Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effektivitet, kvalitet og udvikling i daglig drift Konference om tværprofessionelle uddannelsesperspektiver Professionshøjskolerne, Aarhus 22. maj 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effektivitet, kvalitet og udvikling i daglig drift Konference om tværprofessionelle uddannelsesperspektiver Professionshøjskolerne, Aarhus 22. maj 2012."— Præsentationens transcript:

1 Effektivitet, kvalitet og udvikling i daglig drift Konference om tværprofessionelle uddannelsesperspektiver Professionshøjskolerne, Aarhus 22. maj 2012

2 Indhold Tværprofessionelle vækstoner – Eksempler: indskoling, underretninger, ungeindsatser Barrierer og åbninger Kompetencebehov – professionshøjskolernes rolle

3 Tværprofessionelle vækstzoner Dagtilbud Folkeskole Ungdoms- uddannelser Social forebyggelse og behandling Indskoling Under- retninger Under- retninger Unge- indsatser Unge- indsatser Eksempler

4 Mod et alsidigt lærings- begreb? Indskoling Pædagoger Lærere Fastlåste fagsyn og falske dikotomier Relations- vs. fagfokus Leg vs. “undervisning” Fastlåste fagsyn og falske dikotomier Relations- vs. fagfokus Leg vs. “undervisning” Fra konflikt til synergi Helhed og sammenhæng i læringsforløb: børnemiljøer Gensidig afsmitning mellem dagtilbud og skole Deltagelsesmuligheder til flere børn Fra konflikt til synergi Helhed og sammenhæng i læringsforløb: børnemiljøer Gensidig afsmitning mellem dagtilbud og skole Deltagelsesmuligheder til flere børn

5 Mod en ny og tættere dialog Under- retninger Under- retninger Pædagoger/ lærere Pædagoger/ lærere Social- rådgivere Social- rådgivere Fastlåste fagsyn og falske dikotomier Handling vs. formel retssikkerhed Pædagogisk kultur vs. myndighedskultur Fastlåste fagsyn og falske dikotomier Handling vs. formel retssikkerhed Pædagogisk kultur vs. myndighedskultur Fra konflikt til synergi Dialog og handlefællesskab Skolesocialrådgivere Fra konflikt til synergi Dialog og handlefællesskab Skolesocialrådgivere

6 Mod en ny ungdomspædagogik? Unge- indsatser Unge- indsatser “Uddannnelses- verdenen” “Uddannnelses- verdenen” “Beskæftigelses- verdenen” “Beskæftigelses- verdenen” Dannelse vs. matchgrupper/beskæftigelsesfokus Empowerment vs. kontrol/sanktioner Dannelse vs. matchgrupper/beskæftigelsesfokus Empowerment vs. kontrol/sanktioner Fra konflikt til synergi Nye ungestrategier – tværgående arbejdsformer Fra konflikt til synergi Nye ungestrategier – tværgående arbejdsformer “Behandler- verdenen” “Behandler- verdenen” “Kulturverdenen”

7 Barrierer og åbninger Barrierer – Fastlåste fagsyn – Professionshierarki/positionsbeskyttelse – Konserverende strukturer: regulering, budgetter, organisering Åbninger – Erkendelse af nødvendighed: forebyggelse og inklusion kræver tværprofessionelt samarbejde – Stærkere faglig bevidstgørelse/professionel modenhed – Tværgående metodeprogrammer/arbejdsformer (De Utrolige År, LP, PALS etc.) Lærer de det hos jer?

8 Kompetencebehov Faglighed – Tværprofessionel åbenhed forudsætter faglig forankring og selvbevidsthed Refleksivitet – Kunne danne begreber med afsæt i praksisfeltets dilemmaer Tværprofessionel åbenhed – Kunne bringe egen faglighed på spil i tværprofessionelt møde Professionshøjskoler – Stærke enkelt-fagligheder – Tværgående praksisfelter/ Tværprofessionelle laboratorier – Refleksionsmiljøer


Download ppt "Effektivitet, kvalitet og udvikling i daglig drift Konference om tværprofessionelle uddannelsesperspektiver Professionshøjskolerne, Aarhus 22. maj 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google