Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Region Midtjyllands tilbud 2013 SIP-socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d.1. oktober.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Region Midtjyllands tilbud 2013 SIP-socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d.1. oktober."— Præsentationens transcript:

1 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Region Midtjyllands tilbud 2013 SIP-socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d.1. oktober 2011 til d. 30. september 2013. Samlet årsrapport for

2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 2 Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne Oversigt: Borgernes situation og udvikling i forhold til de syv livsområder Psykisk velbefindende Relationer Fysisk velbefindende Selvbestemmelse Aktiviteter Materielle forhold Deltagelse i samfundet Introduktion til rapporten

3 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 3 Sådan læses figurerne vedr. tilfredshed Antal besvarelserAndel af besvarelser i procent Introduktion til rapporten

4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 4 Sådan læses figurerne vedr. udviklingen i borgerens tilfredshed Antal besvarelserAndel af besvarelser i procent Introduktion til rapporten

5 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 5 Sådan læses figurerne vedr. forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed Mange af de områder, der spørges ind til i livskvalitetsskemaet, er delt op i et spørgsmål vedr. tilfredshed og et andet spørgsmål vedr. vigtighed. I denne figur viser de grønne områder andelen af de besvarelser blandt botilbuddets borgere, hvor tilfredshed har fået en højere vurdering end vigtighed eller hvor vigtighed og tilfredshed har fået den samme vurdering. De røde områder viser andelen af de besvarelser, hvor vigtighed er blevet vurderet højere end tilfredshed: Altså områder som borgeren vurderer som vigtige, men hvor borgeren ikke i samme grad angiver at være tilfreds Figuren viser ikke, hvad der konkret er svaret på spørgsmålene og dermed hvor højt eller lavt tilfredshed og vigtighed er vurderet. Det er derfor vigtigt, ikke at bruge denne figur alene som udgangspunkt for fastlæggelse af indsatsområder mm. Man skal derimod se figuren i sammenhæng med figuren vedr. tilfredshed (vist på side 4) der viser den konkrete vurdering af tilfredshed. Introduktion til rapporten

6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 6 Antal udfyldte skemaer

7 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 7 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du glad for dit liv? Har du det godt med dig selv? Har bekymringer indflydelse på din dagligdag? Føler du dig tryg? Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget? Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre? Er du tilfreds med dit seksualliv?

8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 8 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig selv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv?

9 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 9 Psykisk velbefindende Glad for livet Borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet

10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 10 Psykisk velbefindende Glad for livet - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet

11 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 11 Psykisk velbefindende Selvfølelse Borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 12 Psykisk velbefindende Selvfølelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

13 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 13 Psykisk velbefindende Bekymringer Borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her!

14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 14 Psykisk velbefindende Bekymringer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren

15 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 15 Psykisk velbefindende Tryghed Borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge

16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 16 Psykisk velbefindende Tryghed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge

17 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 17 Psykisk velbefindende Kommunikation Borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 18 Psykisk velbefindende Kommunikation - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

19 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 19 Psykisk velbefindende Gennemføre hvad man ønsker Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 20 Psykisk velbefindende Gennemføre ønsker - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

21 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 21 Psykisk velbefindende Seksualliv Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 22 Psykisk velbefindende Seksualliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

23 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 23 Psykisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 24 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du glad for dit forhold til din familie? Er du glad for dit forhold til dine venner? Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? Er du tilfreds med dit forhold til personalet? Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre? Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær?

25 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 25 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have – eller ikke at have – en kæreste/ægtefælle? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at indgå i socialt samvær?

26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 26 Relationer Familie Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

27 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 27 Relationer Familie - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 28 Relationer Venner Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

29 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 29 Relationer Venner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 30 Relationer Kæreste/ægtefælle Borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste/ægtefælle-situation og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste/ ægtefælle-situation

31 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 31 Relationer Kæreste/ægtefælle - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste/ægtefælle-situation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste/ ægtefælle-situation

32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 32 Relationer Personale Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

33 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 33 Relationer Personale - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 34 Relationer Løse problemer med andre Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

35 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 35 Relationer Løse problemer med andre - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 36 Relationer Socialt samvær Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

37 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 37 Relationer Socialt samvær - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 38 Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

39 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 39 Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 40 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med dit helbred? Er du tilfreds med din nuværende førlighed? Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne? Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten?

41 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 41 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit helbred? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten?

42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 42 Fysisk velbefindende Helbred Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

43 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 43 Fysisk velbefindende Helbred - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 44 Fysisk velbefindende Førlighed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

45 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 45 Fysisk velbefindende Førlighed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 46 Fysisk velbefindende Hygiejne Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

47 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 47 Fysisk velbefindende Hygiejne - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 48 Fysisk velbefindende Søvn Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

49 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 49 Fysisk velbefindende Søvn - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

50 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 50 Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Fysisk velbefindende

51 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 51 Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Fysisk velbefindende

52 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 52 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt? Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag? Er du tilfreds med din mulighed for privatliv?

53 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 53 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv?

54 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 54 Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

55 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 55 Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og udviklingen medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

56 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 56 Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

57 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 57 Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

58 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 58 Selvbestemmelse Privatliv Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

59 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 59 Selvbestemmelse Privatliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

60 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 60 Selvbestemmelse Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

61 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 61 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til borgerne: Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse? Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder? Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid? Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

62 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 62 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin beskæftigelse Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

63 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 63 Aktivitet Beskæftigelse Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

64 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 64 Aktivitet Beskæftigelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

65 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 65 Aktivitet Selvhjulpenhed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver

66 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 66 Aktivitet Selvhjulpenhed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver

67 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 67 Aktivitet Støtte Borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

68 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 68 Aktivitet Støtte - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

69 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 69 Aktivitet Lære nyt Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

70 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 70 Aktivitet Lære nyt - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

71 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 71 Aktivitet Fritid Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

72 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 72 Aktivitet Fritid - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

73 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 73 Aktivitet Festlige lejligheder Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

74 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 74 Aktivitet Festlige lejligheder - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

75 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 75 Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

76 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 76 Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

77 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 77 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu? Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation?

78 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 78 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation?

79 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 79 Materielle forhold Fysiske rammer Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

80 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 80 Materielle forhold Fysiske rammer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

81 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 81 Materielle forhold Økonomi Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

82 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 82 Materielle forhold Økonomi - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

83 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 83 Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Materielle forhold

84 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 84 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med samfundets accept af dig? Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

85 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 85 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne : Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med samfundets accept af sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

86 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 86 Deltagelse i samfundet Accept Borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

87 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 87 Deltagelse i samfundet Accept - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

88 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 88 Deltagelse i samfundet Faciliteter Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

89 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 89 Deltagelse i samfundet Faciliteter - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

90 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 90 Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

91 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 91 Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

92 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 92 Deltagelse i samfundet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed


Download ppt "Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Dias 1 Region Midtjyllands tilbud 2013 SIP-socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra d.1. oktober."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google