Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygefravær som indsats i Region Hovedstaden Kan ledelse kurere sygdom…?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygefravær som indsats i Region Hovedstaden Kan ledelse kurere sygdom…?"— Præsentationens transcript:

1 Sygefravær som indsats i Region Hovedstaden Kan ledelse kurere sygdom…?

2 Rammerne for indsats Siden 2008: Politisk mål om sygefravær på højest 5%. Målet gentaget til budget 2011 Siden 2008: Tværgående indsat på arbejdsmiljø med fokus på ”fra fravær til nærvær” Øget nationalt fokus på sygefravær – senest skærpet i ny lovgivning fra 2009/2010 OK 2008-11: Aftale om trivsel og sundhed – flere opfølgningspunkter Trepartsaftale: Trivselsmålinger i off. organisationer TrivselOP – Fælles metode, it og systematik. Lokale udfordringer på regionens virksomheder

3 Nye politiske forventninger 1) Videndeling, information og finansielbistand: Statslige tiltag: Videnscenter for arbejdsmiljø, oplysningskampagner, Forebyggelsesfonden 2) Ny ledelsesdiskurs? Effektiviserings- og ressourcedagsorden: Nye normer for effektivitet i offentlige organisationer Sygefravær ses som ressourcetab i organisationer Ledelse skal reducere ressourcetab Man kan ”kapitalisere” reduceret sygefravær og omsætte det til et bidrag til budgetterne

4 Regionens handlingsprogram 1. Fokus på arbejdspladser med højt fravær (ca. 75) 2. Øget ledelsesmæssig fokus (Frederiksberg model?) 3. Fortsættelse af ”fra fravær til nærvær” – lokale projekter 4. TrivselOP som værktøj til at målrette lokal indsats 5. Sygefraværsanalayse kombineret med TrivselOP 6. Anvendelse af den nye fraværsprognose 7. Uddannelsestiltag – f.eks. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 8. Lederuddannelse

5 Regionen strategi for 2011- 2013 (1) Det er en kompleks problematik at arbejde med at nedbringe sygefravær Der kan være mange faktorer, som medvirker til/påvirker sygefraværet Der er derfor ikke en standardløsning, som kan tages i brug Indsats og løsninger må tage udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads

6 Regionen strategi for 2011- 2013 (2) Der er altså behov for en flerstrenget strategi – vi fortsætter og udbygger den nuværende indsats Der er behov for et bredere fokus end (syge)fravær – nemlig den mere positive tilgang nærvær Behov for større projekter med effekt, nye ideer og optimisme – eksempelvis projekt ”5 i 12”

7 TrivselOp-resultater set i forhold til projekt ”5 i 12”

8 Resultater – psykisk arbejdsmiljø

9 Størst variation hos 5-i-12

10 Resultater – fysisk arbejdsmiljø

11 Størst variation hos 5-i-12

12 Krænkende adfærd hos 5-i-12

13 Stress og udbrædthed hos 5-i-12

14 Sygefraværsårsager hos 5-i-12

15 HUSK OPFØLGNING! 15 Rambølls årlige referencemåling blandt medarbejdere i virksomheder med +50 ansatte

16


Download ppt "Sygefravær som indsats i Region Hovedstaden Kan ledelse kurere sygdom…?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google