Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværprofessionelt samarbejde om børn og forældre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværprofessionelt samarbejde om børn og forældre"— Præsentationens transcript:

1 Tværprofessionelt samarbejde om børn og forældre
Netværksmøde Odense den 13. november 2012

2 Indhold Nye helheder i indsatserne
Udvikling af læringsmiljøer som samskabende proces Forældre: Roller og deltagelsesmuligheder Professionalisering hånd i hånd med empowerment og lokal forankring? Ingen synergi uden demokratisk revitalisering! Perspektiver på professioner Arenaen for samarbejde

3 Nye helheder i indsatsen
Andre borgere Forældre Kamme-rater Barn Foreninger Sundhedspleje Dagtilbud Skole Ungdomsudd Fire tedenser: Sammenhængende læringsmiljøer: Lokalsamfundet som læringsmiljø Velfærd som ret til deltagelse Ledelse som jagt på synergier i samspillet mellem fagprofessionelle, forældre og civilsamfund

4 PPR, familierådgivere etc.
Samskabelse Udvikling af læringsmiljøer Forældre/ lokalsamfund Pædagoger/ lærere Specialister: PPR, familierådgivere etc. Forældre: Fra brugere til medprocucenter Pædagoger og lærere: Fra produktionsmonopol til arrangører af miljøer og samspil Specialister: Fra specialområde til entreprenører i almenområdet

5 Forældrene: Roller og deltagelsesmuligheder
Strategi Mål og principper Co-design af læringsmiljøer og ydelser Fortaler/ambassadør Kerneydelse/ Samproduktion Pædagogiske ydelser Lektiecafé, omverdenen ind på skolen, foreningsdrevet undervisning Praktisk støtte Vedligeholdelse – administration Indskyde ressourcer Støtte Sociale aktiviteter Organisere arrangementer og netværk

6 Professionalisering hånd i hånd med empowerment og forankring?
Forældrene Professionelle Strategi Mål og principper Co-design af læringsmiljøer og yelser Fortaler/ambassadør Pædagogiske ydelser Lektiecafé, omverdenen ind på skolen, foreningsdrevet undervisning Praktisk støtte Vedligeholdelse – administration Indskyde ressourcer Sociale aktiviteter Organisere arrangementer og netværk Evidensbaseret udvikling af strategi og metoder Nyt lærer-pædagog samspil Ny specialisering Stordrift/fælles enheder Nytænkning af skellet mellem undervisning og fritid

7 Ingen synergi uden demokratisk revitalisering!
Lær af de selvejende institutioner og friskoler Forældrene som stærke ressourcepersoner og fortalere MEN fordi de føler stor medindflydelse og ejerskab Forældreinddragelse er ikke en gratis omgang Forældre er ikke kun nogen, vi kan give opgaver Vi skal turde “slippe styring” og åbne for reel medindflydelse og samskabelse

8 Ingen synergi uden demokratisk revitalisering!
Eksempler Dybt samarbejde om pædagogisk strategi Participatory budgetting Co-design af tilbudsvifte på det specialpædagogiske område (inddragelse af f.eks. ADHD- og Autismeforeningen)

9 Perspektiver på professioner og deres samarbejde med hinanden og forældrene
Professionsmonopoler og interessekamp Grænsdragning, beskyttelse og samarbejde Helhed og funktionalitet Arbejdsdeling og funktionel specialisering Samskabelse og netværk Professionsidentitet opstår i samarbejdet

10 Arenaen for samarbejd Er denne modstilling en kliché?
“Standardisering”: Fælles metodeprogram og kompetenceudvikling Klar arbejdsdeling mellem forældre og professionelle Integreret ledelse Dokumentation og opfølgning “Laboratoriet”: Netværk – med forpligtelse til at udvikle ny løsning Arbejdsdeling emergerer Heterogene kompetence i spil Løsning emergerer

11 Udvikling af tværprofessionelt samarbejde
Fra konflikt til synergi Rammesætning Kollektivisering af ansvar for metoder og resultater Effektmål Fælles forståelse/vidensgrundlag Metodeprogrammer Krav om høj videnskultur Forankring i partnerskab Eksperimenteren Laboratorier/heterogene netværk Innovationsmetodologi/bedre fokus på idriftsættelse Kultivering af åbenhed og dialog


Download ppt "Tværprofessionelt samarbejde om børn og forældre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google