Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Roskilde Produktionsskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Roskilde Produktionsskole"— Præsentationens transcript:

1 Roskilde Produktionsskole
Adgang til en produktionsskole- (jvf. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler - uddrag): Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb. En produktionsskole kan kun optage deltagere med tilskud, når UU vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe.

2 Roskilde Produktionsskole
Roskilde Produktionsskoles linjer: Landbrugs linje Køkken linje Grafisk og medie linje Pædagogik linje IT Teknik linje Anlægs linje Teater/Musik linje Maritim linje Byggeri og service linje

3 Afklaring Hverdag på produktionsskolen: Motion Virksomhedsbesøg
Almen undervisning Sammenhold Tryghed Faglighed Produktion Praktik i virksomheder Fællesspisning Kombinationsforløb på erhvervsskoler Ekskursioner Skoleydelse Lærere/vejledere med et stort bankende hjerte: som : Lytter Hjælper Stiller krav Afklaring

4 Informationsmøde hver torsdag på Københavnsvej 133 kl. 8.15
Roskilde Produktionsskole Københavnsvej 133 Kamstrupvej 60 Museumsøen, Vikingeskibsmusseet 24 medarbejdere 95 Produktionsskoleelever 19 Skoleværkstedselever ______________________ Informationsmøde hver torsdag på Københavnsvej 133 kl. 8.15


Download ppt "Roskilde Produktionsskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google