Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Recovery-mentor projektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Recovery-mentor projektet"— Præsentationens transcript:

1 Recovery-mentor projektet 1.6.2013-31.12.2014
Lone Petersen, projektleder Merete B. Johansen, tovholder

2 Hvad er peer-støtte ”Peer-to-peer” støtte i psykiatrien:
”Støtte mod forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet –i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery”. (Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens definition, 2014)

3 Baggrund for projektet/effekt
Peer støtte/medarbejdere med brugerbaggrund kan understøtte en recovery-orienteret behandling. Indlæggelsesraterne er nedsatte for patienter der bliver behandlet på afdelinger, der har medarbejdere med brugerbaggrund ansat. Højnet selvværdsfølelse & højere socialt funktionsniveau er højere hos dem, der modtager peer støtte. Julie Repper & Tim Carter A review of the literature on peer support in mental health services. Journal of Mental Health, 2011, 20(4): Udover lavere indlæggelsestid og større følelse af håb og forøget livskvalitet hos patienten, var en yderligere effekt nedsat misbrug hos de patienter, der modtog støtte fra indsatser der inkluderede medarbejdere med brugerbaggrund. Patienter har færre depressive og psykotiske symptomer når de har modtaget behandling, der har inkluderet peer støtte. Davidson et al. Peer support among persons with severe mental illness: a review of evidence and experience. World Psychiatry 2012, 11:

4 Recovery mentorer – et pilotprojekt
Overordnet formål: at være brobyggende & håbsgivende og recovery- og brugerdeltagelsesfremmende. 3 centre: PC Frederiksberg, PC Ballerup, PC København 6 afsnit: 3 åbne og 3 lukkede afsnit 6 mentorer ansat på mlm timer/ugentligt Ansat på lige vilkår med de øvrige medarbejdere med afdelingssygeplejersken som leder Arbejdsopgaver : Individuelle samtaler, grupper undervisning, ud-af-huset funktioner, deltagelse på diverse behandlingskonferencer. Bl.a. har mentorerne en rolle i at understøtte arbejdet med patientens personlige mål, patienternes deltagelse i behandlingskonferencer, implementering af udskrivningsguiden og patientfeedback.

5 Patientevaluering Har du været glad for mødet med mentoren under din indlæggelse?

6 Patientevaluering Hvilke erfaringer hos mentoren har haft betydning for dig i jeres samtaler?

7 Patientevaluering Har du talt med mentoren mere end en gang?

8 Patientevaluering Vil du anbefale andre patienter at gøre brug af mentoren i forbindelse med en indlæggelse?

9 Personaleevaluering Hvor tilfreds er du med, at der er ansat en recovery-mentor på dit afsnit?

10 Personaleevaluering Bruger du recovery-mentoren aktivt i dit arbejde med patienterne i afsnittet?

11 Personaleevaluering Hvilke funktioner udfylder recovery-mentoren blandt personalet på dit afsnit? Generel sparring om livet som patient 67 % Deling af viden og erfaring om sygdom og indlæggelse Deling af viden om recovery, baseret på mentorens egne og andres erfaringer hermed 63 % Aflastning for personalet gennem samtaler med patienter og pårørende 53 % Formidling af viden om patienternes situation og tilstand på grundlag af mentorens samtaler med patienterne under indlæggelse 58 % Brobygger mellem patient og behandler 44 % Andet (se bilag 6) 30 %

12 Personaleevaluering Hvilke af følgende funktioner/aktiviteter hos mentoren anser du for de vigtigste i det daglige arbejde? Svarmuligheder Meget vigtig Vigtig Ikke så vigtig Mindst vigtig Samtaler med patienter 70 % 28 % 2 % 0 % Sparring med personalet 44 % 49 % 7 % Den ugentlige recovery-gruppe 53 % 35 % 5 % Mentorens synlige tilstedeværelse og tilgængelighed i miljøet 65 % Total 58 % 37 % 4 % 1 %

13 Personaleevaluering Kunne du tænke dig, at ordningen fortsætter, så I fortsat vil have en recovery-mentor ansat efter projektets afslutning ved udgangen af 2014?

14 Personaleevaluering Er der blevet sat større eller mindre fokus på recovery på dit afsnit, efter recovery-mentoren blev ansat?


Download ppt "Recovery-mentor projektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google