Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition Om innovationsjunglen Indblik i RTIs SMV-rettede innovationsindsats Præsentation af udvalgte innovationsinitiativer –Innovationskonsortier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition Om innovationsjunglen Indblik i RTIs SMV-rettede innovationsindsats Præsentation af udvalgte innovationsinitiativer –Innovationskonsortier."— Præsentationens transcript:

1 Disposition Om innovationsjunglen Indblik i RTIs SMV-rettede innovationsindsats Præsentation af udvalgte innovationsinitiativer –Innovationskonsortier –Forsknings- og videnkupon –Videnpilot –Erhvervs ph.d.

2 Innovationsjungle? Rådet for Teknologi og Innovation og Forskningsstyrelsen har i de sidste par år haft fokus på at etablere en mere overskuelig programstruktur. Fra 18 ordninger til 7 innovationsprogrammer Danske virksomheder er ikke ens og møder forskellige udfordringer – dette afspejles i innovationssystemet Overblik og kommunikation er uhyre vigtigt

3

4

5 RTI’s innovationsindsats

6 Innovationsprojekter Store projekter: Innovationskonsortier Mellemstore projekter: Forskningskupon (SMV) Små projekter: Videnkupon (SMV)

7 Innovationskonsortier FoU-samarbejder mellem mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og en teknologisk servicepartner Udgangspunkt i virksomhedernes konkrete udviklingsbehov Typisk innovationskonsortie: 3-7 virksomheder, 1-2 forskn.institutioner, 1-2 GTS-institutter Gn.snitlig statslig medfinansiering: Knap 11 mio. kr.

8 Innovationskonsortie-projekter skal have: et højt innovations-/forskningsniveau et generisk indhold, som skal kunne bruges af og spredes til en bred kreds af virksomheder en erhvervs-/ samfundsmæssig og økonomisk effekt En juridisk bindende samarbejdsaftale, der definerer rolle, forpligtelser og fordeling af rettigheder En varighed på 2-4 år

9 Innovationskonsortier Finansiering: Offentlige medfinansiering finansierer videninstitutionernes deltagelse Private virksomheder finansierer egen deltagelse i projektet (timeforbrug) Virksomhedernes medfinansiering skal mindst udgøre 50% af det samlede projektbudget Bevilling 2009: ca. 120 mio. kr.

10 Forskningskupon Rabat på SMV’ers udgifter til FoU- samarbejde med : –Universiteter –GTS-institutter –Forskningsudførende sygehuse –NB: Der kan også være tale om udenlandske videninstitutioner Projekternes varighed: 6-24 måneder

11 Forskningskupon Rådet for Teknologi og Innovation kan bidrage med op til 25 pct. af budgettet, og op til 1,5 mio. kr. i tilskud Videninstitutionens andel skal mindst udgøre 25 pct. Virksomheden skal finansiere min. 50 pct. (f.eks. ved arbejdstimer) En SMV og en videninstitution er nok – parterne søger i fællesskab Kuponerne uddeles efter først-til-mølle princippet – find projektet og din partner(e), så er midlerne der! Simpelt ansøgningsskema og kort behandlingstid – max. 4 uger Midler: 15 mio. kr. i 2009 Se mere på www.forskningskupon.dk

12 Videnkupon Formål: Reducere SMV’ers barrierer for at anvende videninstitutioner i deres innovationsprocesser SMV’er kan få 50.000-100.000 kr. i offentlig støtte til køb af viden fra videninstitution ved gennemførelsen af konkret udviklingsprojekt Kan bruges til køb af ydelser hos over 50 videninstitutioner bl.a. universiteter, GTS-institutter, sektorforskningsinst., professionshøjskoler m.m. På områder, hvor videninstitutionen har særlig viden, der ligger foran det private marked Ikke standardydelser: Standardtest, standardkurser m.m. Mere end 160 virksomheder har allerede benyttet en videnkupon Midler: 30 mio. kr. i 2009 Underlagt EU’s de-minimis regler

13 Videnkupon Krav til SMV’en Virksomheden skal have eksisteret et år Må ikke have samarbejdet med den pågældende videninstitution inden for de sidste 3 år Virksomheden skal medfinansiere mindst 50%, f.eks. gennem arbejdstimer Det er let at komme i gang Kuponerne uddeles efter først-til-mølle princippet – find projektet og din partner, så er midlerne der! Simpelt ansøgningsskema og kort behandlingstid Se mere på www.videnkupon.dk

14 Videnpiloter Formål: Flere akademikere ud i virksomheder, der ikke har erfaring med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Virksomheden kan få Støtte til at ansætte en højtuddannet Både nyuddannede og erfarne, både ledige og beskæftigede Løntilskud på 10.000 kr. pr. måned i op til 12 måneder

15 Videnpiloter Krav til virksomheden 2-100 ansatte 1-50 mEuro i omsætning Eksisteret i min. 1 år. Højest to højtuddannede udover ejeren Ikke ansatte med videnpilotens uddanelse inden for de sidste 2 år Videnpiloten ikke ansat i virksomheden inden for de sidste 2 år Videnpiloten skal gennemføre en konkret udviklingsopgave i virksomheden

16 Videnpilotprogrammet Mere end 330 virksomheder har haft en videnpilot ansat Løbende evalueringer viser, at næsten ¾ af afsluttede projekter har resulteret i øget omsætning, ekspansion af markedsområdet og udvikling af nye produkter og/eller processer i virksomheden.

17 ErhvervsPhD-ordningen Et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt. Den PhD-studerende ansættes i virksomheden og udfører PhD-projektet i samarbejde med et universitet. Virksomheden er aktivt med til at udforme projektet. Virksomheden får et tilskud på 14.500 kr. pr. måned. Midler: Ca. 100 mio. kr. i 2009 2 ansøgningsfrister tilbage i 2009: –17. august –26. oktober

18 Andre relevante innovationsinitiativer Del viden og erfaringer og find fælles projekter i nogle af RTIs nye innovationsnetværk IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive teknologier Lydteknologi Offshore Robotteknologi Aluminium Plast Fødevarer Livsstil, bolig og beklædning Animation Biomedicin og bioteknologi Transport Få mere at vide på: www.fi.dk/innovation/samspil-mellem- forskning-og-erhvervsliv/innovationsnetvaerk

19 Hvordan kommer man videre med en projektide? Drøft mulighederne med samarbejds- partnere (universiteter, GTS- institutter, innovationsnetværk) Hør mere om mulighederne hos de relevante medarbejdere i Forsknings- og Innovationsstyrelsen

20 Tak for opmærksomheden Søren Jensen E-mail: sje@fi.dksje@fi.dk Tlf: 3392 9904 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovationspolitisk Center


Download ppt "Disposition Om innovationsjunglen Indblik i RTIs SMV-rettede innovationsindsats Præsentation af udvalgte innovationsinitiativer –Innovationskonsortier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google