. Krav til gaspris 5,70 kr. Nm 3 metan, elpris 1,20 kr./kWh

6 - Vi udvikler os sammen med dig Sønderjyske ønsker til energiforlig  Der skal være økonomi i biogas for landmændene  Prisen på gassen holder vi os til Landbrug og Fødevares samt brancheforeningens melding om 1,15kr/kWh eller 5,15 kr pr Nm3 metan  Vi ønsker et bredt forlig, og et forlig der garanterer prisen i mere end 3 år, da det jo er anlæg med 20 år afskrivning vi skal bygge  Den afgiftsmæssige og tilskudsmæssige ligestilling af gas til naturgasnettet og til kraftvarme skal implementeres  Vores interesse er tilskud til den løbende produktion og mindre til etablering

7 - Vi udvikler os sammen med dig Den nye Tyske EEG 2012 ( Erneuerbare Ernergien Gesetzes) 25 eurocent = 1,87 kr. Kilde: nyeste udgave af TopAgrar

8 - Vi udvikler os sammen med dig Husdyrtæthed i forhold til nabolande Slesvig-HolstenNiedersachsenHollandDanmark Dyretæthed/Ha0,701,121,770,82 Harmoniregler normal170 kg N 140 kg N Kilde: Statistisches Bundesamt 2010 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark, Miljø- og fødevareministeriet 2011 Lokal svineejendom i Tyskland + 75 kg N/ha Lokal kvægejendom i Tyskland + 100 kg N/ha Gødningsregler – nord og syd for grænsen, konkret beregnet

9 - Vi udvikler os sammen med dig Tiltag i Grøn vækst 2.0  Analysearbejde om vandplanernes konsekvenser for beskæftigelsen og udviklingsmuligheder i visse egne af landet  Sammenligne rammevilkår med nabolande  Forenkling af husdyrgodkendelsesordning  Miljøgodkendelse alene omfatte anlægget Erhvervet har ventet på udmøntning heraf siden 9. april 2010 - hvad sker der med ovenstående?

10 - Vi udvikler os sammen med dig Rammebetingelser Miljøgodkendelsesordningen Miljøgodkendelsesordningen – implementer husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger Klagesystem - et opgør Enkel og effektiv sagsbehandling. Klare tidsfrister – kommuner skal ikke kunne ”sylte” sager Ensretning af generelle rammevilkår ift. Tyskland Kvælstofkrav og normer Krav til efterafgrøder Pesticidanvendelse og afgifter Vedtagelse af vand- og naturplaner skal afvente fagligt analysearbejde og sammenligning af rammevilkår!


Download ppt "- Vi udvikler os sammen med dig Møde med Sønderjyske folketingspolitikere Af Anders Andersen, Udviklings- og rådgivningschef i LandboSyd Temaer: Biogas."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google