Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi som forandrings- skabende dialog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi som forandrings- skabende dialog"— Præsentationens transcript:

1 Strategi som forandrings- skabende dialog
Ledelsesinternat i PSH 26. september 2012

2 Indhold Hvad skal de studerende kunne? Hvad skal strategien kunne?
Tendenser på aftagermarkedet Hvad skal strategien kunne? Strategi som læreproces Hvad skal ledelsen kunne? Befordring af læring og forandring

3 Hvad skal de studerende kunne?
Nybrud i kommunerne: Omdefinering af velfærd – fra ret til en ydelse til ret til deltagelse (f.eks. inklusion, ressoureforløb og rehabilitering) Fornyet involvering af borgere og lokalsamfund – samproduktion/samskabelse Pædagogik og teknologi som løftestang for velfærdsinnovation Administrativ stordrift og forenkling Stram økonomisk styring

4 Hvad skal de studerende kunne?
Eksempel: Børne- og ungeområdet Dagtilbud Skole Ungdomsudd Sammenhængende udvikling af læringsmiljøer Tværfagligt samarbejde/ fælles ledelse og administration Ny-specialisering Forskningsbaserede metodeprogrammer Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling RETSSIKKERHED

5 Hvad skal de studerende kunne?
Forsknings- baseret viden Praksis- Udviklings Ikke at kende til en lang række teorier og løbe stafet over CKF’er Men at kunne danne begreber og forestillinger ud fra praksisfeltets dilemmaer. Brug for langsigtede karriere og udviklingsveje, hvor videreuddannelse ikke behøver at føre ud af professionen. Professionshøjskoler er mødesteder for vidensformerne

6 Hvad skal de studerende kunne?
Temaer: Forankret viden Systematik/refleksivitet Tværfaglighed/synergiudvikling

7 Hvad skal de studerende kunne?
Studiemiljøet: Stærke enkelt-fagligheder Tværprofessionelle miljøer & laboratorier Tæt samspil mellem undervisning og forskning Refleksionsmiljøer Fællesskab og støtte omkring de studerende Stærk ressourceøkonomi, fokus og stringens

8 Hvad skal strategien kunne?
Forandringsskabende dialog/transformative læreprocesser Foregår på tværs af delvist selvstændige læringsrum Kan sætte betingelser for læring, men ikke diktere dens indhold Ingen rationalitet – uden anerkendelse

9 Hvad skal strategien kunne?
Redskaber: Vision - Udviklingskontrakt Strategiområder Handleplaner Projekter Drift Adfærd

10 Befordrende kontekst:
Rammesætning Dialog Befordrende kontekst: Få mål + kontinuitet i læreprocesser Sproglig diversitet og dynamik Rehabilitering af mundtlighed Tillid som disciplinering Kultivering af nærvær og åbenhed

11 Hvad skal strategien kunne?
Styring Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED

12 Hvad skal strategien kunne?
Evalueringskæde Få indikatorer Stram aftestning af fælles forandringsteorier Evalueringsfællesskab Udvikling og berigelse af narrativer Aftestning gennem Modplot Udvikle kausale hypoteser ud fra narrativer Og omvendt Enkel styring – Rig dialog

13 Strategisamtalen Undersøgelsen af, hvad der kan ligge ud over
konteksten Transformativ styring: Samskabelse og synergi Reflekteret styring: Meta-styring Undersøgelse af konteksten Simpel styring: Målstyring Undersøgelse af mål, midler og resultater

14 Hvad skal ledelsen kunne?
Autonomt subjekt: Tænker og designer Objekt-gørelse: Del af “systemet” Dikotomi dybt forankret i moderne styrings- og ledelsestænkning Spærrer for dialogskabelse

15 Hvad skal ledelsen kunne?
Facillitering Rammesætning Ledelse er deltagelse Vi udvikler styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse

16 Hvad skal ledelsen kunne
Rammesætte Skabe fokus på få mål og fortællinger Fjerne distraherende faktorer Systematisk opfølgning Give tydelig og ikke-ydmygende feedback Tilpas niveauet af udfordring Facillitere Invitere - sætte nye samtaler i gang Muliggøre netværk og innovative miljøer


Download ppt "Strategi som forandrings- skabende dialog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google