Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KUU – kombineret ungdomsuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KUU – kombineret ungdomsuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 KUU – kombineret ungdomsuddannelse
Præsentation KUU – kombineret ungdomsuddannelse

2 KUU - Østsjælland Målgruppe Ansvar Institutioner & Samarbejde
Uddannelsesplan Struktur Erhvervstemaer Eksamen Alt det det småt…

3 Målgruppe Krav til målgruppen: Er motiveret for uddannelsen
Er under 25 år Har ikke en kompetencegivende ungdomsuddannelse Har afsluttet 9. eller 10 klasse eller tilsvarende Har ikke forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

4 Udviklingsproces Lov – Bekendtgørelse – Udbud af Tovholderfunktion Institutionssamarbejde –Proces – Rammer Udvikling af Uddannelse og Organisation Økonomisk model – Administrativ model Udbud Optag og Drift

5 Ansvar - Tovholderfunktion
En Institution/Skole skal være TOVHOLDER med bl.a. ansvar for: Organisering Retningslinjer Administration Indhold af elevernes samlede KUU uddannelsesforløb Samarbejdsaftaler udarbejdes Styregruppe nedsættes og deres opgaver er bl.a.: Understøtte tovholderskolen Medvirke til at skabe rammer/udvikle KUU konceptet Koordinering af iværksatte eller besluttede arbejdsopgaver/tiltag

6 Institutioner Institutioner, der udbyder: Produktionsskoler
Erhvervsuddannelser Højere forberedelseseksamen Arbejdsmarkedsuddannelser Produktionsskoler Efterskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Folkeskoler Daghøjskoler Kommunale Ungdomsskoler

7 Uddannelsesinstitutioner ØSTSJÆLLAND
EUC Sjælland, Køge Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Slagteriskolen UU Roskilde/Lejre UUV Køge Bugt Efterskoler Ungdomsskoler Højskoler Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole Produktionsskoler: Base 4000, Roskilde Greve Produktionsskole Kohinoor, Lejre Klemmenstrupgård, Køge Solrød Produktionsskole VUC, AOF og AMU SOSU Sjælland

8 Institutionssamarbejde
Institutionssamarbejdet etableres mellem lokale uddannelsesinstitutioner med én Tovholderinstitution Bygger på det brede samarbejde Fastsætter overordnet erhvervstemaer Bygger på skriftlig samarbejdsaftale mellem deltagende institutioner Udarbejde samarbejdsaftaler for forretningsgange og økonomiske forhold Fastsætter regler for optag og arbejdsgange vedr. uddannelsen lokalt Kontaktpersoner som et centralt element i det tværgående samarbejde og som anker for den enkelte elev

9 Organisering

10 Erhvervstemaer Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid
Børn, unge og ældre Service og transport Kommunikation og medier Innovation og produktudvikling Byg og bolig Motor og mekanik Miljø og genbrug Ved opstart på første uddannelsessted vil der f.eks. udbydes 3 – 4 temaer, som er fælles for hele Kombineret Ungdomsuddannelse Østsjælland – herudover 1-2 lokalt tilpasset temaer. Eksempel på fællestemaer: A) Produktion & håndværk, B) Omsorg & pædagogik, C) Handel & service, D) Ernæring & sundhed. Eksempler på lokale temaer: Turisme, kultur og fritid, Grønt/ landbrug, Miljø og genbrug, Energi, Transport

11 Uddannelsesforløbet Start først i august og først i januar
Heltidsuddannelse med mødepligt Op til 2 år i 4 semestre Fra hold til gruppe og/eller individuelt Uddannelsesplan med UU Forløbsplan med elev, KUU-kontaktperson, UU-vejleder Fag efter uddannelses- og forløbsplan: Arbejdspladskompetencer Erhvervstemaerne Sociale og personlige kompetencer Dansk, matematik - engelsk EUD-grundfag eller dele heraf Arbejds- og præsentationsfolie Forpligtende fællesskab Individuel vejledning og gruppevejledning Erhvervstræning Projekt Eksamen i 2 fag på D-niveau, samt prøve med bestået/ikke bestået

12 Struktur - Forløbsoversigt

13 Eksamen og afslutning Afstigning til ordinær uddannelse
Afstigning til job Prøve bestået/ikke bestået Præsentationsfolie Uddannelsesbevis Ikke dimittendrettigheder Job inden for forskellige erhvervstemaer som serviceassistent i f.eks.: Kultur-, handel- og servicefag Entreprenørfag Transportfag Grønne fag Kan ske undervejs Efter 4. modul

14 Økonomi Undervisningsministeriet yder driftstilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, ud fra antal årselever/cpr. nr. elever. Uddannelsen er SU berettiget.

15 Deadlines Uge 44 (?) Ult. oktober 1. december 1. februar 2015
Bekendtgørelse om KUU udstedt Udbudsmateriale offentliggøres Frist for ansøgning Svar på ansøgning Offentliggørelse af udbudsmateriale Ministeriemøde om ansøgning og procedure

16 Oversigt - Struktur og indhold i KUU
1. Del – Afklaringsforløb – 20 uger Der foretages en individuel realkompetencevurdering og udarbejdes personlige uddannelsesplaner (forløbsplaner). Undervisning, der udvikles lokalt, fx kommunikationssamarbejde og arbejdspladskompetencer. Mulighed for erhvervstræning eller forløb fx på produktionsskole, højskole eller daghøjskole. Uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, herunder dansk og matematik – der lægger vægt på holdfællesskab samt undervisning med afsæt i projekt- og værkstedskultur. Obligatoriske kompetencegivende fag: minimum begyndende dansk, der afsluttes på D-niveau efter uddannelsens 4. del. Holdfællesskab og projekt- og værkstedskultur. Individuel vejledning. 2. Del – Afklaring og almene fag – 20 uger Undervisning, der udvikles lokalt, fx kommunikation, samarbejde og arbejdspladskompetence. Erhvervstræning. Obligatoriske kompetencegivende fag: AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag eller fortsat almene fag mod D-niveau. Holdfællesskab, projekt- og værkstedkultur, stadig fundament. Individuel vejledning om Kombineret Ungdomsuddannelse eller afstigning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse. 3. Del – 20 uger Projektorientering som fælles ramme om individuelle eller gruppeorienterede forløb. Projekterne kan fx handle om ”Markedsføring af Danmark” eller ”Dansk design”. Erhvervstræning indenfor elevens beskæftigelsessigte. Obligatoriske kompetencegivende fag: AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag: 1 alment fag på D-niveau (herunder dansk og matematik). Kan evt. tilrettelægges individuelt eller i grupper med udgangspunkt i elevens niveau og foretrukne beskæftigelsesprofil. 4. Del – Udslusning – 20 uger 4. del er som udgangspunkt individuelt tilrettelagt, men nært knyttet til den enkelte elevs foretrukne beskæftigelsesprofil for at understøtte elevens overgang til arbejdsmarkedet. Erhvervstræning relateret til elevens beskæftigelsessigte. Obligatoriske kompetencegivende fag: Afslutning af 2 obligatoriske fag på D-niveau, herunder dansk som det ene fag, og fag som AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag. Individuel vejledning om overgang til beskæftigelse, samt evt. overgang til anden uddannelse.


Download ppt "KUU – kombineret ungdomsuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google