Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læs og skriv webtekster Digital formidling af offentlig borgerservice, kursusnr. 45853.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læs og skriv webtekster Digital formidling af offentlig borgerservice, kursusnr. 45853."— Præsentationens transcript:

1 Læs og skriv webtekster Digital formidling af offentlig borgerservice, kursusnr. 45853

2 Webtekster - hvordan læser vi? - hvordan skriver vi?

3 At læse på en skærm Man læser 25 % langsommere på en skærm end på papir! (Kilde: UNI-C) Man skimmer hjemmesiderne – lad budskabet træde tydeligt frem! Man er tilbøjelige til at skippe lange og uoverskuelige tekster – gør det kort! Man læser ikke fra top til bund – hvert afsnit skal kunne stå for sig selv! Man læser i afsnit – uden om begyndelse og slutning

4 Tænk over hvem der er målgruppe for den enkelte tekst – og skriv til dem Identificer budskabet i din tekst, og gør det tydeligt fra begyndelsen Fortæl historien i overskrift og underoverskrift Skriv korte tekster Del teksten op i små historier med overskrifter til hvert enkelt afsnit Gode råd om tekst til web-sider

5 Lav mange, sigende overskrifter Lav korte afsnit (max. 6 linier) Sæt punktummer Undgå komplicerede ord Teksten må ikke blive indforstået Gode råd om tekst til web-sider

6 Giv folk mulighed for at få mere viden Læs teksten højt Læs korrektur Undgå at bruge tidsbestemte udtryk som ”i dag”, ”sidste år” og lignende Gode råd om tekst til web-sider

7 En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold. (Man lærer så længe man lever) Kilde: Selvsving.dk Kancellistil

8 Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse (§ 71, stk. 6, 1. periode). Kilde: Grundloven Kancellistil

9 Kilde: Afmærkning af danske farvande, Farvandsvæsenet 2000 Kancellistil?

10 -er en sprogbrug som de fleste kender fra lovtekster. Ordet kommer også af "kongens kancelli" - datidens regeringskontor. Det er en sprogform der ligger meget langt fra vores talesprog, og derfor er den uvant for os - de fleste bruger deres talesprog mere end deres skriftsprog. Kancellistil er kendetegnet ved: lange sætninger (kaldes også perioder) abstrakt ordvalg brug af verbalsubstantiver (-ing, -else) brug af verbaladjektiver forvægt i sætninger, så verbet kommer langt henne i sætningen sammensatte ord Kilde: Elkan.dk Kancellistil

11 Gode råd om netsprog Skriv konkret – ikke abstrakt Brug præcist talesprog Undgå passivformen (-s). Brug du eller man Undgå for mange ord med endelser som -ing, -else, -hed og -ion

12 Undgå indforstået fagsprog – forklar nødvendige fagudtryk Undgå interne forkortelser Brug kun alment kendte ord Undgå forældede udtryk, fx ”hidrøre” Gode råd om netsprog

13 Undgå papirord, fx ”således”, ”såfremt” og ”angående” Undgå lange ord Gode råd om netsprog

14 Gode råd om links Links er et redskab for dine læsere - men For mange links kan få læseren til at fare vild Fokusér på links som er relevante for de vigtigste brugere Overvej om du vil medtage links der er relevante for andre grupper

15 Lad først budskabet træde frem, og lav henvisningerne bagefter Link efter en sætning – ikke midt i en sætning Gør opmærksom på, hvor linket fører hen Hvis du linker til eksterne sider, check troværdighed Gode råd om links


Download ppt "Læs og skriv webtekster Digital formidling af offentlig borgerservice, kursusnr. 45853."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google