Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes nye opgaver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes nye opgaver"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes nye opgaver
Direktør Martha Labansen, KANUKOKA

2 Hvorfor strukturreform af den offentlige sektor?
For stor og for tung administration. Behov for omfordeling af opgaver mellem Selvstyret og kommunerne. Behov for bedre og mere effektiv borgerbetjening. Behov for et mere indholdsrigt lokaldemokrati.

3 Strukturudvalgets anbefalinger
Selvstyret skal først og fremmest varetage lovgivnings- og tilsynsopgaver. Kommunerne får langt flere drifts- og anlægsmæssige opgaver. Kommunerne må sammenlægges i større enheder for at kunne løse den forøgede opgavemængde. Bred politisk enighed om disse mål

4 Økonomiske konsekvenser
Der kan flyttes opgaver til omkring 1 mia. kr. fra Selvstyret til kommunerne (en forudsæt-ning for kommunernes positive deltagelse i reformen). Ved reformen skal der investeres i personaleudvikling og fælles IT-løsninger. Der kan på sigt opnås rationaliserings-gevinster på omkring 200 mio. kr. årligt. Udgiftsstigning i indkøringsfasen.

5 Økonomiske konsekvenser
uændret struktur strukturreform 1 Administration mia.kr.

6 Skatteområdet centraliseret
Skatte- og inkassoområdet varetages i dag af Selvstyret alene. Formål: Bedre service og højnelse af retssikkerheden. Flere skatteindtægter og større inddrivelse af restancer. Færre udgifter til administration.

7 Sundhedsvæsenet forbliver i Selvstyret
Specialisering af sundhedspersonalet kan sikres og forbedres. MEN det anbefales, at alkoholbehandling, sundhedspleje og hjemmesygepleje samt dele af forebyggelsen overdrages til kommunerne.

8 Erhvervsmæssige tilskudsordninger forbliver i Selvstyret
Direkte tilskud til erhverv er ikke nogen kommunal opgave. Ved at skabe bedre rammebetingelser, kan kommunerne fremme erhvervsudviklingen.

9 Uddannelsesområdet forbliver i Selvstyret
Uddannelsesinstitutioner har landsdækkende formål. MEN det anbefales, at kollegier, anlæg af folkeskoler, PPR, lokale erhvervsskoler og efterskoleophold overdrages til kommunerne.

10 Socialområdet overdrages til kommunerne
Større faglige miljøer vil fremme en mere professionel sagsbehandling og vejledning. Mindre administration og større gennemskuelighed opnås. Døgninstitutioner og handicap-området overdrages til kommunerne.

11 Servicekontrakter overdrages til kommunerne
Forhandling af tilskud til vareforsyning skibstrafik lufttrafik overdrages til kommunerne.

12 Forventet overtagelse pr. 1. juli 2010
Handicapforsorg Psykologisk-pædagogisk rådgivning Vidtgående specialundervisning Melding fra Naalakkersuisut den 5. marts 2010: Vi beholder døgninstitutionerne indtil videre


Download ppt "Kommunernes nye opgaver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google