Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstformidling på Internettet E 2003

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstformidling på Internettet E 2003"— Præsentationens transcript:

1 Tekstformidling på Internettet E 2003
Guidelines for formidlingen (det gode sprog) Session 12 (19/11/03) Tekstformidling på Internettet E 2003

2 Tekstformidling på Internettet E 2003
Hvad er godt sprog? Godt sprog: = varieret, levende, klart, illustrativt, personligt, originalt Godt sprog på nettet = godt sprog + ekstra hensyn! Tekstformidling på Internettet E 2003

3 Tekstformidling på Internettet E 2003
Det gode sprog Korrekt sprog Læservenligt sprog Kortfattet sprog Klart sprog Imødekommende sprog + Skanbart sprog Uafhængigt sprog } Kock Nielsen, McGovern, Klastrup, Tosca, mfl. } Tekstformidling på Internettet E 2003

4 Tekstformidling på Internettet E 2003
Korrekt sprog Korrekt stavning (mer polliti på gadene) Korrekt grammatik/syntax (jeg køre får stærkt, indenfor/inden for) Korrekt brug af vendinger (ideomatik) (Nu er dyre råd gode, Så må du bare op på kamelen igen) Tekstformidling på Internettet E 2003

5 Tekstformidling på Internettet E 2003
Læservenligt sprog Læselighed og læsbarhed! - danske ord i stedet for fremmedord eller engelske ord - ingen akronymer (ITU, IKT) - enkelt opbyggede sætninger (indskud) - font, linjeafstand, layout, brug af farver osv. - ”niveauopdel” sproget: jo flere læsere, jo mere læsevenligt skal det være Skriv fx hellere: "De mangler, der er beskrevet i det foregående, og som ofte forekommer,..." end:  "De i det forannævnte ofte forekommende mangler…" Tekstformidling på Internettet E 2003

6 Tekstformidling på Internettet E 2003
Kortfattet sprog Fjern irrelevant stof (væsentlighedskriterier) Fjern lange sætninger (eller sæt lige et punktum til!) Fjern unødvendige ord og dobbeltkonfekt (adjektiver, passiver) Erstat lange ord med kort (”anvendelse”/”brug”) Tekstformidling på Internettet E 2003

7 Tekstformidling på Internettet E 2003
Undgå papirord Talesprog Papirsprog på den måde/derfor således hvis såfremt om angående holde/betale afholde denne nærværende Tekstformidling på Internettet E 2003

8 Tekstformidling på Internettet E 2003
Imødekommende sprog undgå at virke indforstået (”visitere” - ”implementere”) undgå fagjargon (npc’er og dårlige mobs ødelægger gameplayet) undgå at tage viden for givet undgå kancellisprog undgå at virke ”reklameagtig”, proganderende Tekstformidling på Internettet E 2003

9 Tekstformidling på Internettet E 2003
Klart sprog ”Klart sprog er ikke et spørgsmål om at forsimple indholdet, men om at finde en sproglig fremstilling der uanset indholdets sværhedsgrad gør indholdet så let som muligt at forstå” Du vælger ud, ikke læseren Konsekvens i begreber og forklaringsmodeller “Struktursignaler” (afsnit, mellemrubrikker, forbindelsesord) Op mod 60% af mændene holdt op med at ryge, mens smøgerne kun blev druppet af under halvdelen af de kvindelige deltagere. På den ene side…. Og den anden side kommer aldrig! Først og fremmest (men dernæst så hvad?) Tekstformidling på Internettet E 2003

10 Dårligt Sprog - eksempler
Dobbeltkonfekt "Jeg kom sammen med en blondine, og det er rigtigt, hvad man siger: hun havde sgu ikke nogen særlig høj IQ-kvotient"  Ukorrekt sprogbrug "Jeg har en god huskkommelse"  Ideomatik “Tiden har vist, at naturen ikke sletter alle spor, og at sand skepsis over for "ufarlige" sprøjtemidler etc. er på sin plads". (De Radikale) Tekstformidling på Internettet E 2003

11 Dårligt sprog - eksempler
Kancellisprog Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter. Hvilket ordsprog dækker denne formulering over?   Tekstformidling på Internettet E 2003

12 Tekstformidling på Internettet E 2003
Skanbart sprog Dækkende overskrift Tekst der ikke fylder meget mere end en skærmside Opdelt i mange små bidder Mange underoverskrifter, der fortæller om tekstens indhold (og derfor ikke er for smarte) Ledeord med fed, anden farve el. lign Tekstformidling på Internettet E 2003

13 Tekstformidling på Internettet E 2003
Uafhængigt sprog Man skal kunne komme til teksten mange steder fra: Derfor skal det fremgå hvilken kontekst den enkelte tekst optræder i Man skal undgå at henvise til tekst der findes andre steder Man kan, som udgangspunkt, ikke tage for givet at læser har viden fra andre steder på sitet (navigation og links kan afhjælpe dette) Tekstformidling på Internettet E 2003

14 Tekstformidling på Internettet E 2003
Det gode websprog Har selvfølgelig mange træk tilfælles med det gode sprog på tryk - men kan måske ikke altid være så elegant eller kreativ af hensyn til behov for orientering Midt mellem talesprog og skriftsprog Forankring tid/sted + Er I flere der skriver til samme site, er det måske en god ide med en sprogpolitik (TDC) Som telefonsamtalen (minus papirord, uformel, ligefremt) Tekstformidling på Internettet E 2003

15 Tekstformidling på Internettet E 2003
Test din tekst - LOPNING Tæl antal lange ord pr. sætning (ord på syv bogstaver eller mere) Divider med antal sætninger Tal, forkortelser og tegn tæller som ord (længden af deres udtale) En god nettekst bør holde sig under 4! LÆS DIN TEKST HØJT FOR DIG SELV ELLER ANDRE! Tekstformidling på Internettet E 2003


Download ppt "Tekstformidling på Internettet E 2003"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google