Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet i styringsdialog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet i styringsdialog"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitet i styringsdialog
Ledelsesseminar 24. Oktober 2012 Odsherred Kommune

2 Indhold Den kommunale ledergruppes strategiske felt
Ledelsens fælles dagsordener Hvordan møder vi kompleksiteten? Udvikle styringsdialogen Strukturer Facillitering Ledelsesfællesskabet

3 Det strategiske felt Vision og politikker Strategi: Oversættelse
ml. visioner og aftaler/projekter Effektmål Budget Resultataftaler/ strategiplaner Driftsorg. Tværgående projekter Projektorg.

4 Ledelsens fælles dagsordener
Vision og politikker Mål- og ramme- aftaler Tværgående projekter Effektmål Budget Ledelsens fælles dagsordener Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Velfærd Re-definering af velfærd Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring

5 Effektivisering og stram styring
Klima- og miljøkrise Budgetunderskud Aldrende befolkning Budgetdisciplin Hård, et-årig rammestyring: Simpel og konsekvent rammestyring, med afvikling af tidligere fleksibilitet og frihedsgrader Effekstyring NPM V2.0: Effektmål og forandringsteorier Tendens: reduktion i antallet af mål Sammenkædning af statslig og kommunal effektstyring Kobling til budgetter? Kampen om enkelhed og afbureaukratisering

6 Nytænkning af velfærd Velfærd: Fra ret til en ydelse til ret til deltagelse Tidlig indsats og inklusion på børneområdet Ressource- og uddannelsesfokus for de voksne Recovery og rehablitering for ældre og handicappede Samskabelse Opbrud i arbejdsdelingen mellem stat, marked og civilsamfund

7 Bæredygtighed, liv og vækst
Fra planlægning af fysiske strukturer til planlægning af liv Byrumplanlægning, kulturel byudvikling etc. Lokalsamfundsstrategier Gentænkning af lokalsamfund – fra geografisk centre til netværk Ændringer i skolestruktur, biblioteksdækning etc. Bæredygtighed: Klima og miljø som tværgående dimension

8 Tre styringsmæssige dagsordener
Nytænkning af kommunens ydelser og arbejdsformer under markant økonomisk pres Sætter kompleksitet og dilemmaer i bevægelse Stiller høje krav til kvalitet i styringsdialogen Rammer for liv og udvikling Bæredygtighed, liv og vækst Velfærd Re-definering af velfærd Økonomi og organisation Effektivisering og stram styring

9 Hvordan møder vi kompleksiteten
Borgere og KB Organisationen som en kæde af læringsrum Styring som samtaler, hvor vi behandler kompleksitet og skaber betingelser for hinandens læring Brugere og medarbejdere

10 Hvordan møder vi kompleksiteten?Dilemmaer på spil
Spare Dokumentationskrav Standardisering Stordrift Styringskæde Tællelighedslogik Udvikle kvalitet Afvikle bureaukrati Borgerinddragelse/empowerment Mangfoldighed/fleksibilitet Autonomi Tillidslogik Dobbeltbudskabernes retorik

11 Hvordan møder vi kompleksiteten Strategier
Oprigtighed/ åbenhed Refleksion Dekobling - hykleri Dilemma-spil Double Bind Desperate Governance Fundamentalisme

12 Hvordan møder vi kompleksiteten?
De stærke dikotomier Det autonome subjekt Abstrakte idealer Med Det selvregulerende system Virkelighed Mod Lever i fortællinger og er organiserende for borgerrelationer, samarbejde og styringsteknologier

13 Udvikle styringsdialogen Hive sig op ved håret
Udvikle styringen ved at kvalificere vores egen deltagelse

14 Udvikle styringen Bryde op i dikotomier og fastlåstheder
Subjekt/Objekt Deltagelse/interaktion Ideal/Virkelighed Kompleksitet/åbninger Med/Mod Gensidig afhængighed/anerkendelse Lær at lytte efter disse figurer Joeseph Cambpell

15 Udvikle styringsdialogen Strukturer
Færre og mere langsigtede mål – kontinuitet I læreprocesser Fair proces Tydelig og ikke-ydmygende feedback Fjerne distraherende faktorer Stabile koalitioner (skoleleder, forældre, politikere, forvaltning…)

16 Udvikle styringsdialogen Behovet for åbenhed
Være undersøgende i et dilemma Sproglig diversitet og dynamik Tillid – og disciplinering gennem tillid Kultivering af nærvær

17 Ledelse som forandringsskabende dialog
Rammesætning Få og væsentlige mål Forandringsteori Vidensbase FOKUS Facilitering Skabe samtaler Narrativer Viden-i-kontekst ÅBENHED

18 Dialog Rammesætning Hvordan kvalificerer I styringsdialogen
organisationens niveauer og læringsrum?

19 Ledelsesfællesskabet Hvordan bruger vi hinanden?
Dele kompleksitet og dilemmaer Udforske – før beslutte Se sammenhænge i ydelserne Kvalificere politiske oplæg Rammesætning Facillitering


Download ppt "Kvalitet i styringsdialog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google